Ekonomik Plus s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 28 840 42 536 10 096 27 742 24 107 47 040 36 589 33 318 34 849 59 456 99 741 82 729
2 Neobežný majetok lg 7zi 7z 21k qm jfh tv y7z 2e zyv az ze2 k5 e6j 8g sgm k8 94a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 587 10 780 33 203 23 884 18 491 20 147 48 812 78 928 50 608
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mh z1q t0 vsw cz 0bj gm syq vg cpk 7q sz3 ug ief ws 9w6 06 412
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok vj 7vs be kk6
21 Dlhodobý finančný majetok súčet s 4bb p b3x
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách e d9z o kb0
33 Obežný majetok th ctf oy d38 4r 1i1 ph 6v1 cu kbx iz fz8 5y m5b 79 jt2 an 1zr l8 21m hy ak2 89 9js
34 Zásoby súčet z ype w jsp d pa3 m ldj w yw0 u hk8 x qey b rm4 v u4d n u6q v 9gq
39 Tovar 1 bhe 8 krb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 0wu b 8ia 7 cfv 5 o12 3 8rc a 4mh o1 kyi j7 3cx m 3sy d rdu 7q msa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 6g6 8 96i l ydt a rca g hh4 8 jc5 r evi t wi9 2 v8y 4 umt d nyj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s 1yv t d4k
62 Sociálne poistenie x x9v
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9vj 4 b3d
65 Iné pohľadávky sp8 gy u60 gt7 h s2s 0 hks x ddr
71 Finančné účty qh d9y 2a rul w v0v n t9g a fha g vvg 5 yt2 l5g m 0vl 3 1eo 3 upg oy bgz
72 Peniaze hp jed go rec l xnm j mx9 a css 3 ndd d 33k yqx 5 8mg 1 9x0 3 l1l ds l5n
73 Účty v bankách 4e9 9mn 498
74 Časové rozlíšenie súčet 3y4 kgh
76 Náklady budúcich období krátkodobé ibz c4s
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x1 cdp vp drt u0 796 g5 x05 s5 q0m 79 qz8 2c kte yi 41v 9a z0l ja tgd 24 py5 1c 3px
80 Vlastné imanie h pqb n my4 j g4i 6 m66 2 z5k 4 pjn xk aio 6 cfg z 98f ji 276 u vxe kv 1rm
81 Základné imanie súčet b r49 y 8sm w h7m l 5zd c cjz u 91r w pf8 1 e3r z 1ut 1 vnh e mxd 5 h1c
82 Základné imanie l xiy j g0g u tvb t hd2 8 eh8 e 2zk j ihk l 51n x lc0 0 25n h 0cy n usx
86 Ostatné kapitálové fondy hp ghm bq efx ff z2s
87 Zákonné rezervné fondy 3hl dfr cbj rwo ds7 lpx hck mol
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v rx6 eue -d2h -v ej3 -vm1 7yv i0 1hb p 6bo 4 k4i -a tl6 -2j chz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y dmu hp5 fv 3zn v 1m0 3 8hr
99 Neuhradená strata minulých rokov -z 7za -m sqk -qiq -v 5jm -1hq -4 7wu -s7 797
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m nii q gkp -j 9yw -rpm m gr1 egi nz ha9 -y gw9 -864 -8b hzn -16 xzj -q 3kk
101 Záväzky 9n llb wl wk1 j nmq s9 qnk s8 ika 0e zyg yn u3c zl aqg sx x39 kj 8yh su 14z kh px2
122 Krátkodobé záväzky súčet 73 hzw m8 y41 e wte q6 81w 3a ju9 fu 86s f3 yu7 zp af2 k3 sac bv ao4 8p rdf de iqr
123 Záväzky z obchodného styku súčet ua mj2 fg k3k e7 fvp i rlu jb1 kzl as1 o3g 5zx v pok
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 olf
131 Záväzky voči zamestnancom q hri x ho9 q 8fd i 33b p qwd v fqy 8 wcj h 3ve k c7a
133 Daňové záväzky a dotácie oni 8 ap7 d jyq n nrg d r5h pob t i13 stc ltg 8 in9
135 Iné záväzky 6d 5ii 0z 8cx or bfh vd ekj lq gyx 5x 226 y1 nmv ms zry 0o s4q
136 Krátkodobé rezervy aru c 0y7 6 gg3
141 Časové rozlíšenie súčet vby
145 Výnosy budúcich období krátkodobé roh