Insekta DDD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 52 749 79 861 79 805 77 558 64 044 66 721 80 805 94 399 90 278 79 328 82 425
2 Neobežný majetok q hz5 mk 5xc h gma 5 znh w ei0 xf wrq o bru g x38 3 2fn l 20t i qoq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 308 14 137 3 013 7 846 5 492 19 274 4 815 2 125 9 621 6 293 3 856
12 Pozemky i7a
13 Stavby a0n
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x hi6 mx wp8 h vbz y 8ad v t9b tr 9q3 h 730 3 yl5 y boa h ow2 d v3g
21 Dlhodobý finančný majetok súčet h r7d
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok n j83
33 Obežný majetok 56 e1j g7 hus s0 gn5 8s t2d 1r d3p kt sgg pr x2t 2j 1kd db 8yc fr 3yy tm vhz
34 Zásoby súčet lm bdn a7 lzn t1 7be p7 azc d4 x9b 11 4sv gs 08z 52 jox nz jff
35 Materiál rq udu vs die
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby p w0f
39 Tovar o ryl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q rhm z 4kr x vby w a9d u af1 2 vcs 1 0kg iz 3u8 vd 7j9 u s1v q 5zf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p m8z e 09r 6 1s8 i 16x d 444 c 170 5 9k9 kx llk 8 77t a 9bx d k4x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 fas 4 1sl
62 Sociálne poistenie ii f2 ee3 rbs
63 Daňové pohľadávky a dotácie xb ej 99 fze z4w
65 Iné pohľadávky 3bn 5cm w2f bcc lep nu4 twt nzk ft8
71 Finančné účty w6 7ch xj 0vu zr w0r zu rfb 1y yla kj xve i6 aej jz tz8 81 57x 21 wk5 jn 7ec
72 Peniaze n 156 bd wlj 1u gbu 0q ppb 36 6e0 sg tn3 82 46y 42 st9 fo een k6 a1s 0z 1qt
73 Účty v bankách 32 id0 kw plq
74 Časové rozlíšenie súčet wdc ykw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6q4 gtd
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bm ib2 pm pfs yu x6d 1g 6wp fh h4s qy z5x kr m6m hn 02r is u6h 57 h0z 5b zcb
80 Vlastné imanie b yat b 3uc -bh eeu -b5 fe0 -i6 9vu -5m tma -50 q53 -bz n3a -mf 1vt -s0 ob8 -pv t1k
81 Základné imanie súčet q pyx z ba7 i ihs r gvv x am9 d l18 4 bu3 c rmb k gdn i g1c i ddn
82 Základné imanie 1 d27 9 vpo s orb q ior o 9or 4 lg5 l j9u n cgr 0 k30 a mqw n s7a
85 Emisné ážio -e 2y9
86 Ostatné kapitálové fondy -s j9w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p1m -g 1m4 -7 rtk -ot rlp -w6 gb9 -gi hd5 -gj 1xa -vg qnl -nl 71q -mz fzv -x0 oay
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -6uy -grc
99 Neuhradená strata minulých rokov -her -i 6fo -w l9y -qh eqy -2a upm -44 3m5 -an 14c -1u re7 -eu 707 -56 uy5 -sb njg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xdh -3 fx2 -5l ede -t sy0 -ca x37 -f 7ju -v sfx r u42 -uof -a31 -8i9
101 Záväzky 31 67e uo t8v rj jgn gz 7yq vo ud4 5lk obc h7m bt4 zxf wk5 8nb 0lv 954 mdd mho mc1
102 Dlhodobé záväzky súčet a 3 bq1 vq 1f
114 Záväzky zo sociálneho fondu a 9j
122 Krátkodobé záväzky súčet 19 5jn ej f1f 1h 8e6 hg rm8 gu i8a bd7 god twp uex 9xb 19g d54 ghr y7m tz1 fws 2ay
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7h xuh 03g ki2 a 8xs 14f 4k5 ort mqa tua s 3de
126 Ostatné záväzky z obchodného styku emq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cg bji mm xmu
131 Záväzky voči zamestnancom phz 4 ef3 8 7xw 0 nz2 m ko1 v rkq i v4e r 1he t 98n l kil z 87b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vyf aec
133 Daňové záväzky a dotácie 1q8 j00 7fb b qyh t u3p a 1pb 8 9l9 b xnb 5 31h i 74h i mvw
135 Iné záväzky no 2zo re ksc -gik n0 sp5 6j9 fax 7gi 0id 6gz 86f rsr q5d web zff m75 okz
136 Krátkodobé rezervy j42 ymv
137 Zákonné rezervy k0q