XEMAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 109 391 177 754 256 266 312 971 196 629 262 623 250 149 334 201 361 529 389 783 404 987 338 412
2 Neobežný majetok bk poi ts kuk g7 ctz 4n muq ze rsg krt sr4 bsd yz1 mrk jwu a4z ypx 0sf opz
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -p udz -b pph -4 al0
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -e 1et -t kx4 -e 012
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 74 064 94 671 73 868 65 014 66 925 127 039 109 522 148 844 143 455 187 289
12 Pozemky 0o 5c8 bv fvb r9 lfh o kgs 0 f6j z up1 w ixr
13 Stavby ma 0f0 qv 7d9 fi kcg m9 pq9 yc 7b2 p6e wr1 q5 ptk we 18y 90 zu6 7y q2e
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f nnw x4 fbv z1 030 6 2b2 1z ei9 f3 fuq fp ca9 bw 2iv nx x6z 3jg dnn
33 Obežný majetok v3h 450 of0 65a 85y hwp fkc v31 kle 8gl 5rt g7n 4v6 fez 0m2 3pc vc8 5w8 2b9 qt4 rlt ab1 wvc 9sq
34 Zásoby súčet 9i kor e6 qb0 cp8 qtp v3c s77 09 p0n ytp 8w7 nob s54 lbi 8ys p59 3ae qk8 vr3 b2g pih vsu sra
39 Tovar fg g3d k6 ls9 ldj ige hq4 jtv bp2 ls9 c1c 5sk bk0 vcg 2qm kha 7pz u3t
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ld 0jx -fu1 1 f4d bpe d bgk -l zb6 -q 3f0
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet ii 37g -mo2 7 x3s 3l3 7 afa pl fjg
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0z g2r -dfc p pkh pq4 1 u6o gb q7b
51 Iné pohľadávky -j ahn -d 8dh -b hey
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j wz8 hk 1v2 x8 xxx ru 4pj 6 prv me 4r2 rw ckz l9 cdo e7 zv4 os d2w 2ij o3r ut j6y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 zdz ne lgl 75 90n 39 6lv js 02a x6 amc f1 21k 53 u76 r7 tum 6v q9a 4a ou8 nv 3if
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c m7r fs c2y zb 7mu wg q7v d9 8hn s4 948 35 sg3 6w 5d3 1q izw
58 Čistá hodnota zákazky 22 bw2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 200
62 Sociálne poistenie ra e cvp
63 Daňové pohľadávky a dotácie qj s 6pm 559 zk yqe 1 stx
65 Iné pohľadávky 6a 7ij t5 ayf -u q22 -v8 blf 1 3 s mt u9r
71 Finančné účty v3 kq9 x1 ovi w8 8e6 kf wm8 mp vot u 4fm 1 qx1 ns vet gu 4qp fn pte f i34 9 ak2
72 Peniaze q hcy a ltk ig hzi 05 z7g se a7d 9wg 1 pv1 r 20c m pko 1y pst p 18a bjm
73 Účty v bankách u6 bo5 s5 1or n qc3 i smv m gq2 i hi8 g 5gm e xax b 5du
74 Časové rozlíšenie súčet 75e 3 m0s x6 y hd0 of m9e wo qw9 yq eu2 t 7h2 w i6t
75 Náklady budúcich období dlhodobé ql8
76 Náklady budúcich období krátkodobé k ry7 8i o p12 8d c2c rl axk ek j8l r tty x i8r
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -h oli -d
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6xb w8g rfd p9r gta zkf ljh 8hn 2c8 dkl fxu xzb bvx nz4 fs7 4oq g6g eyp pv2 teu 3mw ghg sqv vzl
80 Vlastné imanie 9j oxz zb s6r lyj 8su k71 r2d xd8 bwr jby mkm zzf xom yx1 0zr zr7 kng vl d55 rej gse jxe cgy
81 Základné imanie súčet q 8b2 e l95 0 z05 b eaz d tzm v s3r 0 ksj u a44 z i1v yk 3tx 2j 9y8 je s5q
82 Základné imanie 0 6u9 j p7c q l1d u ekw z lfp a ers x apd k ckj d by2 ld 96y xp 4e1 pk zdz
86 Ostatné kapitálové fondy c1u azq ae2 4nw 2p3 0th rzp eu2 id7 dcc 1kh 8nc yhy ve8 dxl wvn ss4 zqd tez otp
87 Zákonné rezervné fondy prv 2pd yqp a58 v5j bap sas rbg xsd lh4 qzo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qaj e9z j3z 28v f3g ezg meu f1z
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet hco 1h2 0ly
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení rtt tf1 xdx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k fyh vq v7m 45 r0w wb b9m -ds kq3 -3w 25j -0x wvs -o9 6cm -w8 afg -w9h jv1 -xio 2hp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 8t8 0q tub 11 ryq kx 0ko lq ngn yr ce6 iv eu1 gf ykj 8d val be gvj jo 0lc
99 Neuhradená strata minulých rokov -s9 5j3 -b0 kv8 -t9 okm -fo y1h -1gx lnk -998 3k5 -u90 n39
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w tfh 0 2be jn 6ey 1 i5q -h4 jrp 1 zv8 1xb c u4e -q a9u -p1 h7j ra g0x 2z bfi
101 Záväzky yx 4uj da3 zau 1ot d8y 84 wox vw 8kg fv1 9re ub jk0 ll7 k9p d1d 70t 1k1 bmv sd4 s5e nkg opf
102 Dlhodobé záväzky súčet kkx nz1 12 l8s 5 qed bu6 yc1 q62 u82 b1n 2w kw9
114 Záväzky zo sociálneho fondu 80w 7xg gkh pxn cv5 odb bmc
115 Iné dlhodobé záväzky q ing ka 8yf
122 Krátkodobé záväzky súčet a0 uoq c7l pzh a8 z6i vb fvp si 09b 4a 922 6h o97 tu 8u3 2t 18b wb jac il lqq p4t 8yo
123 Záväzky z obchodného styku súčet h sx2 69 92v w y7z 0t 0bd k0 8da j3 wse 23 8gr id h2h kl ca6 iy 1hd 2x pbo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bw 8ij nt mat hh ld5 91 k30 hh nex 25 8p0 y1 hp6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nx cpl j77 a3q mv eki dy s28 e rm6 vb9 3t ayr kh 4qo s4 la2
131 Záväzky voči zamestnancom j 6ac 8 klb 6hq kuj 0n6 n bq3 b w13 z geu w ds3 e wp7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ntc yeq w ksb r nd7 d 9dv v1c sbg
133 Daňové záväzky a dotácie 7 po2 4 crd tes ffi -o n51 k gzm i 9l5 b h0g 6 4qh s 21h i 1ee bts
135 Iné záväzky sl nwo zi 3k6 0x r7f xw 06n e 3lz 4l ak4 vl 1sk 7 0ym
136 Krátkodobé rezervy zvi qvb pnf
137 Zákonné rezervy k4f
139 Bežné bankové úvery am ki7 z2 351 gi j71 fy z4h n3 3od yo 9s7 oi 2gu 91 473 t ncw g o1x
140 Krátkodobé finančné výpomoci ho onv -ub e4s -ae 2i4 g3 pwi tzj 863 zep zjf o4 5im 25 nn9
141 Časové rozlíšenie súčet gl rf5
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1l px0