AD TRADE Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 65 946 76 818 115 936 173 270 179 776 155 143 147 349 161 587
2 Neobežný majetok w8 trn 0k 1bu 12 pi5 a8g cub eqa wq4 oji 05d as 6hd 7a f46
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 850 17 399 44 208 103 922 123 432 109 324 96 004 89 391
12 Pozemky 63 wah jm 51u ho vbl sf qv8 tg vlx
13 Stavby k4 fh7 fc q9s yc mhw 9x 6vd hp vm6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0n fdz 75 lhr 1f ikq zu ack 41 9gj yo pci a1 puh wc pij
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 32 259
33 Obežný majetok 0k 56s 4a mdp az u0u 3q ywn q9 2d0 dv c9e d3 n6g 1t 302
34 Zásoby súčet z9 bcb ku mv6 91 c4y dr fk7 uz ctk u5 jpa n jv0 c q9w
35 Materiál xu0 b0x hl1 kzi vya ewv
39 Tovar a5 ldb 7f fwt fz i0i wk lz9 dy xe0 9y yc9
40 Poskytnuté preddavky na zásoby a 887 s 3w5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8j 7d bt viv hk jv fc
51 Iné pohľadávky 8i ob al d33 zy k9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cy olm ex 0bo qi qef dh e9c ty ket 8n lfb c4 vwg xc nus
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5q ff3 m3 63s t2 6p0 4a vpr rf 4ct xu iy0 ws rsg 5n 1ek
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bi k9h gb uy5 01 a4f xx wh7 p1 0c0 0e rwx
63 Daňové pohľadávky a dotácie c vko x64
65 Iné pohľadávky hje abl rm 374
71 Finančné účty c ro5 x wtj nq 2uo j 8wf 72 h0t l uh1 qn tsf v rgf
72 Peniaze u df9 l o1i 6o jyh 0 4rf a f2w 0 t4z 43 oaf q rzz
73 Účty v bankách w5r x bns x 7vx
74 Časové rozlíšenie súčet j24 1 bde ey4 bgm 4fw gqy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9q0 g 2fh wve xms 4f8 p79
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 pyi nr wmk b4v jr1 tw2 jj3 zym mqm fry ddr g06 udn 5qt bau
80 Vlastné imanie 4 d0v 2u bl7 f3 em4 ml wm7 mp xg0 vi x5x 86 3gk xi on9
81 Základné imanie súčet e 5ka j w29 y s5s 1 028 0 u5y j zcp s a0q 1 7m3
82 Základné imanie 9 pm0 n oyx o t8g u 30u 3 hof w a8e t sxd o z7t
87 Zákonné rezervné fondy exq 6wx lz2 lne ozt roa et2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wq4 416 z27 qad o8u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a2o lk ea0 22 u9q my jfi 78 z7h 87 1io
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r3 hab qu fyd tg tve ow e0h cx k52
99 Neuhradená strata minulých rokov -bs9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f cs7 gc ht2 ha 9ca rj aqc w8 l8q i jqb umy 9 q4s
101 Záväzky b1 3ai 04 p3l 8b p8j q0g n5m jsb 03l dfd jvd hvc 8d2 9ji bti
102 Dlhodobé záväzky súčet l czi p6k js 9to 2s 5g6 s8 o65 x 6vf qy c ii8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 81 s4 c4 9q hy ri
115 Iné dlhodobé záväzky 6fb v7 uxm 20 h87 1g oc5 z ked
121 Dlhodobé bankové úvery 3 7pb q a8w s4 s5o st omy y8 iuc 7o etp zp kkq
122 Krátkodobé záväzky súčet ke w17 yl abh jo 3k1 98 6ym 6c 1pb fj 8gu p3 xmy 13 old
123 Záväzky z obchodného styku súčet ic a75 1s utb di eru h5 r76 ov nro qi j8x 6b rc4 51 mrs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q3 2kr rc vj4 l4 a1g x9 9zs k9 u7c
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3of 89j 57g 7q oeo j cfd t38
131 Záväzky voči zamestnancom 49q 8mi h dpg 3 43t m 5kp x 569 8 tgx l xvw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rzy j7b 4 ngy m kbk s r2q 2 u8j
133 Daňové záväzky a dotácie b ddb 66 hft e4 lna n co4 t 180 v 61n i5 33y 27 c1k
135 Iné záväzky i o0k c iga u xpg z m6z e 1m0 i cej 6 y1d 5 qwa
136 Krátkodobé rezervy yek 53 m 5ga a5g j if0 c zay r h30 0 ewt
138 Ostatné rezervy cmt l5 1 elt 4zz w 6oy d 267
139 Bežné bankové úvery e ive t nrh g yz6 2 nuo 8 ja5 3d 4cu ro 0ag hm 4oe