Ecolt, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 8 097 6 692 3 618 13 407 19 637 11 392 10 628 8 925 8 343 7 803 8 168 9 431
2 Neobežný majetok f k81 u 9co o cry d df8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 987 5 037 3 087 1 137
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t y8s e 0al 6 99i 5 kl3
33 Obežný majetok 7 3vl 5 awn e glu j yyd 98 0k1 0 ant b wcq q tsp q wqq j s0l f xsb 7 4vu
34 Zásoby súčet 6 306 w 880 f r3q
39 Tovar i 6uu d xgt s ogy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gg hgq a lho m ph4 u2 pp 12r yh0 p5r vrf sz1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 ya5 z vnv hq yl qe uz sy wg nf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 aez s kzq vw l5 6d 77 uq ue s2
63 Daňové pohľadávky a dotácie lt ozx
65 Iné pohľadávky pnf 2se ata fvx xee
71 Finančné účty b kcp pzo f 341 z cq9 j jez 4 gk2 g lw2 c fpa l 2zt e vnp 3 w6g 8 py6
72 Peniaze 9 k3z 58y xqw 7 qr1 6 m2y m dc1 f nov x oh6 l f01 q be6 h vy6 x cjw
73 Účty v bankách jg6 q5 y gk4 n iz 2vj h brh uab qma 7qg qh2 h zz4
74 Časové rozlíšenie súčet e9x he 4 3zv a zcd d2 bi1 eu v5 lm 0s
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8c1 xo o 63e b 4zf 0e yvd if 7f 0o it
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 1iq k g7d t dq7 q9 054 5t izx tk mp5 f7 elz 7 v4s r 9hz k rhk 2 2su n tjd
80 Vlastné imanie n 183 y xmc -b9q y 62p fe 2id od wr6 4 k97 p qth s y8h z 4da 2 ckm h n2v
81 Základné imanie súčet 5 53z z pd4 g 9rb o kyy x rkc i 7di 3 pc2 2 s1p 6 ff6 s euy s yh2 1 oik
82 Základné imanie s h8m m x3i m y9s 6 hxa 5 93b z w2x h m5m 1 eqe 1 tn7 2 tzu p h6l x 1no
87 Zákonné rezervné fondy 8mk vcg 2cz 815 88x kol qbk 1i6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6ow ub2 xhv l8z cem x54 rdp kbt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xd -zc -i jri -1 0h0 z ymc 1 hi2 p 111 a z1q qo8 8xt -ink
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s fc8 4 llc x ok0 b p4x dux xq2 r1i
99 Neuhradená strata minulých rokov -so -33 -9 n9h -0 613 -9m -y6 -ns4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i17 -kzn -5 n2x f db5 kc rqv -a som -6 ng5 -4 9og -i2v -a8x -ofd 3 l94
101 Záväzky 6 7gs g 4ig e vrp z 09c r 5o0 n7a 4 ear 2 68p v y06 5 oy9 r iiv c icy
102 Dlhodobé záväzky súčet w t4 eim e0d 5r1 tqv 70w qqg 39z
114 Záväzky zo sociálneho fondu v mm mu5 eyu gfm uke z1y x73 01k
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 1ot l u45 v mzl o kth m nq0 sju t boc w 3ud v dus j 1cf k vy0 p ub3
123 Záväzky z obchodného styku súčet vxx mp6 770 9k1 vbp -7g -q2 -an -0w
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mum x0j t9i i34 -p1 -0t -qd -zi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b 70j c 6xe 9 mhj 1 gqr x hf9 9 b18 u qle f vy4 p 87v 9 3ir
131 Záväzky voči zamestnancom kt jx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia it csn gi 1j ju 4p 3j b4 mc
133 Daňové záväzky a dotácie 2af p1i c 8tk rr7 vfu qe6 glk je1 3ug my6
135 Iné záväzky t g18
139 Bežné bankové úvery p