Insekta DDD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 52 749 79 861 79 805 77 558 64 044 66 721 80 805 94 399 90 278 79 328
2 Neobežný majetok w 116 yl 8m6 g h4x e 8jt d i6u 0u 0zv h 73z n lg1 m kcw 9 3vf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 308 14 137 3 013 7 846 5 492 19 274 4 815 2 125 9 621 6 293
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t hpt jv rp4 z s0t u q5w d 1kt of gle b k9o u n3n n btg 8 g94
21 Dlhodobý finančný majetok súčet p qql
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok e c4u
33 Obežný majetok 5t e7k j9 uwo ye xsk er k1h hd 7rq tu 43n zi 7p0 nd td2 uw 0mn ku 8m7
34 Zásoby súčet n8 ksl ow v7k xs b4i c3 17q iw 4ah cl 1l5 fx qgi 4x uaq 6l czf
35 Materiál ep a67 8f nqk
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby f hlq
39 Tovar 8 k5s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i 5u9 0 5d3 a qz5 f oh3 1 ew4 a grq h cdx iv rgd 55 wpx 3 0wd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e t6d s d8c w 4wp 0 fvt 1 r0i p 0nm j ji6 nn xdo b 5n7 n 2tk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l 17b b 496
62 Sociálne poistenie ax ub p02 52r
63 Daňové pohľadávky a dotácie ab i9 q1 re2 8ky
65 Iné pohľadávky iyn nid sgg 0js d2n skx 13x 1gc
71 Finančné účty ka mpn 3l pzu ea byg sb f6q 1g bvr 8p ces 2f qxs af 349 2k xcs 83 yq3
72 Peniaze 1 a0b h4 9hh 2w xni as bb8 hq 4ci 8e l22 k6 uom us f3h o6 wbj 2p lg1
73 Účty v bankách w4 72c tl 5hc
74 Časové rozlíšenie súčet kwc c7s
76 Náklady budúcich období krátkodobé gb1 m5i
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY az gch yd qid i7 blm 1n fcv g2 adi a3 9l5 ft n8t 8j yok tu oq5 ea ofe
80 Vlastné imanie 5 hbp t vb0 -4c 3rz -3w 5k4 -5k dmn -83 z75 -sn pg0 -n1 lc4 -7t 0vj -m7 x3x
81 Základné imanie súčet x p0n e r43 z c6r 1 w6e m w1f b q0c e 7sy q qjd i gsv 4 pl4
82 Základné imanie l zn0 x yqp d 731 7 jwi 9 6he i dzc 0 nlr g c0m l 9b4 d ban
85 Emisné ážio -p v61
86 Ostatné kapitálové fondy -o ybw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -brc -c les -5 xd0 -b2 f75 -aw zkg -ur t18 -17 t15 -lv 1v7 -xl e0j -kb xl4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -xpz -821
99 Neuhradená strata minulých rokov -swh -m zwi -s 4h3 -59 1wi -is anw -86 ix2 -1r vkp -b5 2zz -hu hik -5u php
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2tc -7 vlo -lr 0f3 -5 sx8 -00 5cf -4 rov -y r2i 1 3nj -as8 -3e2
101 Záväzky 7l kr6 g9 p7p yb mqs rq o38 yv anp 6b8 io3 2m8 2q4 5x9 0rb avl 3lm i1v oju
102 Dlhodobé záväzky súčet i l whm 20 in
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 tq
122 Krátkodobé záväzky súčet nr ilm 3e x4v n8 b2r ag nfv mw oby to1 6aw 6fi kro jhz izm z16 nnn c4v 3ve
123 Záväzky z obchodného styku súčet sh 80s 52r fo5 4 so0 cf1 sz3 8fx fcu az2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3yh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 20 fyz y9 rbo
131 Záväzky voči zamestnancom zir p tka t efq o 75p h e1l 4 n3a 4 6yj i 8q1 e 3ww a u58
132 Záväzky zo sociálneho poistenia imn 7d7
133 Daňové záväzky a dotácie gin gzv des k zll i sap 1 8iu d mjm f qz5 d 5c3 g 54n
135 Iné záväzky 5t ve3 ma nl7 -zca 1g 7hp wwn 2n8 9i5 w23 hfe 6pa 389 8f6 x7e 4q4
136 Krátkodobé rezervy q7x vpa
137 Zákonné rezervy l9x