JF DLAŽDENIE s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 38 421 27 846 48 938 36 963 34 892
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1l 1ew m9 bsm p3 t6d x1 9p0 3h 7mu t3 rlj rv rhn xg big
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0z 71w ro 5d2
5 Tržby z predaja služieb 24 399 38 421 25 846 48 938 36 957 34 339
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 d9y nmd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y e63
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uy 2ye pd qps jo 3ns r2 obv m2 18k 67 9yi kn gmz 2r 5ap
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 wpu j5 yqf ex t3w u6 rtf u 915 gt aji f7 hvd 8a tzi
14 Služby d 15z o 095 j kt4 c c55 o 22l ib ej8 bn lma 7z 3b3
15 Osobné náklady 9 tqz 1 apl 3 hof w7 j4s ix bd0 l3 598 v 6zd m mnc
16 Mzdové náklady d40 q 758 t x0e 4 cwo wg m2r if p8c l qkg 5 oci
18 Náklady na sociálne poistenie 290 1 851 2 145 3 270 2 830 2 983 1 736 2 421
19 Sociálne náklady 9 11 0h lza 17v npd o2g fsr
20 Dane a poplatky 0o4 s9a 2g td7 nu6 d6y 52n g7d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku htm 4ez 06i pkb q 1ot d u4c m vnl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gsr sq3 2xk 4 7p4 s d59 q g7z
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f78
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8v nh bp5 8 xjt jpx opc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qgc 2qj 9jv v niv -o 1eg -e ae8 -k 4ro -n1 pio
28 Pridaná hodnota m ot1 q 25q 8 t7h nx 16m m has l0 j92 f 1xb 6a6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2og nf5 f9a cvq lgb r1w 5eg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x08 tnr 1pr dkq 4dr o1t 4xc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tbb -x8u -gi9 -1kg -44m -fha -f9l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 804 cuw vh3 9 6wl -w iq6 -a 2l3 -v xyg -fw wi2
57 Daň z príjmov am yv td 1fb 55m wt5 dev
58 Daň z príjmov splatná 96 bj zh 2oq 4ug j7w 13m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 244 320 124 1 449 -4 698 -3 993 -8 603 -11 599