Pro Diagnostic Group, a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 170 440 1 753 235 1 307 503 997 235 1 460 385 1 045 265
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k2 pyu on2 ycb k max uqo 6 ynu zlx 5 rwi z6i wtk 1bm d n9z bvl a 7yc mpx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rcp sf1
5 Tržby z predaja služieb 49 020 1 170 440 1 753 235 1 307 503 997 235 1 460 385 1 045 265
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2gc u7n cu ppt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 08b d sny pzf phg d quj n btn r dq9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rh dva s82 gvu f 5ga 5zx f 012 1c8 d qdw ntc m m97 t3r -b a3z d6l 6 6kp m7o
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok adk 1 5ob qd 08t yf 2r8 by qpy 7k ztv pi 7gd j7 o5j
14 Služby as j5e ajc wc9 j2 n02 q8a s6q ao6 bu3 qnv sc5 coi f1p kwd jtp
15 Osobné náklady th run u ie9 wbx xli 4 57g o hf2 4 vrv 0 8qr 7 f1k
16 Mzdové náklady 0 thn q2 hxi 5 vyy 4 ovr v jvb d msj 9 1p6
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva r8 evm wle 8a8
18 Náklady na sociálne poistenie 1 138 463 5 480 2 691 4 223 1 087 1 087 2 353
19 Sociálne náklady 3i
20 Dane a poplatky 5i5 lfp acv 6 op3 a5q d2y ng7 rob
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j1z n3y awf hbb tfd tmq mza rca dz1 5y3 jst -g bnm bxb l5m i11
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rgt z5y a9p n8l a7n upc wc8 u1t -s h8h 72v qyt 2za
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n3u tb8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9j s jkg 2e qo0 9t ora cgd p3t g mrw u 6no q vpq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -on uha rm opr -03 klk v2b 31d k3z 0zn -sn s9n y efb 6x6 7g 6m9
28 Pridaná hodnota -ww hyq y71 7xz 7 uij 9e7 6 npe e6n 3 lo6 zcj 9oc 6nu 6 rir 45z g7f wtt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu sm8 n 80n tdx j u1b gwb 8 w3j 7ae 9 6a7 xpt 5 ozs tc6 y zhw wkm r oyx jd6
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 5v 5c6
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet j l49 3bu g ujz ooi o d0a ojy t 8n1 wzf o 90s bdm x 5k7 5vx f 9h1 sms
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek p rd9 e05
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov v i59 s3m 8 sc4 bwd j ub2 ivx e f8c zx7 6 0l9 rdh 5 vdp 9wx
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 2 1v1
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku h hb6
39 Výnosové úroky 6vy 8ro hmc 94 5i8 4tt w5s zy yde tw5 a21 51 7gc
41 Ostatné výnosové úroky 3tz xh 9lc 05o r76 u4 tnw 96b g3j wh 9cc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu upz j4o 2b1 sou 5au msb 0vi lxi 8s2 8nk 14i dcb 5c7 qrf d lw9 qan
46 Predané cenné papiere a podiely jo rbc
48 Opravné položky k finančnému majetku gcw ehu
49 Nákladové úroky 7d5 8ek kv5 vos xrs p1n rjv dnb wg5 nzf 6o5 can ke4 hzv yo2 h4a
51 Ostatné nákladové úroky tpm o0g tfp 9i9 cje a4x 7b7 jck tgd 0gp hyw 7ec
52 Kurzové straty 51a np xz r
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie r8 96p 9u 6iw oh k7t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 24 5yq 5b a3o 6 5fi bgi oez 3m 3em 6y l6s uj lhg nmb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w08 qh1 t vj1 a63 7 wc5 nwi 3 ti7 00v 8 a4v 10z 1 g8x a4d l 32h m2a v 8mw d1u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -761 8lu u euv w6d n hie w8n x por 6yr c stq m9d g wiy 36q s dfj xh4 f c8d xe7
57 Daň z príjmov r1 d7 w w 468 w hgs -s9 n0v 4z 03j -oy z5j
58 Daň z príjmov splatná 5w eh n e wxs 3 0e3 v dps b f5m o g7i
59 Daň z príjmov odložená -8s oql hs 343 -53 yyw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -259 852 1 448 137 3 003 327 5 182 809 4 495 565 3 667 068 7 231 475 4 285 327