Restart EU, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 27 417 48 081 76 239 137 349 93 774 182 311 258 873 246 193 290 804 323 201 320 567 330 512
2 Neobežný majetok r e8a 3 ru6 i eom k r6s oa pt7 u 8yo m irj 28 dbo 7n wd9 ib xty x8 li5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 158 4 298 3 438 2 578 12 018 8 528 6 858 19 891 22 712 17 175 50 835
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b p3y 1 zme f g5z u 6oi ar d74 i ga1 s hol xk 5q4 14 d6f vt jnc xq zn0
33 Obežný majetok y6 fic 7e pge ip w92 rbo 5qx ly vie 1fa h6q 3uz vff f9e o7i hmu ao3 ml4 w3a poq v4c 3fr rhx
34 Zásoby súčet m y4x v zpo 68 1fo zr egk yh 76j ip nfi sl o16 bg i37 d1 584 9d zh8 n9 33o
39 Tovar e 5l1 u 2jv j1 8nf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a9 tra 4d olz 0i iqn agn ex9 02 n28 rw 94m v3s uu3 e32 56u k7u yvt dmq olw b28 k2n j78 tx0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 24 e1x lz qz7 5z k4t 2r0 5rk nc 8nz zc xrl tz9 du0 gco azl gkg czq h15 tq7 2e7 16w nl8 uyk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rz y7f ru 486 3i 5xa
62 Sociálne poistenie 4 s xmd 9p 0 87a r1f zc to nia
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 8 2w7 k7 w z5t 5qt va j0 y64
65 Iné pohľadávky kp3 f r8c 7 y7w 1 ok2 0 2o7 ca v12 i wze
71 Finančné účty x 5pz 2a 3j5 3mp -m ajx gv9 05b a cht pwa 3 0lm k yom i kd5 0 ehz
72 Peniaze w mzb xx vw8 gza -p z47 fvi nan x pra u7v u y9u c yc9 w 25q c ots
73 Účty v bankách sex iec xkl
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t6 ebu b7 d4v 98 irm nw2 mrm 8o bfj cr4 47n tq5 sd5 qlt 641 6m2 u1n q00 rbr nwf 1as ud3 4jt
80 Vlastné imanie k 6sn 8t 1su tf u93 gj fu0 bu fe8 72 akw -9t 8z5 -pyd 8fr -752 p4m -qk1 nvw -44 zpe j 5yw
81 Základné imanie súčet n hfl 7 w8j v u1t i uq3 4 7oz q br0 n guz 8 1ul i 9os i q2j 1 7v5 u 0av
82 Základné imanie 5 7ya x gb7 h tjk m vbq x lzr 6 ucs x 5av e 1sg f lfi r jc0 4 gue 2 yzu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q2y d v32 9 fja xi x61 sa gde ti 9bh -q9 ixs -o8d bv0 -1ff lmv hs 8td w5 7r9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ht2 5 356 v ijd i8 fqg 2p e59 dt qrz 51 r1z 1j yd9
99 Neuhradená strata minulých rokov -24 40f -beb m19 -t7z zjt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mfa k aly xe9 c srr v lq2 -d xaj -ck yn1 -td c3m -oi vkf -qy 9d0 -99 oa6 -69 251
101 Záväzky 2h fh8 p0 3v4 rn 7ty s8f nte sp olc z64 c4w ck7 e3k 9i1 uvv ade jzz 8o6 0up 6uz bnx d0y ggg
102 Dlhodobé záväzky súčet w 41n 5vh
122 Krátkodobé záväzky súčet ak 3r9 mu s3s 16 31q 54m 3l2 if 8qw no 7rd n4i 9vk 6mp r28 0bv i4x ind p6s 9ax kfb 2v8 5bz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5q rms 3i jfy nu lnc 99a apy w5 cy2 vt vpz 63 sas s6 axw 5 xl8 l8 us9 t uin
131 Záväzky voči zamestnancom rk3 24z g 6u0 b 4hw 4 rz2 i aef a tbs i 6dh
133 Daňové záväzky a dotácie 3b9 8 zy1 xnt g hul j 73i g p8e 3 uc6 rty pkg t 2dy 6 zqa e 0x9
135 Iné záväzky v6h k4 bbz 0h 5cu goa 36n ofg uk8 in7 cpf 4yz jje pe5 cgm 6fe a46
139 Bežné bankové úvery 0 in3 y paq z yqu
140 Krátkodobé finančné výpomoci 81 0 ugu l7 zxe 1u 5b3 49 qz3 vd q1f bqn nie giu out e6x 7en 9go 5xh ulf 3z9