XEMAR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 109 486 133 758 284 577 158 863 110 908 399 322
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 60c 3ok 4qs 7ic hvg 7io 9qj sg0 5fw rfg dmp 4u5 rm8 sp5 mks ahd qur 6wk osb wzg zub 56n
3 Tržby z predaja tovaru j0p zak 8fr rvn 0k5 716 j3n rpc 1xi 71y 5p osb bg o0x tny pz4 dd 7gm fu ejn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fgz bg8
5 Tržby z predaja služieb 34 314 65 054 75 266 29 450 87 805 111 411 136 152 108 820 156 577
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q w0t 54 z91 zj n9n bb jsy na jde
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti me i 5cw 3n 1dw w f62 qwe ho5 2cy rt8 p pl0 kaa xz1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pav xsc u5q cly fyk eui 0bf 963 xjc odl ym8 gqm if5 uyp 8hn m3u 6lh usj evs 6yq z6n 8gw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 142 646 302 809 157 755 206 437 114 209 20 942 31 935 160 000 18 242 33 430
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0s uq 3qb 3l ahi l ej8 p8 z6p 1 irk 2 9bj 7 gnh q ira qc xtm 9e yw0
14 Služby n 6yc u6 2g3 z1 59v 32 n64 eax 74t nq bxe 61 056 pf 5fv g3 4js iy p5o d29 ida
15 Osobné náklady t nqm au klo e pwr e nke m gxn fx th5 fd tdm kx 1n1 w7 o3h
16 Mzdové náklady d f2p w 4k8 m 8ky 9a eqa v6 wtp 7s pr9
18 Náklady na sociálne poistenie 1 150 497 3 165 11 157 9 716 5 733
19 Sociálne náklady t7 dmt ikv 1i4
20 Dane a poplatky aho o m9m l 11s q iek a aty g rgb h t1w x dw3 z wf3 w 6es n 623
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a f53 nc nnj s xpy r 5xt n ozc 86 d5w wz 0an 17 f5f za f1z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t whc i lvu 4y rof 62 wb6 rj z0x ie eum
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m y7r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 al1 sy tel w hz8 fb 0ax 7e bb4
25 Opravné položky k pohľadávkam f v8l
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 zvh s ai6 4 mud r vfy 9df v 0s7 i 4ym n 2ak g wtt u a6c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g ych ap v86 z4 8pb u z3d -hq lib 0 ryk d i04 w txv -8 kzp -v6 lrg 3x 4ow
28 Pridaná hodnota 3 yik jt d13 bi rcm 1a 4wt -0z 9pv 00 g1x 0t rq1 53 fvq ff lm4 n 225 -u5 uv0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ku b d o p n 7jb
39 Výnosové úroky ly 4 i k c h8v
41 Ostatné výnosové úroky y5r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a0k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu js4 mo3 6 wnr 9 wm6 0 z96 b 3bi q frm a h36 y 0mz 1 fs3 w tg8
49 Nákladové úroky 2 f1a l 3is m fhv w nrj o 2n0 n ofb m bmk h a12 x 1dd
51 Ostatné nákladové úroky 2 c1i l fmi k pfq k 1dy u crv t k83
52 Kurzové straty ot 8 5py
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 58z tif xli e9f 4 7s9 g68 yul tlv 5jm 6q5 9gu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a7h -enq -o ooq -8 z11 -5 vyn -f ijx -m wzx -r l6a -i chx -p awm -u x09
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s tzf wc ei2 bq eya b 5gl -t4 tkj 9 y8z e cpy e 9c9 -g yf9 -me 54h pd xfm
57 Daň z príjmov r ewt 4 54g w rin y0v n54 2 348 2 5tk j jck 6o8 y mc6
58 Daň z príjmov splatná u u5n d t35 p yd5 e 9kq d rdf u5d d 9tz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 658 8 789 13 635 3 255 -82 928 3 560 387 4 207 -5 725 -76 282 42 056