Insekta DDD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 52 749 79 861 79 805 77 558 64 044 66 721 80 805 94 399 90 278 79 328 82 425
2 Neobežný majetok s wix r9 01x r 98j s msx 9 ala 9s lu6 1 k6g 7 mao 6 7vl h 31u x bwa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 308 14 137 3 013 7 846 5 492 19 274 4 815 2 125 9 621 6 293 3 856
12 Pozemky 28k
13 Stavby eq8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j gyi ir 20j 8 541 8 32e g yjq ya clq u f5h 5 icj b ejs x 654 r 2k0
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 9 qzv
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok n i1m
33 Obežný majetok 4c 7kc 0m 75e s6 p16 tp rmp 2b s2b yu aav so i70 yh 2hc 3s 3ay ib 9y2 s5 g55
34 Zásoby súčet pr 0gu c5 khl l1 wys 3e qbg bk lcv zx hlw gj 3t8 mu qau bn cn1
35 Materiál d6 tva ri umz
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby g 8el
39 Tovar n iry
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k rgr c ydk n hz4 q wy2 t 2nr z wdz 3 kn9 er mxh ow mh0 b 14m e vde
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l kt7 j upx e xz3 a xmo 2 efd u cvj 6 7jh rr sya r 4vo t gq3 u 9yp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y chf b foo
62 Sociálne poistenie en hy i3l on7
63 Daňové pohľadávky a dotácie ed 2t bc 5nu m3d
65 Iné pohľadávky gmc 5z6 fu8 kyx 2r6 shg qgy bzl 7mk
71 Finančné účty y1 og1 rk 87e hp 3zf 00 zpw cq k4b xs tky 7i i5k 8u j8r 5k 0ax ao s06 ia 32h
72 Peniaze h kvm jx wdw rc 8m5 ii gc9 bp u9t ht bka 86 32w jy 0mg p8 afu 1i h49 xc vs8
73 Účty v bankách xv ath 1o e6x
74 Časové rozlíšenie súčet i1r n7a
76 Náklady budúcich období krátkodobé ft6 52u
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lu txc x1 123 or qj9 5y 975 hg t03 qz h2w m5 zto jd z7a ia kye 3t ss7 5g 42t
80 Vlastné imanie 0 j8s 1 d8l -ti oq1 -1e 6ny -vf 8sv -2u lg7 -g0 h2c -t9 19y -k8 prh -k2 2lo -zm xz4
81 Základné imanie súčet w tq1 k ull e a13 8 buu 7 vpe 0 e7e k f0c 7 8ay 7 04f v yoh h ldj
82 Základné imanie e ila x snt y nt6 d bpu 3 fp8 5 1j7 7 rgt s n7x v 78k o x7x v 1r4
85 Emisné ážio -0 7iu
86 Ostatné kapitálové fondy -6 cx1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ipj -x ft1 -4 3tp -d2 kcd -4o fqt -u7 ha9 -id ydt -fs xs6 -h9 7sv -2o sph -33 il9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -wi2 -fsr
99 Neuhradená strata minulých rokov -ssh -l kzj -f pgs -vh yyx -de lzm -0o lcq -op lhv -rj 9qe -mv gl8 -ot t61 -86 voy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1lw -d 16k -02 bto -9 z16 -nz qfe -f h9h -q rmv w 7wh -d9v -hnk -x63
101 Záväzky 3a iiz l2 u9x dd 168 v4 elu hx r9f 5dx bo0 3sd wew dzq 5hw 50k koe b41 dd8 wmj k2s
102 Dlhodobé záväzky súčet o o n2c vx 75
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 72
122 Krátkodobé záväzky súčet h4 l5q 8r vae 6o 9zq 5x igz 3y gy0 q38 m4l hf8 mzd 6j8 xim 88r 7iv ozb g78 ka5 uz7
123 Záväzky z obchodného styku súčet dz kix kco lwy l ux1 pgl h7f qpk fi4 u6v u no3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vd5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0w jkj 4p c1r
131 Záväzky voči zamestnancom x5g u tg2 a xn4 k wwh c 7vz 0 uvx 7 fg3 j cqv 8 nxe 7 oyj l zcq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rxu prs
133 Daňové záväzky a dotácie 9pa wm9 ous 1 30u w z5v 4 v5u l ath l dnq d tau x w0t v fu8
135 Iné záväzky ve tjg sw hl0 -bcy iw 47h 019 278 rbl l7i eav vxo xfc wkz 13j te2 l0b e6g
136 Krátkodobé rezervy juq owf
137 Zákonné rezervy 5ss