STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 883 501 2 117 223 1 982 361 1 777 582 1 832 251 2 297 607
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 tpm gd0 o 84q tza q kuk p50 d ebb icm 3 v06 b42 b 4xk 44g 3 fpu k4l
3 Tržby z predaja tovaru 8 txj c6n k o18 cb4 o sqg zrt 2 bjg jpm o 55z j1s 5 w6f b25 a 13a v00
5 Tržby z predaja služieb 18 200 20 783 16 733 21 035 13 666 2 770 96 932
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t qsb i7 je1 q h8x o 0ds
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 kgu 3 mon a6o u 2dc e gy5 a ha3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l ypr khf z ule uop u j7w c02 p 9r8 cje h 2rn ewq y 43h ck7 e i61 8v3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 315 606 1 650 854 1 642 072 1 605 348 1 543 594 1 582 686 1 962 528
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1k yda tg 7jk 1l ebp 50 8dq b2 893 68 pyv 4k lx6
14 Služby dfl u2u 6hj tvk 3wk k81 4xr gb0 n3 6mh o2 29j l05 seu
15 Osobné náklady xm sjn 56 uo6 78 c8j hb yov tx mdj k4 ubg n56 gdp
16 Mzdové náklady ht w8m fd aoa ce c5k 7d w4d 4m o8p in af8 5d jx0
18 Náklady na sociálne poistenie 12 059 11 676 12 312 14 921 12 939 15 902 26 783
19 Sociálne náklady z bfj f r8h u px5 o mqm y 305 6 1ym 3 ji3
20 Dane a poplatky o t0g d v83 o uyb m s7k 9 9is 9 mqp l 1l5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t6 d97 x9 gl6 97 12a cg 20y lh vec fq 5cc 2u 4km
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ti pb0 ml vtj kh qqu 0i lw0 i4 z6g an y3f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 9ku ke mdg k lhm s7 cbg
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 oc2 -z 41h oul w 3bu 7 2l3 l 85o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b lmb s jdp e gad 1x xmt u wwd o cja g eql
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fx 9uz hw q27 fg 95p ve d5h h9 l6i ag 1vs a3 m3r
28 Pridaná hodnota nlf yr3 2t3 2r9 xq4 twh 7hv pqm vlw 8qn 1t9 c8l wd8 mik
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu aw -6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2h -o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g 8rb v 1k7 7 2gc r rjd q iv6 3 y1y b 7l1
49 Nákladové úroky i ah8 h aa1 f mbp 4 6u3 p qeg 2kb g7o
51 Ostatné nákladové úroky 9 h4l p ry2 4 0ib e 2mq srw ydh
52 Kurzové straty 6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o bnb t 7qv 4 bpm l znt 0 wlg 8 gbj l chq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y fr0 -m 8wg -7 dsm -u hco -0 78s -1 nvs -i c9a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením xh ek4 wf oau bt gaz rz nul rz zhn d3 2r5 7x 1na
57 Daň z príjmov w 3pd 7 162 2 efp l 6pk k mb5 ye 0vr 9w bk9
58 Daň z príjmov splatná 9 hw0 s fqo s abs h euo w m2r q9 jww px 5g1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 093 16 897 19 165 7 461 30 453 39 125 36 328