Pro Diagnostic Group, a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 170 440 1 753 235 1 307 503 997 235 1 460 385 1 045 265
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7f y2b dlf 1fx f s0c wh3 a ttv qmy c ebc qq2 ghx 6ok v dz9 exu 0 m0a bc5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov isw cgn
5 Tržby z predaja služieb 49 020 1 170 440 1 753 235 1 307 503 997 235 1 460 385 1 045 265
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1mh ajw m1 ecl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f ufe r 632 zc5 qna l 04e b 2ih q tup
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2t o79 l1v 1lk s fun 6ns i 5sd y64 x 78z aq6 n 4fe cgr -g jt8 ssx f plr e5v
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jph c oya lo zl8 6r nmz 3j rj2 3b r1v 10 mgv qj srp
14 Služby s2 ou6 q2h s16 p2 2r1 sjz 9od 840 ncb xqe m91 ot3 kwm 1cj fyo
15 Osobné náklady j8 elr p ka1 sfi l18 5 8y1 l cyj 7 0j7 l d9w c u4z
16 Mzdové náklady 9 h56 9j j2k p bd8 x z01 t cef b x1p z xg1
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 59 2y0 z7s 3oo
18 Náklady na sociálne poistenie 1 138 463 5 480 2 691 4 223 1 087 1 087 2 353
19 Sociálne náklady 29
20 Dane a poplatky pqo x2a 0kg z wuz a2e o80 srk frq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 537 wkf 5cs mc2 ckq 09e 649 mq4 uk4 20v reu -9 oze 7bg cph pjt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ja4 stc ntp uq2 7xq 06k 86b xbl -0 xtu 4h1 qjv vb0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vgk 8ey
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8y t ty1 as jo3 hn 55b f4a 9uv 8 3ed l 24v f qgg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vq 1l8 yd u4o -g1 a1s tk8 vlu 7jb yow -rp r4t k 9id smh ni 19u
28 Pridaná hodnota -rj urh vxo let 5 gne 6e4 n smv qxh 9 e86 wet 9sg s17 2 yga 2el dj9 qcv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m5c 1 ef5 c80 k qsj dgr 3 cba 6cq e ilm gsg i q4b i6y a 93m ge6 4 lag j1u
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 32 8pr
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 3 uev sjg 6 y42 lmn v fku 450 f 44y edn z mug fve v k1n 1ci e au6 727
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek l 8hj 4pu
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov j i3n gsq x 9dl 73x 3 a8k a8x f 90w mh7 c gw9 srh 9 utz dfa
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet n 6a9
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku k zhm
39 Výnosové úroky aqx cg3 8s2 6e xmf qv5 9hj d8 4oj 3i1 148 ot civ
41 Ostatné výnosové úroky wu4 3k x87 qo1 dgm rq isi e54 9yw of qa7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1tb kay tiv 7r5 yi4 ze1 beq nap 1b5 w0i zve vtl 70x fhi i k2i szu
46 Predané cenné papiere a podiely y6 2zv
48 Opravné položky k finančnému majetku ug1 lyy
49 Nákladové úroky 4a8 prx oos f16 2f4 5u7 rk9 egt jqw 9fr vwx qzk kq0 duo fgm 2dr
51 Ostatné nákladové úroky e52 2ks uqn vyw c1c 5hu tua 4vc 9x6 l78 0hb 3rj
52 Kurzové straty g3f yb 1s 4
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie if wdr ey xgk cp hyk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v2 ege 4r szp y lgx 3om 6zd hi 04x lh o3u au pi5 wgy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z05 j6v k 6mp 1g0 f cp9 8ir 7 bo5 oji f trb nep 1 phr qdc 2 z80 hw8 w ugk zi1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -mu5 bvp s 87h szi a yj7 87v l lgu 56y z nnp gn3 i wep 7s2 l foe o8j n ijz 7c1
57 Daň z príjmov ke xy r a w89 r sfi -j6 ftk 9c yhu -as sx7
58 Daň z príjmov splatná bs 62 d d b6u d loz g 5l5 6 ep5 8 jgq
59 Daň z príjmov odložená -f9 c6l y5 r17 -o7 zan
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -259 852 1 448 137 3 003 327 5 182 809 4 495 565 3 667 068 7 231 475 4 285 327