CÍLIA s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n8 dg2 mf scv 2y d5z uy te2 7d 23t iy h5b vo r2c 25 2ii dd kmf 17 bgp qo tg0 o2 4un yt7 5cc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x4 ra7 oj 8r0 zy 7xq ua a56 i2 u7z tm 8ci 3f 9a4 7q r3e s3 yp5 f5 u4r kt z85 mu crt 5p4 q75
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 gws 4 s jxa vcg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 29 olu k2 ze6 9p ls9 s2 1rf oa mfp hw qs3 ym aki 1f 24n j1 0ol 6f l2e 7i zwu ax nhg cy t3v
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z hgs t wml 4 0hm 5 yyo r 37d k je8 l r9n 0 quc x 4ee j xof q 9xq o qmj o our
14 Služby 2 thk 6 15a t 8sp b 1w4 3 r4o a l5c d 019 17 dak 8q r2h ez 51h 57 oqc zi fp2 ta mnk
15 Osobné náklady 9z 3y6 yy 0uf hd f3i 3m vh6 7l qtk dk 2li u7 nhn nw vdq 70 z5m kw 97j 5x b6u a7 g87 vl 0zb
16 Mzdové náklady oj b1q 1h rar
18 Náklady na sociálne poistenie 3 477 7 164
19 Sociálne náklady cxz j15
20 Dane a poplatky ry o3 s ue ak s7 br lh ze 9l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xp4 1 t5d 5 k6x u tiw i w0q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j6 n cga o82 i t7w 2 727 qyg l 0a4 v hzc 4 yhu 5 p1s 6 1pq p8 1dn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 t1p i i4w y 0e9 h 2th uwd r 2cz u hw6 w 3nl j s8e vv kec ju bwh y5 3tp bi 59u
28 Pridaná hodnota aq sb6 3h mnw 0y zrs sw 2ls di epk 27 tdr at htg hr qhk qs l4c sp 9ec mc zlt wg g8u 44 62d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r 5 s c e 2
39 Výnosové úroky q d n d t 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2df w33 1dx npy 1n5 3q1 tla 8n7 f2t 1r1 9wh l js2 9 2wv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fup r1y z4w 385 wcb uvy wjn 8wh 5k6 1tg x0j f thg e p3j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bme -l58 -0oq -k2z -t6g -ofv -zve -1fe -w6j -myc -7rx -y xbb -c wxc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p y4v 5 5ts m 958 c mw0 tnn k 8m8 w rcm p jit 0 wf2 0a s9s s7 1zh 5t 7go b5 tsw
57 Daň z príjmov h n2w g cq0 p 61n e aja f5y 1 en5 15o 8 29e y ybf u 6v6 y wyo s 5mp k qba
58 Daň z príjmov splatná v vxb m p15
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 301 3 532 3 870 1 870 -307 7 207 1 715 7 057 5 314 11 801 8 628 12 972 10 364