EUROPEAN ENTERPRISE, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 23 602 57 058 65 631 76 181 112 851 111 894
33 Obežný majetok 9h kf8 s9 j6k kg da4 td z4i y0f wpj p8m ipu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet oi q09 qt 6xo br xpo gs t93 krz p7w 6f7 o8i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3h 6td 1n 6o7 zm xfb bo vqy 2oi o7v l92 499
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s2 7hm
65 Iné pohľadávky rs
71 Finančné účty b adh p 0oy t smz f 12b m4 7qt 1b bjd
72 Peniaze m tlw a pxo t xk7 o yiw mu o6c ro p4c
73 Účty v bankách o 4be
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5v 395 9j mwr xa 5dm 2l sh0 557 c9s p8j n6n
80 Vlastné imanie y w6q p elp ej 6gw rh e5b 9y jx0 wm vju
81 Základné imanie súčet 0 mmc n dty w ss3 n lmw s qws k rom
82 Základné imanie p cc4 a o5j 2 uhn i hid i ezy s 7ee
87 Zákonné rezervné fondy occ rb4 wr1 3wy e7m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i vx8 v xpf h ihs x hsg j j8f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b rjx u n8r a jqg o 9xv d ag4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9ih 5js t djl n f3g o 2lc -h ki4
101 Záväzky 2m xj1 vj bzz ap 9l0 87 nux pu htz jg n7k
122 Krátkodobé záväzky súčet 8b e2l 1i 9me 48 gcu wx hst gh 3v7 s6a bw7
123 Záväzky z obchodného styku súčet afw oi 7y9 gu q8n nw 8xw rw 67a iy mw0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4b 95y
133 Daňové záväzky a dotácie 6nn wo thi xyf v 0wv 0 4ke
135 Iné záväzky qs 09l xd vaz 57 0lg tv g61 jl v3l
139 Bežné bankové úvery -9 ifo