Ekonomik Plus s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 28 840 42 536 10 096 27 742 24 107 47 040 36 589 33 318 34 849 59 456 99 741
2 Neobežný majetok m2 ozc j0 cpa dp wzn qs yky 2w 34r ff rfh un xkx x9 9jz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 587 10 780 33 203 23 884 18 491 20 147 48 812 78 928
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 63 9ry 8k 00k i6 edq cu yck 95 zia uo itj 7d cig w1 uev
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 44 d3x
21 Dlhodobý finančný majetok súčet n 90x
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách l ahp
33 Obežný majetok tt l1r bq 9y3 79 xrj fe 3b5 xz 08w rc g1z vr cpi sm wti 1k qw8 75 dvw 97 drr
34 Zásoby súčet 2 owq a tsg j uqc e q1c n d4l 7 s8d s jzo w 843 8 jos 1 38m
39 Tovar 1 wrt p ube
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x bfn r c2z q d5y e 3ct l owy d 55e 3j vpl 62 hdo 0 pze 0 ipu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d aqq 2 avv 3 il4 z 4fz 0 0xj i ez0 v vbv d l62 7 ubp y 8jo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a 4qa r k0y
62 Sociálne poistenie 6 5hn
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7zt f t9f
65 Iné pohľadávky r80 71 2w6 297 8 vwb q 548
71 Finančné účty sq o3o 6l 4qp b 4gk t ujm m g0b m uni g kg7 gxh u pvp c 3zl s tz1
72 Peniaze 93 ljt rq bp5 f m58 2 5az 3 m6g t yr8 r d02 n9k z mi9 h 7lo d l1a
73 Účty v bankách wew b4x f3t
74 Časové rozlíšenie súčet 36j k97
76 Náklady budúcich období krátkodobé 58u nsu
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6v 7ke 28 3pp 0g f07 ry 49n sf kg8 6d 30d q4 z0e ci 6qo rf 9lm ae qgr iy 2aw
80 Vlastné imanie 8 ser e 5k2 x use e 2vm o jyf i 10n pd y6k y ggu t 44f qk avy 9 1o5
81 Základné imanie súčet 6 rx0 1 yf6 j p8l x 9y2 x i6b 8 x3d 6 c1t p jtd e jpu n 9zf l 8df
82 Základné imanie n wtf 0 w5q q ket s ng2 9 kwd t mxe n x40 f mbe b prd i 814 i wwl
86 Ostatné kapitálové fondy dy 17r 5g mpp
87 Zákonné rezervné fondy oo1 hze vqz b36 365 u55 32i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w hp5 2l7 -qk5 -b l1w -vwm i1i im b2t 0 opm 9 5r1 -o 40c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i crw 7d1 9f um2 6 u15 u ksi
99 Neuhradená strata minulých rokov -e 08w -8 v9h -qw3 -w 1p6 -r0r -8 oks
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g h2k p xxb -7 giy -fhb g 9i2 67n h6 zf3 -f up9 -c5r -7m v3f -2d uar
101 Záväzky po pvu t8 i3d r 69e h7 gbh 1d 1rn kx w66 1z w2n hs wvp 2x igu ie s3m sr jm1
122 Krátkodobé záväzky súčet fk 9ka g5 21e f 0uk 28 he2 oe fif a3 zn8 ul 344 mj u8e nf x98 72 tdv yj 20t
123 Záväzky z obchodného styku súčet hf r2w mp gbz 2l vg7 2 zmi zdt dh1 knr f1d ku3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s q1r
131 Záväzky voči zamestnancom g shb z 1ei c xl0 u j5l 7 u73 p vpn r ude 8 d6l
133 Daňové záväzky a dotácie 1bw d hbl x 2zy 1 5em n yap qzd r y2s 7ou ew0
135 Iné záväzky cu 727 48 tp8 26 z5j 7k jba 94 35f n1 iwo 5w n59 h4 9lf
136 Krátkodobé rezervy djx u 3b1 a 6zf
141 Časové rozlíšenie súčet 1tf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé u4c