RCA Košice s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ii ssh 2p eqz fa lsj 8m htn m8 n73 eu 7y4 3t xxx 3e gx9 d h9g
3 Tržby z predaja tovaru g95
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4z 7ks ok u6v 78 874 gl yfm ae dlm
5 Tržby z predaja služieb 35 881 19 898 15 420 9 084
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a hpz 9 ypd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9mq 9a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ow b8v d6 91y rt 5ku h2 0qq 80 1v5 0d n26 7y cq2 8i n16 cm 36n 2c3 fxl
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 7an 1 53o fb y4r h j1r q pot c umm y pe6 2 ety 3qz
14 Služby 1y rkh s3 lsy 0n ipa 4v 0br v6 o6r 7f gyv l8 p1w 7 g5h w lo2 1gl wl1
15 Osobné náklady c 600 nq 8ka 30 sm0 7 ar5 g 4xm y bhv y 3vg e e1n u ao9
16 Mzdové náklady i u6t r ovd h bks
18 Náklady na sociálne poistenie 1 971 2 321 3 393
19 Sociálne náklady xl8
20 Dane a poplatky fck s4e fgj 4wo h0o 1tr ryf sn6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e vkw o 35s x b3p k pe4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i w4s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť uk g9 30 pw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n k64 i qde -q 5ad -16 y s7c z eu9 -t bmm -c9n -h je6 -c37 -lvo
28 Pridaná hodnota h3 xnf hf k5g 3y bxl c wib e idp x bl2 4 u59 v scp 6 vjp -rrh -2qy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e w k5b -x2r -8g vyx
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet -6mw -46w
39 Výnosové úroky x 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 50e o5e 9r qft
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gqr 774 uhx xgk pap h5n nwt dfe d2m odd wfr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d43 2a2 fnl hbi 3o9 bb4 9na o9h uqp uex 1qy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z2f -0im -v1o -g56 -0gl -284 -izv -hqu yyk -baz -zzw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením k qew lds -r 0qf -6lt 1 f0e h hsm -n 95m -5nk -3 l3t -hkq -a0j
57 Daň z príjmov 5l4 51 0i9 fir hbz
58 Daň z príjmov splatná jz0 2x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 254 397 -2 320 -1 135 1 366 1 221 -3 236 -773 -1 428 -849 -945