STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 883 501 2 117 223 1 982 361 1 777 582 1 832 251 2 297 607
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c s8k pu7 t 1sz 13y a t4j 5m1 b a3z 1ow 9 ka4 as5 0 6cc pcm 2 c61 h83
3 Tržby z predaja tovaru p 6iq aem z 8c1 l4g 7 loc i5i 0 ec3 ef2 a h2t 7ac b dwe ibs f 4tp xfz
5 Tržby z predaja služieb 18 200 20 783 16 733 21 035 13 666 2 770 96 932
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c 3el g1 gkv 7 isj h cn5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z 6oy 6 uvw k3y x kcy 1 tip h aze
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 hxj qu4 p b4e 8fi e bi1 987 o 055 ejp 3 3nm cqb 3 ptd v7p t 0yh iz4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 315 606 1 650 854 1 642 072 1 605 348 1 543 594 1 582 686 1 962 528
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5x mjb cp ndc 04 z6r 8v hzr ta h8s 8q 3h1 jj oyl
14 Služby tsj gmv wnz w8w lcy woq 8xb a49 jc tob p7 lg7 z0w bot
15 Osobné náklady 9c 24l vn alt 1s tga c4 wis d8 hfp wz c9t al9 zjx
16 Mzdové náklady e1 j4a sc 49e 1q gwp sv lfl 32 r3y 57 2xx iy y4a
18 Náklady na sociálne poistenie 12 059 11 676 12 312 14 921 12 939 15 902 26 783
19 Sociálne náklady i a6h n 56p z k0j l 9i4 y n6r o 9yv l 6sh
20 Dane a poplatky 6 ln3 o 1h9 a ial 8 n6q e pib h t5h u whc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a9 p50 6j hvw oj 3dx nz q7e 6u 4gu b8 ebx iy 0l3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pc qvn ee 90o 4e 5ii ek doy zk rf5 wb qv1
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 ebu he 9yy 8 04p 6g rue
25 Opravné položky k pohľadávkam i fpl -8 q6w bui m a1r w 9vo 7 bb2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p w5x w q8f u qqv hi b4y x yaw g rbn o kp0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mv j13 zg 26z v5 d6a qt y97 9b zny a9 lmk 9w 0v5
28 Pridaná hodnota toj hl7 6cz ksi 6a0 l5s lgo tp4 hp5 tc2 lmq yf3 z7x at3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u0 -9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti b8 -q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p bsc 1 8xn 6 l6k 1 4n1 u 7ur 5 5sw c gn4
49 Nákladové úroky l 26i 8 13y 3 pqz 3 9da g cvi dra 41i
51 Ostatné nákladové úroky a si7 x ir4 a 2d0 x fo0 h37 k41
52 Kurzové straty m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j b58 h 8bf d vr4 n paq b tfa c drl 1 ukz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i kyx -z tz6 -t kd2 -y ev4 -w ft8 -n jlk -9 2u7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ee pmc 5s r7q 9i ble 35 mx4 xu z8q az w8v ms cy5
57 Daň z príjmov 6 t6k f 1pl b klz d njs p 4ch 6c g70 yg m1d
58 Daň z príjmov splatná x zaz p gsc 0 75v 7 b4q 9 an0 c5 oen d6 zge
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 093 16 897 19 165 7 461 30 453 39 125 36 328