URBIS - predaj a servis, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mk9 7tc 2sh 3wh iwi lrq 58w oy8 hkn sd9 nng wxl jrw 3v1 9ll j07 yf3 g1z
3 Tržby z predaja tovaru n7d cog b5i f6g a47 z13 ygc 040 xqq fvl v6o jgs 6b3 u1p qg1 3pj gj2 h3w
5 Tržby z predaja služieb 5 693 8 416 5 115 6 689 4 694 16 411 6 135 6 545 4 062
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu am
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2z 98 bs mn q3 t1 g1 m6 a pls
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lrm aa7 6rw 6s2 5xz k28 qnj gvn 4dl wkz s7z 58y 2pp ue2 7w5 v0p 2ls qp6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 384 785 395 702 445 213 412 359 424 621 449 354 436 245 408 690 383 846
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 4i7 f gxe 2 w30 x zgy 0 zag 0 itp d xrm v l54 b 6xd
14 Služby 4h clc uc 8pw uf 7rp 74 9s0 1o fii ij oo3 ke bym 4n hs1 pl d6j
15 Osobné náklady n6 px7 cb mx5 gl ccz ir ibo jp su5 rf enh au 4zs yr wgv lw roo
16 Mzdové náklady gp nn5
18 Náklady na sociálne poistenie 8 115
19 Sociálne náklady 4 yzm
20 Dane a poplatky 761 f91 9xl 6s8 rfq 0zx wk1 whc 29m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3g5 121 wx6 i05 7l q ybg n wfs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n5s njb w1q nud 15z hgs sq4 f lcq m cf7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -hw wux k0 loq 8 t9u n cyc 30 me2 s4 vta s z52 q 4gm kv zvp
28 Pridaná hodnota a4 tkx tq ds0 wv juv no fec he ott q5 wwj 3k yzc if ll7 30 6tj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu eb l t f 8 a
39 Výnosové úroky m5 p d 9 x 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r nv9 k ywa b 6ez b4l v wxx 8 phd 4 53f v x5k p acs
52 Kurzové straty q w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q 8ka s 996 h spv 8u3 q tps 5 hv3 0 y6p d 35a 8 pii
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o izv -y b7n -3 bmv -hzq -o vqy -j snn -c pfn -s 1xm -2 20m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5o vyj dd f07 p ip0 9 eub zi hc1 rd yi5 r naw 6 lf4 n6 5zs
57 Daň z príjmov q 0 hdc 6 cr3 w o26 o i23 gxq j jgc 1 iz0
58 Daň z príjmov splatná m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 161 11 942 3 212 1 285 7 272 7 549 5 494 3 625 7 844