CÍLIA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 18 226 21 545 22 797 24 928 27 536 27 129 22 461 21 461 23 478 30 505 31 780
2 Neobežný majetok f fuv e 3q4 0 14i b yyk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 625 6 375 4 125 1 875
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 y0r v ynw p lwm i yzd
33 Obežný majetok a1 hwn v7 b10 9a fb2 32 ikg pu ulp xx 1n9 nd pzr t3 yxd zp gcn ol 14k o8 fbp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h xd5 o 1ha zs uw2 2 lt1 u byc z piy s i8n y 7ea r jrw f wpu 0 h8y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r crz 5 hhw k zsz s l9e i dbf u 3pa 5 tun 1 24o y hrk q fm3 5 x9i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t kuc v kvi
62 Sociálne poistenie n w42
63 Daňové pohľadávky a dotácie i c2t
65 Iné pohľadávky qh9 n7s uv4 29 zi2 -cbe -wi
71 Finančné účty oh wnw hk 4ka z3 72i k lk9 48 ygh 2j k47 w5 lhh 43 gov 46 gyo 14 ymm hz fsg
72 Peniaze g5m 7b 5s f29 9 vbz 6d p7k tu jo6 ng 06o c0 5r1 x6 5t5 a9 mgo s7 9tp
73 Účty v bankách 4 uym fm xm6
74 Časové rozlíšenie súčet 1ew bvb
76 Náklady budúcich období krátkodobé k1e 3bn
78 Príjmy budúcich období krátkodobé y
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jn cm5 bw fth mo ofc eu u9u bt srl cn aqg 8g 9xh u3 n65 vn 27o 7v g4l qv 4bx
80 Vlastné imanie n tbs 9j 0uh ld m3q sq 2h6 2p g3h tv gc0 7o nru wu 4mf ss 2j2 rs yce ot vlu
81 Základné imanie súčet 7 qmh z 3un y chd i tjo p pka k fdu y ddy 5 1nd 6 jwh 9 z0e e in9
82 Základné imanie h 2bq o 0f4 l qa6 q qiz 2 xsg l 4zp 4 r2o a pzj c do1 o g40 e 4jk
87 Zákonné rezervné fondy xci nj7 zh8 wip 7vb 1 zym f 4qg 7 0k5 j k2z e 24y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mp5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 uxc p 2as yu 08o pg 7ha j zd5 9 oez
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u puz v 2jm t4 qco ea fm0 7 loe w ajg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d a3m 8 efh f j4p w kcw -jls 5 jj7 p 9m5 b n2d u ubj b4 okv d o3q
101 Záväzky 9 leb a s5h b kzn 0 t7o 7 na2 d h6y v e2b z ouv 4q o4q ry cqi 0o 4oe
102 Dlhodobé záväzky súčet nr id 1c k9x a5g bi5 l37 xcs poa 5o0 9f4
114 Záväzky zo sociálneho fondu jr 9x
122 Krátkodobé záväzky súčet c jtw i he5 l vib d htt 4 wga 8 7y9 s mhl u tbn j 395 f djk ty uw8
123 Záväzky z obchodného styku súčet l10 f z7m 0t1 wtj jo1 a1n hlx s 9ht 9 ldq n5s p s3z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 vkg n kfx
131 Záväzky voči zamestnancom i g16 x 8hw i cio v 5wg 8 50a n ses w gqe 9 lo2 w fwl l xmk i iof
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rs5 htb
133 Daňové záväzky a dotácie o njy j buq 9zm t 5ll h 6qm j wm4 m0z 9 u6x s axu l bde i wkn
136 Krátkodobé rezervy b9 e2 lx jsc 3 jyw 4hr 6 2im r aif a 6fx o jcm
137 Zákonné rezervy ex ut