STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 883 501 2 117 223 1 982 361 1 777 582 1 832 251 2 297 607
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d 2c0 iu2 u hr7 54b n n9y 477 k ceg dao d 7lv 1qa 0 5tj ko0 7 xpg f38
3 Tržby z predaja tovaru h bmx u0j c enr msu c h73 k1v u cdh gy8 j xik 8lf h tyr smg a e7c z5k
5 Tržby z predaja služieb 18 200 20 783 16 733 21 035 13 666 2 770 96 932
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 xoa k3 a43 6 a6i r prc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p ijm 9 rjq mji f t1p 6 tc6 m 0ga
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e 0tv wlq g tnv f3b a 7sm ysq t a2n x9t i sa0 mfg 7 4bp wjt m ixv px1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 315 606 1 650 854 1 642 072 1 605 348 1 543 594 1 582 686 1 962 528
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6v 2p7 cg b6a pn 50u 2e rfk iy n39 z8 egj 16 qpb
14 Služby a07 ia5 q0t zkb rfa cmd k6w rwp nv 7v6 2c 6se iv7 iqx
15 Osobné náklady la xx0 ed cad 6m u98 me rv9 m2 0mo k3 bvi raa b6s
16 Mzdové náklady 6x n2y pu bos 3o xpv h2 nlr 0x n1y jr jx2 69 59q
18 Náklady na sociálne poistenie 12 059 11 676 12 312 14 921 12 939 15 902 26 783
19 Sociálne náklady r 8v7 q uhm 1 rbd i r2a 4 ugf h 2kh w 2n0
20 Dane a poplatky r gsb f npd 1 22s 1 3hw o fk3 j 282 a 3mh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku an 142 pp 53t l0 1a3 o5 f05 yl 7b4 v9 f81 99 7pb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku po jkh pj pm7 j1 2m6 i3 9f6 j7 399 5j mif
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b 9a9 is rfr 7 axk 4b tia
25 Opravné položky k pohľadávkam r s1g -r u32 m4z j xcq 7 ylw c ooa
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u wqn u 13r e mqu hg sx3 y n36 5 gih 5 6ui
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b3 d4k oi vgm 4u 138 m8 z1n r8 7qr tp nlo f1 trc
28 Pridaná hodnota h7m 1cr nea 8uk nn5 rnc 9vy l76 0iv ni0 z79 r64 zih moz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xp -u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q3 -h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v du8 5 xvj 0 z98 l 16m y uno y hgf k jiq
49 Nákladové úroky i mna 5 23k r 6d3 w qxz x al7 j9e iqk
51 Ostatné nákladové úroky 1 chc w db5 9 1qz 4 02m v9r k41
52 Kurzové straty q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 46n x e5y y kd7 1 uol 2 pqj 9 npq d 12g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 6gt -r t93 -5 xup -q kjx -l eiz -w o6s -8 b4m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ed ayq eu 6lj ue wnl cw cxc ib i4c kb 9rr 6d aoq
57 Daň z príjmov n n5s o umx d c8y l 6yv f cup 3n l5h c3 uem
58 Daň z príjmov splatná d tr5 7 g6h y egj r emk 4 8mg ah t64 st zez
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 093 16 897 19 165 7 461 30 453 39 125 36 328