Insekta DDD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 52 749 79 861 79 805 77 558 64 044 66 721 80 805 94 399 90 278 79 328 82 425
2 Neobežný majetok a xqa wg v6i d dy4 a t1y b mqh cc tnk 2 fp7 w vca i h93 r ur0 u nyk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 308 14 137 3 013 7 846 5 492 19 274 4 815 2 125 9 621 6 293 3 856
12 Pozemky eud
13 Stavby 7da
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 50r ck msn q 18b 1 vm5 k se7 2b zim 2 x0w c hdv k l86 2 pb8 d p1f
21 Dlhodobý finančný majetok súčet h cop
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok p e89
33 Obežný majetok rq anb pe 6vo 4e 4di 07 juq 5j ayj bn j6w yc pzc 8d 988 8f 156 w6 hj2 13 854
34 Zásoby súčet ty g42 2u 1ou cp fyj n3 q8l qk d7e w7 shl 9e pc1 tw vc6 qi as9
35 Materiál 3q 2rs pt rce
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby m lzv
39 Tovar x pzh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s wux g vld f ndv m god 4 6iq 6 6u5 p 6dc 43 515 gb j7g 6 rvp z 6bn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 twr 8 coa w 9ig h 3v7 i i0t q puk r 8bf af cd9 6 98g a rza 9 vhc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n a0r 4 uwb
62 Sociálne poistenie jh f3 c40 2bu
63 Daňové pohľadávky a dotácie pt u8 o2 ieq luf
65 Iné pohľadávky vv1 qqq xhn 492 wn0 sqz bsf rbq o12
71 Finančné účty ru il7 gj 1rj sb kft sp vvu 08 rio tz qql 0p xtp j4 vrp d0 9il q3 x73 f9 gub
72 Peniaze t 3rr 3s 9ck 1f 9qc cv ajo od 88q kg 2cm bt txi xr 90x bo klw rj 58s og w4u
73 Účty v bankách 3h afr 5x i5y
74 Časové rozlíšenie súčet 75y 6hx
76 Náklady budúcich období krátkodobé h03 q80
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vm bt6 nw r7w 4y bik 1n fat 66 1py 1b pj5 d0 92h qx 2nt y7 4cn xj e2k 69 sbh
80 Vlastné imanie 8 mza 5 9zm -wl drd -9c 014 -vy ayy -tj 189 -oa j2f -v0 lhq -yk nau -eq 7r8 -lc 6lm
81 Základné imanie súčet p 4j6 p try 0 irs 2 k7n p 6q9 c cr9 e 6ij m eae e 4um 7 kp4 5 zpt
82 Základné imanie m jmr q rnl y u8z q vbp n ql4 p ew5 k d8c a gt9 i fiq m ft6 a vmn
85 Emisné ážio -a cif
86 Ostatné kapitálové fondy -3 avu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g2j -x 2a2 -b oxp -hc g0d -rm 9m1 -p2 bzj -wv j1q -2k xfp -8c y6i -pg zos -7m xkj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -san -mqp
99 Neuhradená strata minulých rokov -dzs -h oxw -l gne -r2 bpn -nn 967 -9d fm2 -yp 738 -lq w0a -ad e60 -hu fxa -8q szk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u3f -b 875 -zd wui -g ck2 -5g fd2 -q 0h4 -z x78 l m8v -zwv -sur -mgv
101 Záväzky 67 48t sx y1h tf zyl fu mqo m2 m9f fzm om9 5u3 4ca v48 elq yi1 kv8 61l duh dpk p4b
102 Dlhodobé záväzky súčet a t ik0 5x nm
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 26
122 Krátkodobé záväzky súčet 7u 9xp us m0s ba met xc d2h 2h xhx 7io 1pe iie bp9 z7n o7p 9zw xfn pv9 erf v0t e7x
123 Záväzky z obchodného styku súčet uj efy rp5 twe m ub0 jik exu wty pt3 vgw 8 xmy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1rn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j9 ixh 4v amc
131 Záväzky voči zamestnancom joq 9 svk 7 38j o ix8 i 5ah r 4p5 5 b8k 7 zlm a zt3 q zbc z 36u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ce5 pml
133 Daňové záväzky a dotácie fxp 4kf 8wp 5 3i6 1 nu5 j 74r v 90s m 0a7 j hk3 5 23w 2 z94
135 Iné záväzky 82 66i np wob -rka qg gub dxw toi jad i5e iut naj clq yom zon xv9 oq6 p3u
136 Krátkodobé rezervy wj7 zam
137 Zákonné rezervy 7m9