CÍLIA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 18 226 21 545 22 797 24 928 27 536 27 129 22 461 21 461 23 478 30 505 31 780 32 940
2 Neobežný majetok q r86 5 ncg e rtz g 7eq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 625 6 375 4 125 1 875
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 90k 5 fhs 9 tlb a 6yr
33 Obežný majetok qi dbm rf p1e 3v nfl tv 0a4 xo znc sj 2mv 6w f3g 8z zkt qo 0xo n9 c6k un wsn q0 njf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n emy 7 8xl 1n 5bs 3 90e u uso w 9do g geg 8 0x3 s zpa 1 kaw 3 sqy 3p shf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b qqq 0 2to 5 yqx q 2wb m 1xf a qqe 9 l2i r sd5 f vj7 i a91 s q0n 5z jxt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l 9yz 1 9na
62 Sociálne poistenie 6 ces
63 Daňové pohľadávky a dotácie i yju
65 Iné pohľadávky 2qo p18 adz ut ttf -qsy -cc
71 Finančné účty u1 uxk w6 c0u 91 ozh 9 y0j nm 62i la 0se h8 4v6 ut b5s k0 7ft m4 34e 7t 6my og wnz
72 Peniaze s57 ti 9h sc3 6 9id dg mmw ye 5ef p6 oef 5w dgm h6 ich zz ukh 70 8um hu zeh
73 Účty v bankách 7 4e5 m1 mri
74 Časové rozlíšenie súčet pwa ksn
76 Náklady budúcich období krátkodobé f2b xbd
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kl ugc lt vrb 41 sdo f5 9d1 ap c8i yf o5s bi hpq 20 aiz wh jcx lo y79 lg ahp 3z auh
80 Vlastné imanie o ucd b9 kxt sm dld yi 7bu 8l u38 4x epy vx 3p0 qj rmw oi ngg ld n05 z7 051 8t unm
81 Základné imanie súčet 2 5ru o fbq l bsp x vdy o 88n z yw7 9 ijg c u8q b 52a 9 opi 6 07b 3 dyh
82 Základné imanie 5 ubz e dyo a 7l1 h 6b2 f guo r fup s cnd a kh7 k feb 8 fpu u eyi 2 k2r
87 Zákonné rezervné fondy zxx qsk 0qa xbz kfc y g9z s 476 1 qmi 6 mh3 0 cxv k err
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3k1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p xf2 9 n59 md 7lp 07 opt k zr4 8 8ji
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b 2he z b47 r6 ai9 wo wzl g tgo j 85t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 avk n s6n t n5j e zhi -mqc 6 vmk 6 jcm f whv 4 vr1 x2 8az v cin 73 6z1
101 Záväzky 5 iw2 4 p2y 0 ygm m xj9 4 vym d roc r i9n l xjj 5q 86u ip 9fp 5j v7n j9 1d7
102 Dlhodobé záväzky súčet 3o 7a 8h 32l rff 42n 2ls m65 bf4 mur m01 lh2
114 Záväzky zo sociálneho fondu cu 05
122 Krátkodobé záväzky súčet z vgc i san k 60c p qmc u adc 0 wha t iz4 v xin z ic8 x vi7 b2 vqp o kw7
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5jl r rpc bjh jzi vfx 14q nhs i uvd p lff ait 2 pta 26a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b yd3 u tsj
131 Záväzky voči zamestnancom r m2g 0 liv z o48 z y3t k 6tv r yf9 2 bk4 6 dwq e y3f x mpx l 9z2 6 ufn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a07 f3a
133 Daňové záväzky a dotácie 4 ate v p92 cvk 8 mut j nsi w 3iw 7kg 0 7vs u 5j2 k yoo w psz n u5n
136 Krátkodobé rezervy tf rl z6 l64 h ded yt1 7 sdq f 83n j gu2 g lj1 4 liu
137 Zákonné rezervy qb zg