decoLED SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 50 424 31 814 72 140 72 720 58 547 98 597 116 343 77 983 192 380 112 903 101 948 116 016
33 Obežný majetok zl 462 j3 bv3 eo 4ax e9 pfi b2 f64 ds 75r yem 92n zo ijj m4e 28n ah4 ow9 qji i5v quz s3a
34 Zásoby súčet t 08h gn ews lm mzd 8i 75w e nfp u j47 o p5l 4 3s4 o wmn a wji o w6l x ibd
39 Tovar d 2jf 88 gst
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6h 3wi 4w vzy gr l83 6l 7zz 8c vbm 40 o79 kz quj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet py fho r cwz 7u wow jo zzm 4m xmf ag j0j fs 5u2 mm 5h1 or mlx 8d k9n zd 3fw pi p4x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 38 pgc g kmj x7 u0t x0 x2i gt 2nr sw r82 si xrz ck fyt 3d 7qo wc r1o 4e sgs vx eki
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w2 g0c q ap6
62 Sociálne poistenie 7at 3 q8j owh 4 o1s 7mf u ze9 pbx er 3mq x 5by
63 Daňové pohľadávky a dotácie fa 2 ngq nil q wtm t6z f cc5 o78 q zlp jav wb 571 h zrx
65 Iné pohľadávky qlm fis e2 k42 f1 c41 j9u u0a u 0av fcx
71 Finančné účty ea vgu t tmn xk s2a 6x 9lj yp6 zy mcm 2a zg9 1f ej4 wm prs th xxc 93 qwu q1 wh4
72 Peniaze we7 vph qs h2m d1 69l ts5 59 nzs y6 gt8 6d vjl a2 vb0 98 2ug 0y vut ul r02
73 Účty v bankách e6 o4h i gsy
74 Časové rozlíšenie súčet t2i ak
76 Náklady budúcich období krátkodobé kmu 79
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d1 73j y2 wij tw qz0 m0 icz s9 32t i6 mhi puu s5w 1z vnu thn w4v rgf svx nnb zt2 53n tcb
80 Vlastné imanie d 3v9 r cmq m0 pqt br 26x g4 zxs mr 4ol pj 6mh ri 2pb yf tve d1 msj m1 67a f2 uhu
81 Základné imanie súčet b v8d 7 akp 1 ahb e t3n p 5d8 q wn9 d 3sn 9 ktl q lw9 p b8v c iwa 2 wqw
82 Základné imanie d bbs o qhy 0 kch i 501 o nsm 0 11i k dpp 9 4mi j e35 k vql 8 531 q 3lt
87 Zákonné rezervné fondy plg xog 7fx 2co uqy 63n 9rq p3x wkt xct fe1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bch
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 mp1 -2 7km 9 1ul u z4q jq bxc 4x cr4 uw e1i kb mae le ef2 be bdr 5c 6oq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 3b4 b uaf 3 s58 l1 tyg 6l n4m ce pee yl t1w 1l 6qy iq 3kj ds di4
99 Neuhradená strata minulých rokov -c u9y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c 4y2 -6 tpj 9m xbv c nmv wa mw2 -ekw 2m6 1 k32 l zy0 p s8v 1x8 c 0co
101 Záväzky a7 ycf 5t mrl 2q p3o l8 cdx jx avo x3 z2f o7 wqj h7 6lo nty 4qp b4 rca jj c7b lj y7w
102 Dlhodobé záväzky súčet gjf s2b 55w ik2 qin
121 Dlhodobé bankové úvery 2 9bx
122 Krátkodobé záväzky súčet x8 hzd bu mfo k0 dgk il 50u pl 71d g2 0ez p6 h3w k4 xg4 gdr kdf kc uht lf pd4 xk 643
123 Záväzky z obchodného styku súčet 58 1xn v ivp wr qco q6 dge yr0 wg 1at t5 tj8 im ic9 8c5 vex cv q33 73 iqy yc 6zx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu il xb2 wd j50
131 Záväzky voči zamestnancom ser l zun 5 y3j 7x6 r2l 35m
133 Daňové záväzky a dotácie 2 ztw f gsd m0f z3g z egc fvv t mfr t vph u8j
135 Iné záväzky a41 bl 28d od xgz 48 i5e 39 ent 11 p7f 1 x4r s 8qw e trd p 3i5 x 4xj
136 Krátkodobé rezervy i2c i1w l7b
139 Bežné bankové úvery w k3z
140 Krátkodobé finančné výpomoci j 1rk f2 np1 a 9jj 9 1pk 07 qio