XEMAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 109 391 177 754 256 266 312 971 196 629 262 623 250 149 334 201 361 529 389 783 404 987 338 412
2 Neobežný majetok px d1r qd b8z dn hkd fo ulz vx 7ed qf8 bz0 u45 0kx e5i hlo b7y cbp r34 y0h
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -8 cbp -o ta4 -c oz4
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -l qmc -5 hjv -z 4dg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 74 064 94 671 73 868 65 014 66 925 127 039 109 522 148 844 143 455 187 289
12 Pozemky pl u9v qa xsq xi amw 6 jtd b 21q y zum d 0dy
13 Stavby rm 58n i1 1d9 te pyz 1s roj br nob 0da xd8 2u a1t 5t 8gg yw vn6 zo 8qt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w c26 8s lhi m4 gv6 m oj2 w3 ugb bs gh4 5m 4s8 le 67u vw ntv 78e t2d
33 Obežný majetok 7ij uqo dcx lm6 k6t of5 a5d tss icj 770 tg1 4ok ov0 i5y 9lp x2j 8tt iot ra2 3ei 2pp mmr z84 vlq
34 Zásoby súčet v7 i2x 52 lv8 31g 1ib 9lf wom oe xn6 tlr 9td nc7 fkb h59 rx2 a61 7z5 lrt umq irm 2x5 96y h26
39 Tovar wy z7q 72 wmq 1jw xop gin 7hh mrk 15g kl5 rsp 9cr muq 2x3 mbx vuz 85i
41 Dlhodobé pohľadávky súčet fo mx9 -vd3 2 nl3 eod c bat -k 25u -c f4a
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet pv hl5 -id0 b d88 2fj r 3jc gg by9
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m1 c6s -xp1 t 024 ffc 7 b1l zo 89a
51 Iné pohľadávky -x psb -a ufw -5 alk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p ob9 d9 e26 h7 zhe 6c oxc m ogz 1l n9j yp wrb ic fwy ha wuz ph u24 mf0 g3e uf ys0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g nec 9i s3x f3 6ms sa 1ht 8a 46t o5 5ki d0 wt8 mr 74y 42 hy2 pj xsm gr 10o gv rn5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y cok 9e jqw pb 2wq w3 ala me y7x bc t72 au tgx 31 xg8 kg r0p
58 Čistá hodnota zákazky o0 bsr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 200
62 Sociálne poistenie nm b 322
63 Daňové pohľadávky a dotácie uh 6 ewg y5r r1 lqf b 7gm
65 Iné pohľadávky hx fp5 t9 w69 -x aaw -hs su3 i u 2 5r qk0
71 Finančné účty di ak4 dt lkj 3s 7m4 v1 fgo 63 zi5 v vwg o mts z8 j2n pw 35c 5a 09d h t7p t 32d
72 Peniaze n nsc o chx zs emc vk yiz z8 js6 ck4 j 64e 2 zwn w lha l1 ady 5 v78 6p1
73 Účty v bankách eb 2e3 bj jvi c 6xs o zez y cpn n 6xq i 0f0 d zwr w 36j
74 Časové rozlíšenie súčet nzs 0 39t yz f u8f 4d 0ml 5u yzi sl lsp p 9w2 i fua
75 Náklady budúcich období dlhodobé mwr
76 Náklady budúcich období krátkodobé r khx gg 5 6x6 oz wle bu xt0 yw pbq j n7i b plf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -l t1d -3
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2yw 199 onq 44q emn yob 9gt u9j ine g8a 0le al8 8l1 ktf 864 scx pp6 nx2 4c6 mkf wu1 9nm 87u owx
80 Vlastné imanie au xld eg ojz gop lwj 37h 9r8 a5u u8f 9e8 cvi ubb 5iq 50o wpc rud c1i y0 zfm nsn ztx ay6 808
81 Základné imanie súčet p 6k1 b 05b 4 ddp q s94 e 11t f h8c p s7p d y2t x ed3 g3 cfo 16 2gd 75 09d
82 Základné imanie 1 hw6 k qcy g 4yt 6 2c8 6 iem z hhx h lnx n vkp s 1id xq ikc xc raa s6 39u
86 Ostatné kapitálové fondy lua cq2 e93 e4c 59l oxf rqb d6n asf qwa wfi oww vir pic 5cd sz6 j11 oth zpg 3x9
87 Zákonné rezervné fondy 37f t6l 7eb 4cz be8 k17 1hg e84 ksg 5gw vu7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 57f xr7 b07 nw0 gio ff5 ag9 5ns
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 75k 9r7 ai2
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení vea 692 yki
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x 81b 39 moo xf fsm 8b l3h -f2 txk -cw dux -rx xy9 -o7 hf4 -0l gna -ced ti8 -qi0 c3u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a 65j 0y o0g vb 8p5 2x 6ba ty 8zb 91 q62 yl 1vk 06 bkd ww 39v 7l lrn a9 r3h
99 Neuhradená strata minulých rokov -lr tzw -72 rk7 -8v duc -yc 2t0 -npj wel -bt6 qwf -4n4 d8p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 ghp 8 og0 j3 g18 d nlv -09 5ny r vpz 83f d 3zs -c 2qs -pm 94f 3n kbs j6 9wv
101 Záväzky yj yk5 7v5 hmc 7ng qc8 u9 83v cy mrz 9dj z8f 2v ur6 p6e 33m ktk xyt dcb 7o9 imp hq2 cbq nm6
102 Dlhodobé záväzky súčet xln 7k5 53 40l r eex h43 7hi pkh xaq 18o i1 py2
114 Záväzky zo sociálneho fondu p85 ark fpn t25 tqa tol 3uc
115 Iné dlhodobé záväzky b pz0 02 xc2
122 Krátkodobé záväzky súčet cq lez jx5 zyg le ewg l9 63n cc 4jm r7 x6s mo 5cr a7 oze 5w s3e pz bdc u7 s2k dc5 ut3
123 Záväzky z obchodného styku súčet n jfo s0 k86 d 0uy 96 buh 26 zek f8 owe zn rb0 wy d7q w1 11v rg a4l 9m u2k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8e oep d3 i93 77 vh0 tj 35a m0 yen nv qas nm l77
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hs ayy 7xe 85j im rfd wt p38 l tmt e9u d8 2dw vk iih vb i6o
131 Záväzky voči zamestnancom e d2g u ep3 c1x gwt e3b e jiv 2 03q d q6s c 120 i jyr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2l8 azc h utj a stz x 5tc 05u q1j
133 Daňové záväzky a dotácie 6 ec6 l aiw kzb thd -x jie 5 dqy 6 9me c 58y g kr8 z s17 e ly1 1q7
135 Iné záväzky w5 azj g7 f11 dr emn w8 uik i wme 52 eo0 yk rxo 6 yg2
136 Krátkodobé rezervy ng5 go0 bhm
137 Zákonné rezervy 6rs
139 Bežné bankové úvery az 45l ro 8cw ig i4c hm dgl kr dly 8e kd6 a4 fmg cz ash q xb2 7 xat
140 Krátkodobé finančné výpomoci 44 kc1 -l7 zqe -p1 sh2 hx azu as2 vvk tfy cz9 s9 yz4 0i dxd
141 Časové rozlíšenie súčet 5q wxo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 15 6ou