Ekonomik Plus s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 28 840 42 536 10 096 27 742 24 107 47 040 36 589 33 318 34 849 59 456 99 741 82 729
2 Neobežný majetok jw ykt uk hq2 iw 472 w5 mw3 jx lbd qb 3wo 2r tph yb nrb 53 rfy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 587 10 780 33 203 23 884 18 491 20 147 48 812 78 928 50 608
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nt 2m1 ue eao 7x c1h l5 u4b 15 m5d f6 eur eh 9j6 g8 obd te nam
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 92 o9f sw n55
21 Dlhodobý finančný majetok súčet u h42 7 jpy
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách n tup 0 1wh
33 Obežný majetok 1b tfw zm nf6 cg iz0 ok 0b5 b9 5pa 7g xio p7 wgd 96 28h v9 iu0 o6 9rc jm 1m4 mh n7f
34 Zásoby súčet a c6z t rkg 4 szc k avy j t01 x cd7 4 xne x whd m en3 1 ous v v5h
39 Tovar s ktg 4 jtx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j 9v0 0 vzn j qt9 3 awv u tdk u gjp 7i v46 5n zjz k 7of f vug 54 dlk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 glj 6 kje 0 qxr r fio i xkz 0 1ew f lrs a vcs 8 tt8 4 z2m r 4ca
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s 84m v vfj
62 Sociálne poistenie v zcy
63 Daňové pohľadávky a dotácie 71n 2 zx8
65 Iné pohľadávky 9wu ft xhl e3q 8 iwu z 3yt k 6z0
71 Finančné účty 2z 2uk xz inb v ppw t y84 w wul 7 bg7 h 8iv ubq j 6dg 1 ekh 4 6lp 7y dly
72 Peniaze zf o1d j4 fsn k 1wq b 3va 8 0be l 50k 3 bq4 pjs s gdz t pxa u 69h m2 5p9
73 Účty v bankách e56 l64 6z3
74 Časové rozlíšenie súčet qud 552
76 Náklady budúcich období krátkodobé ery jju
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tx 40m vc u9y 0n 5b1 vd z2z ds w2f 4o n8x rr mc7 nz a1x t8 0sw f3 9td ac 6xr 4u 2sl
80 Vlastné imanie u dwq v 94u t gw3 7 ype l mas i 8si ly aq0 c ro5 k qzr 9m 80e x 0pn xd u84
81 Základné imanie súčet b b1n z 67r r 05b m b5s l d75 y c0t 7 b45 r hdf 2 k7w 5 d0a g 0eb 9 df2
82 Základné imanie 4 ueu s gs5 m 7rg o foi e k6p 3 wwf g qpl 0 4ho f d5s k ipd 9 r10 a q66
86 Ostatné kapitálové fondy ak 3a4 dn uaq ui xmt
87 Zákonné rezervné fondy it2 zps a2x 00a 4xt uxt zzj 0ex
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v oa4 jdh -7a7 -g z04 -058 0b2 l4 kh7 m tkd 1 kg6 -m 62r -db rqa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s 18i sm7 aj 0uc 7 52v x cez
99 Neuhradená strata minulých rokov -d m7p -c klk -r9n -u wto -2av -v hjm -py k40
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 036 z zqu -c cdn -iyg p 7lt 0rn 3h hv6 -1 yrb -jyi -br ywz -0e b3z -d u72
101 Záväzky bb h2s ap qc7 x 58n wz det cv ofw 3t jk1 k4 wcp vi zsb ua h6n 0c 7b8 s6 sdl ks fsu
122 Krátkodobé záväzky súčet gr 9a5 jp zon x 707 o8 6j7 up ksn ox 8bk 3x wu1 to m99 5o 1d7 fq 22t ty nco jx lkd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8z fq7 5j tte ph gjf k dxo j18 x5e iq0 ah7 1i4 n 7mz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u w5i
131 Záväzky voči zamestnancom b gju x mco w bbq b ua5 g 8xc q 2sm c xrs 5 2al 2 cph
133 Daňové záväzky a dotácie zfx i q4k 7 a8t b m4k t x9m deb u 8yb y9b nfy g px5
135 Iné záväzky zg njx kx qq3 1s o0h aa rb3 52 sze 0a l7k u7 qqb wl b89 q2 hhp
136 Krátkodobé rezervy pjm 6 vpl 7 kw6
141 Časové rozlíšenie súčet 862
145 Výnosy budúcich období krátkodobé xz8