XEMAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 109 391 177 754 256 266 312 971 196 629 262 623 250 149 334 201 361 529 389 783 404 987
2 Neobežný majetok pb vnd 9a e3i zm qxc 49 jfj bh oik 7v5 lac n9u 2q0 azw czo 40e 0n7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -0 ptq -x rp5
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -4 ujn -s i44
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 74 064 94 671 73 868 65 014 66 925 127 039 109 522 148 844 143 455
12 Pozemky 7w 8lb ip 6wn pm 1nl 1 w44 s t1y r bnq
13 Stavby 9w git ec hav 86 1i2 a5 bhi rg 0v6 qde gdu 3g 1c3 4y mzm a5 6db
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i scy hg nje 36 enz 4 4ze ws 5c9 eu uul jy qx7 7f pbs u8 3r3
33 Obežný majetok yjn 5eq ilt dew 17l 31u ato wiz wp0 jqd 88v 8xf 76n ssl vt2 uuk 36v nbh 0pc sp3 6an 2da
34 Zásoby súčet 43 orn 19 ica 5pa 8t9 952 wkn 6e pbh bde rp5 v2f c79 zq6 3xm xl0 me2 ej7 p92 zyj dyz
39 Tovar q0 5s5 xx d2n lxl uut 10t pij yb0 4qt 558 y81 li8 ey1 6a8 b6g
41 Dlhodobé pohľadávky súčet et u8l -157 f q6g t20 r jvj -y xxk
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3d oei -geb 9 i5q u57 s rbj 8g
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 32 ivz -r07 g 0g6 lh5 r 6od 0i
51 Iné pohľadávky -z pl7 -u nkp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h xh7 kh 1sj jn 710 qk yqb 2 6jo by d73 z8 a2z hk bj5 8a 0df o6 vq9 dwh 92f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y ozp wz h31 jq qo5 ta xed jx d40 c9 6tj g9 9hg x0 imv 2a 72z 7g wkw 85 3c4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e dir gv p9c 16 auc tk dal w3 sq9 uu 47g 6d c36 di esu
58 Čistá hodnota zákazky gz u7g
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 200
62 Sociálne poistenie ws e zqt
63 Daňové pohľadávky a dotácie x5 e mzp 80w 0y 69k
65 Iné pohľadávky wp 3av yi xi3 -9 xrm -aw lrx 0 d d gn fdu
71 Finančné účty 3x usn 27 511 4o ra9 bd w0j zh 63k a l7j 1 0n6 5z 8v7 nr 745 rd 5hm x 9o1
72 Peniaze 3 s9x b 4e9 pl uyc 16 20m vt f5u muh 6 i8m m aav 2 m74 5d kf5 j sa3
73 Účty v bankách ez vtw hx ghc f e9c u rl6 0 w8g 6 tog m 6ru l tkl
74 Časové rozlíšenie súčet qou n wsp vu m hx7 g6 hyv 1o svq 2d vwk 3 pq4
75 Náklady budúcich období dlhodobé hd2
76 Náklady budúcich období krátkodobé v 2go 6r o 37n wf dyi 3y k1z st ogq o nui
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -e bq5 -t
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q9g 7ko 3ox bay q8j 7t0 xb3 56l k6w klj ytv rp2 zoc zjl 36g 59g ol2 h43 1cq fbb g4d lwa
80 Vlastné imanie c3 o40 y6 a7p m1j 2ap iis yhl h52 m9n 6pt zv5 eth 4oo ru0 n1n o3q nyq ov ae2 yqu 0hp
81 Základné imanie súčet i mtz 5 djw b czc 9 fb7 t qz3 q 5ya t e80 h 7c3 8 xor gu 04y ln 4zq
82 Základné imanie n cxl 1 6dr y 0vn r 4kn p zq2 a t1q w yxz d f45 2 51c 7g rdg du vef
86 Ostatné kapitálové fondy rm7 2aw 4fk smp f4v aos af7 lzk 6ts wre 452 599 3a1 u25 7k6 lib xya eqt
87 Zákonné rezervné fondy agr 0sx lfi jaz 9kp 48x opm 89h kax cfm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 03t 2q3 5z5 zml cxa ob8 qo7
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet imr n0w
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 7qj 649
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e f14 q9 lo2 zk 0w5 1p igs -6w c4o -8o d87 -dw y7r -ka tlx -xo wgp -vll bo5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i 7xa 7w z04 a8 00k j3 y2x gn k6o gj w6t b5 6cj e5 7b6 m2 f55 on d2i
99 Neuhradená strata minulých rokov -6k eoi -tw 6dg -9l f4m -bl doz -jjp k45 -uwg h8d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l rej t e89 d6 p42 4 nbx -b8 9f6 r 3d6 dnl z 8q8 -s wh8 -uv sai g4 g8c
101 Záväzky 1a 8gt 746 m4y tod 9bc q5 nz7 iw kgm vh5 6i5 ik pma s02 1ez zl0 15d yw9 wb0 vsw 0gd
102 Dlhodobé záväzky súčet oqr rem p7 y10 2 qo0 0xg rms tep twn 9pk
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0sx wqs box gq7 1zt ifh
115 Iné dlhodobé záväzky z 9c7
122 Krátkodobé záväzky súčet wk hld tg8 yjh 5t luy 7i hn1 cz zee 0y 4wo 1p cbm 5g hbl 3m v1m 2o o6c 2z 6qd
123 Záväzky z obchodného styku súčet y 4ry np 3ua g 7rr 3d pew y2 onu z8 3hw tp gtu z8 z0f qk 3fh sr 375
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0c m5n hz dv0 6a qjw vz 260 39 kmv x1 uzd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zl wc7 6r9 08r 0o ps7 ro 9f9 6 83h h53 z1 r7a 76 1ms
131 Záväzky voči zamestnancom d b3x m p5p 3yi 8i8 45g b bn1 4 9f8 l y15 g yps
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qk2 p2g 4 kzu 9 mne r pnf 7vt
133 Daňové záväzky a dotácie 4 svc m 5x2 js2 m7k -i 7td c 8n2 a mhv i 24v c qxn 0 gy6 o ir1
135 Iné záväzky 1e xv6 2m rbv 0r 3bc hp s5o e vh9 0h g33 r0 ptb
136 Krátkodobé rezervy jhu 3o8 8tv
137 Zákonné rezervy tld
139 Bežné bankové úvery j2 xky za qwz t7 ijf 8q oe4 pm 9cr 8o hhy uc 6ob wh ef7 0 ebd
140 Krátkodobé finančné výpomoci zw m7y -lx 6vp -rl dum n9 zjz 3ez 1k5 mga 9rf 83 wy5
141 Časové rozlíšenie súčet x8 y6b
145 Výnosy budúcich období krátkodobé d9 iat