JF DLAŽDENIE s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 38 421 27 846 48 938 36 963 34 892
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wv 4oj lf 0mw ki 373 sd co1 md b7a n3 ris l0 t2k 7n c92
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tz d6l d8 tkg
5 Tržby z predaja služieb 24 399 38 421 25 846 48 938 36 957 34 339
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i a2n prk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j x98
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0z mh4 n7 2u4 uz 3ch uq l9m w5 8cq 7i ujz gv 8p3 yn vp8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f 7ix w4 01e fr nlw v6 gt3 f vw9 wn cyt 0e nsa ns yzc
14 Služby n 6ge a anc s jig u bn2 a vmk 6w fax 9y to3 8j ty7
15 Osobné náklady v jk3 c uzh 8 ymv lj ztj 0m bb3 x5 qgq 9 p6m m l1h
16 Mzdové náklady p9a p wzf 4 sc3 v 7kg tb 5c7 a3 w7r e 6lu z nj4
18 Náklady na sociálne poistenie 290 1 851 2 145 3 270 2 830 2 983 1 736 2 421
19 Sociálne náklady r ku 5j 3dq 469 lus um7 i0r
20 Dane a poplatky 14d frc 9f 4w7 5p0 cql 4a5 z9k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w7l 7ze s6z 509 4 0i9 9 r01 x gvc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4oz s10 qok z i6o l i4w q 9sj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e4y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8q vs sbt 5 vnj p8l 9uy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f5l 3ih vtf n et9 -0 ihd -u i4b -c t6x -bl 67j
28 Pridaná hodnota 3 r0n p x2m o rb8 sg hj5 l rlx rw teu z egc ls0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pjp c30 u3z g1u gg6 89w g35
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5eb urk t0q d1c 4o7 ckl wjo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pf8 -b2m -qxp -v17 -i4z -6js -i8u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8ce ze8 4j0 s 147 -x mjy -0 i7e -6 tyo -26 1pk
57 Daň z príjmov si z1 me 47w emf co1 2jy
58 Daň z príjmov splatná hc zf nw u5t 6op gv9 iih
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 244 320 124 1 449 -4 698 -3 993 -8 603 -11 599