FILOVÁ MARTA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 326 3 158 11 008 11 335 7 422 9 103 13 472 17 016 33 016 25 337 24 654 24 715 24 615
33 Obežný majetok x j2o l qnb 5i 0za go puf 9 2u8 7 0kg 45 6a2 x6 qgz f6 jbk 4m p5j ip 8w9 yu s0x uc ee0
34 Zásoby súčet a37 r 0uw x gc0 l sfi v ftj
35 Materiál hog 2 ssc x nx8 2 i9o q 330
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kys pci e m2r u 8y6 c f8x 3 7lw h 152 lwn f76 vhm ryi bwv 0mf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4on vi0 00b 5 v5m s 94m 665 0ac w5k sgf nyx c6n z4m 52i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qop n6k rqe 3 cr7 y z0j kgg nei oir ow6 10e htb 9zp 3ma
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 555 7 270 2 743 1 798 1 209 610
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7w 1a p4 dp uq 35 pj
71 Finančné účty y s4r 8 mok x 7ib e bhc s ppm 6 s79 to d85 jq xn6 fv r6x vj 4iz vz zc6 l6 6m8 0w net
72 Peniaze v om8 k q3p 1 l79 y 55v o 955 5 tve e pgc q u0u dx rsu 5x o0d dm drd om 8bi 4u hd7
73 Účty v bankách y igx zcy p mss e5c 8vs i eat 3 cir y gvi 1s 249 v xse 2 dmb j hsf 7pn
74 Časové rozlíšenie súčet yk eg yo bas xd 4e pn ofm ch n5
76 Náklady budúcich období krátkodobé e8 dv qp vsj 6k mp 15 wk3 m0 5f
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v 2sv 2 5an j6 80m mv hms 9 s5q 5 h4n gq oo2 u1 ckf wq ask 75 vvk yl nlj 16 xfg 0g 8lz
80 Vlastné imanie t mgs m 5hx b jpj tb 1j7 i mr5 v tms vt gun xs 2iv ke lht or kz8 eb i4y 9j 5sp hl g9t
81 Základné imanie súčet c 8gc n ta6 1 35x 6 mdn e np2 q x0y p fk3 9 8p5 p b6r x ww0 2 016 d 809 6 q2d
82 Základné imanie q imw j b8i b loo t 6vt z nzl f p3b y 8wz y 8sa t i1a s hu0 3 bl3 q kxg q 111
86 Ostatné kapitálové fondy r tl5 i cks a ln3 r oet o obr 8 ngp h lbt 6 86v
87 Zákonné rezervné fondy 2b lv 5bm chd ihg hpk qju uy3 t4r s30 s15 qhk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m8 s2 474 iqt x2n gz3 nkj 4u5 ar4 7wt zjv fx5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov whf jph x j9k o arr 7 cg8 8 0c1 j ay7 3 4ah qk eai xd v4g 62 c74 7v e46
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x71 p0f t ksa o 5j8 k rbm d fb6 t 8og hk nmo mi 9zb dy 2ar ff 9pb no prt
99 Neuhradená strata minulých rokov -y hxp -i 4co -4 gjw -l biw -8 hso -n 6jl -t rzf -0 gul
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h3q x1 2 oak lnq -i h0s a2q 6 taa m z0v 9t ldh -h a2u -0lu rd -43
101 Záväzky ntv -q 8ah g 3nd 2 muq zl3 c3r vvs 6 2io a 7la pv 0q 949 6j
102 Dlhodobé záväzky súčet m
114 Záväzky zo sociálneho fondu b
122 Krátkodobé záväzky súčet 3gv -v g17 4 j42 w 8tj 29g 0n9 wif o 9in f f9e 8a t3 b3p 5d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 70 uk ur u0w 1h zo 2b k6 rl do y6 r2 xq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zl kv4 i1 4f gk bx rg wz 7o x3 jo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -h 49b
131 Záväzky voči zamestnancom nuk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ax2
133 Daňové záväzky a dotácie nc p trz d6g ve3 ngv 0ck 9ws 2 7uh h0 27
136 Krátkodobé rezervy kw
137 Zákonné rezervy ni