JARPO, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u 48d m5 3o3 wz oeb vq czn x4 9lq n xmg x7 b24 1b a6p
3 Tržby z predaja tovaru 1 7m4 l 5sp s j4x j 0ec f zj6 hzw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pj gw4 b ss8 37 5wd 7t cpw
5 Tržby z predaja služieb 5 567 10 601 12 166 19 163
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s yrx 3w 6xp e4 nth f7 zws l1 uyv 3 1mx hq w99 nx o1f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 082 9 202 5 282 562 3 716 1 075
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p a7s u a16 l 7q9 t s9q o 2ax 7 uqy o n73 a mw8
14 Služby s akp 4 h7b 4r y2b mc 199 g 2i4 1 i0w o fre ay csv
15 Osobné náklady 2k6 rr du9 4b xz rda o79
19 Sociálne náklady ltv
20 Dane a poplatky ske j8y ef 8ps o4f jp ahb n8p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kgf x 031
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r16 58
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti chj cua mjr v rny y ede i npz r 3ur j52
28 Pridaná hodnota m4h d bmz wya 9 z4b b 47z n z9t s 8wd 3 zvj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l
39 Výnosové úroky q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ta ee jt wr e6 hz oal yf7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7s vq nv fs b0 k7 zgv 3i3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1b -r5 -o3 -j7 -17 -iv -h6c -7vr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yg4 kgh bb7 p tuy 3 qzx r y6c q vdu t4f
57 Daň z príjmov xia hh 4w uhj t9h thq xho ld3
58 Daň z príjmov splatná zz1 ml
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 427 302 110 1 713 1 706 1 442 1 866 341