JARPO, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f b14 qx p3g ej wag 7s oj4 2g 3ca 4 qn8 yr lkf xk yz2 as 131
3 Tržby z predaja tovaru m yx8 n pf2 t 1js 4 abk l 03i wh0 k zws
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1b 62c 2 orn o3 dw8 5v sjj yd 1us
5 Tržby z predaja služieb 5 567 10 601 12 166 19 163
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k doj uy 0lv 4w f7l f8 kzv x4 701 u 3lu ag pao gi 3zf lh 8mt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 082 9 202 5 282 562 3 716 1 075 1 501
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h xgy u kxg p 2k0 r o47 a p1y 2 eox f fr8 v lmf 9 vyv
14 Služby i r14 b xvo fo 644 y5 sp0 j 2rp 4 plp 1 oy7 zz k2p z 3t2
15 Osobné náklady yc6 ih it4 ot i3 v7j wdw ing
19 Sociálne náklady 6dy
20 Dane a poplatky 2p7 fe9 l3 svz gaz we kdb k2b fw1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6s7 1 8lo q lhx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p8t 6v 6tp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8mi wer q1c 5 etg h 6ma m 5gx o ymr diq qu8
28 Pridaná hodnota i33 i yyd vkt z 4y1 6 fj1 r 8dg y f1z 1 uwr n wag
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t
39 Výnosové úroky m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n4 xb em cx 1k 0r fkx ay9 fqy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť my 0r hk y8 vx 12 py9 va6 g6r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7k -ur -bd -aa -y3 -dk -tq1 -t41 -jqf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mdd 3z1 g3c 3 76f h ih3 t yue m nax jcw vo1
57 Daň z príjmov tua nj b4 pte 68y 0lb poh usy scu
58 Daň z príjmov splatná 4cr 01
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 427 302 110 1 713 1 706 1 442 1 866 341 299