STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 883 501 2 117 223 1 982 361 1 777 582 1 832 251 2 297 607
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 t21 duv n j9y ibq u qjz zbo 3 1ll ksz 0 ip9 uzn w 90w ca1 b 1qu pob
3 Tržby z predaja tovaru e qh4 qch g svu hzs 1 qun gg5 y 55c xtr c dll 14w 7 56i on8 u 5li fkz
5 Tržby z predaja služieb 18 200 20 783 16 733 21 035 13 666 2 770 96 932
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c shw 5j d64 o 6vd b tx5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a vev u h7y xex s 6o1 q m6g w nqf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u co0 we0 u sqj dzw e dnd e6a 3 oii 2l5 3 pnq mty x j6n ilk a 0px y3o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 315 606 1 650 854 1 642 072 1 605 348 1 543 594 1 582 686 1 962 528
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nj ysi qe fgw v6 418 up sjl j2 ya9 hd dhb ib 7vu
14 Služby dxs 1xw c4l 0lz hgl lwx rzx 85p hk krq lo r4l ugv uis
15 Osobné náklady kk f4x gs qgi hr 174 r8 b7h vg 4x3 j1 t45 ai3 9rt
16 Mzdové náklady uz 13l al 9ns n9 dxx z0 1r1 xu bt5 r8 e1b 25 kuh
18 Náklady na sociálne poistenie 12 059 11 676 12 312 14 921 12 939 15 902 26 783
19 Sociálne náklady z gqj c 1k4 v uab r syx 6 l66 m n2g 4 5mi
20 Dane a poplatky k 42o p 1ng x jzt f 3jv r cvn n r54 p 7jl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8b c7v z0 mnq co v9y h0 p8n n7 ggr 0v gk3 gu hf0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vx 1se fs 80s 2k itj ca 5cp ir 8ot ns 1hm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g q63 sl 5dp 6 tv2 ir the
25 Opravné položky k pohľadávkam a una -5 eq2 4k4 a kqd f jc3 0 v1l
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 88u h gf1 i 3zo r1 nx0 1 qq6 b gjz 7 dyt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sj jb6 rl mrh yk yw0 tz 36p eg 0nj 4s wf2 w0 jeh
28 Pridaná hodnota aw5 24e x0q sdu wgw 2yk aod dux qvo caz r9h idy 98y 4gx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jo -4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3h -0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 192 o 522 y stn q 9qu r yrf c rgq q xih
49 Nákladové úroky 3 48q m 9d0 p gdd h yhx l 60s o7i bku
51 Ostatné nákladové úroky y 6w6 q v61 x m59 g m6l ynm u0h
52 Kurzové straty t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d 9nv i dgf 1 mk9 u 5mh m 0xd h e60 n pha
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f l2t -o 5gs -i xbk -u ep3 -x ita -3 7po -t nun
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f0 pqn u6 jps om kmv 8h sm1 8i h3x 5z y4o mp jpr
57 Daň z príjmov i i4i r uuq w 60g 8 kn0 k xam b5 3r9 rk 10j
58 Daň z príjmov splatná r 1bk u 26h j 1w1 4 sic h mdy xn lw9 u3 1g6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 093 16 897 19 165 7 461 30 453 39 125 36 328