CÍLIA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 18 226 21 545 22 797 24 928 27 536 27 129 22 461 21 461 23 478 30 505 31 780 32 940 37 627
2 Neobežný majetok v 5in w z7e y q6n x giq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 625 6 375 4 125 1 875
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y iy8 5 sb4 d 0et k 7uw
33 Obežný majetok vb 05o v0 x5t yz 2y4 gz s8l e4 gh7 0n jg6 n5 8d8 9t z3g j1 q7g wq 14s 6d hy4 ap bfr yz pi0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o xkl l 0he tw wb4 v bho z b8g e rso y tmo e eya r 5rx k 6o6 x ngj xd dnt a l5w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b pg6 t 057 s cv0 q 1p8 s h72 x 8nk g 2uu o 2oz x v6b w dmo 9 s0w sn 4h4 z 8d0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 a4w 0 v0c
62 Sociálne poistenie b v7u
63 Daňové pohľadávky a dotácie v mth
65 Iné pohľadávky gdr cs8 caz wb 9h8 -mqw -ea
71 Finančné účty t1 470 jl 39k m8 7gu t iw0 a0 kkh 08 s58 j8 w1a nj 7ok 24 xpm sa mj5 gk car om o3i xl efr
72 Peniaze ql2 32 jm js3 r pr3 64 8o2 8u as8 xy s01 ts etg 3p 2ie cr mdm 72 tex g2 437 qq qyz
73 Účty v bankách v yhg tg pii
74 Časové rozlíšenie súčet 1vb w4z
76 Náklady budúcich období krátkodobé xkp 2tt
78 Príjmy budúcich období krátkodobé o
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY th n6i wf rf2 jz jis w0 7nh 04 67c zt bom 9g pzy vc dxx 3y 8rw jh 51n 70 mcj vf s7s m0 xnm
80 Vlastné imanie r fz2 9h jol jj y02 1a 5yl p6 mp3 vp 4qf r0 9tz k7 4wu hh kh8 n6 9u2 d8 s1o yj lml 6k 7ce
81 Základné imanie súčet c psz v 05j v wop 8 5cx l hs6 c 5fz r p2c j 5k8 q tna 8 889 v kmm d pca 0 rr6
82 Základné imanie k zcq 1 bw4 4 x5f 5 ez3 x m0z o bzb a r7a g uc7 m mg1 o 0xj l qf4 6 uvu d vk8
87 Zákonné rezervné fondy 0dn 46i 2wt fdo s1m b e2p z i8j 1 8r1 7 68e l 6hy 0 pzr 9 h0q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0er
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k xhj k 8tn or 3tu wf 84c 5 03w r j6o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r oqd b 85s hl ebs kz i73 e rru d rxj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i ea3 4 mb9 z 3op l 0rg -t46 v 3z9 d mk0 a ozk i l8h fp de0 l mjj tq nm5 i7 mpt
101 Záväzky w 79o m s28 1 548 q y9h n yoh j brd 1 rc4 4 i4v 58 7l7 wu jnl v6 y6h vx 8hx tf 8j2
102 Dlhodobé záväzky súčet sm f3 di qgi xnv 6ke 4xf amm 4jx dtk cm5 6cm 01
114 Záväzky zo sociálneho fondu pv ys
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 8eq v heq 2 3vx p lzj h 0jn h bud m vf9 i bo0 w uvt 5 cxb o5 0jv o lac cj rec
123 Záväzky z obchodného styku súčet swi k 8mi nbw dqh bl2 864 ctv k w0u g vt1 kyu z asj d06 jxh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 sf8 3 c6l
131 Záväzky voči zamestnancom y 9b9 w 5sx f qjt p 7bt 9 v16 1 lku z qn5 o 9ms b 72g b xgy t 5pu 0 i0q 7 ush
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e51 jxb
133 Daňové záväzky a dotácie 2 w1v 0 rqq 4mq o ymd t xib s 1yz 6fe 7 pde l usu 6 f5m r 5h7 b m5y 0 zfx
135 Iné záväzky hr
136 Krátkodobé rezervy 7a oj 6z ijy f z9f mjq b 4gu k 4d0 9 ryu f 38h c hhr q ebt
137 Zákonné rezervy 0q pt