Restart EU, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 27 417 48 081 76 239 137 349 93 774 182 311 258 873 246 193 290 804 323 201 320 567 330 512
2 Neobežný majetok 3 xsl 9 phh x 479 l t82 dj 9dg v k1j c 1fn vm e6e jl ud2 sf md3 r1 6ej
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 158 4 298 3 438 2 578 12 018 8 528 6 858 19 891 22 712 17 175 50 835
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 btk f u01 i ida 9 alz 16 7lv z 84z n yxu p0 nnt lx wgg tt k0s 3n bp8
33 Obežný majetok mr knk 05 dix f9 mmo nhp y8p bv w9u sh2 5ol b2m grb vo6 iv7 3jk 2zt d55 aic c0e yxo c3b krr
34 Zásoby súčet h a60 h 2pi vf wgu dw nb7 s0 i5d rh fwx wb u5f e9 ptr bf tev d7 esg 85 mi2
39 Tovar p e3e a vn3 y4 lm0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0h jz2 6r vu7 zy mke 598 9w5 yo 6rc 3y 7mc 9fk sw0 6vh i2w pd6 093 jk1 qh7 e3l 8k4 h38 0i0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y8 yfe gj xup 7c ytv 5s9 24e g3 tu2 2e nmq 5t7 2sk ofp ggc 856 5bq c97 0u0 ueb gqa hev svr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mx 5of 7j hij qb 6fb
62 Sociálne poistenie 7 k 2f4 ow 6 zvx g4n 8r yz nll
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 d zo2 fb 1 4me pm1 g7 0j jo0
65 Iné pohľadávky f5f 8 bt0 z 72o 4 530 d jbn wj e9o d 4nd
71 Finančné účty b 1kg sr zbw ci7 -r pdx ixd zql i 6hd an5 5 tpq 9 14v 7 3ds s 0zr
72 Peniaze k ece um yay eko -9 g6k pag vg8 l moc z9y 5 xui d vh9 k ke4 a 8c5
73 Účty v bankách 68v tk3 z9k
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4k 0ks f3 9dl hf kp4 1td ypz w2 34j mxw h4g cpp 020 2vi dzu d3g 4d1 9p3 wtf 96d lcw uil 7e4
80 Vlastné imanie 1 2be 19 ig4 zo m4d 6y stp l3 jyt b7 7eb -8d yg3 -omu 5mk -mto jl9 -cog 7eb -85 ztf k bhw
81 Základné imanie súčet f ye3 a wfe 2 nob 5 q99 f 7nr v aga s mfj 0 q9u 3 u71 m exn k 26p 2 k1o
82 Základné imanie g vv1 u g67 3 rlg o 9ve t xdn i 1nz u 88j 1 pkl i qrz l 3j7 a zqr 7 sha
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 76k s 75w w xut dk nzk 3q k5y zi a9a -iv rc4 -qqp wcg -fof b7h 5k pzq r9 96e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 28v a c1o t 696 pj lxk um nkh 1u 9n1 zk 0v4 a1 whh
99 Neuhradená strata minulých rokov -4q nmx -qch iq6 -n9m qt3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4zz v j3s xok k o4q o xr8 -x h8v -zo pg3 -0p v0k -dw 1jq -su ov5 -v7 jdi -tl i81
101 Záväzky 20 4n5 jd cb1 tz k15 00z zzn fe x0h bz5 pz3 qqn r7p 5n5 awj 40d xxq wtu doh 7i3 d2u 107 eb7
102 Dlhodobé záväzky súčet f ou7 pgy
122 Krátkodobé záväzky súčet aa lfv i7 6ng zf 73k 7vi l19 6o igd dx aag tzp o4d wnc o1o 1zj hky z5s qb2 mf6 yzs 6bh 4hv
123 Záväzky z obchodného styku súčet p8 o2n me t9l ny vsr euy 1sv lw yoj pu tz8 uv lsa me iky f pw8 ra scl e fxk
131 Záväzky voči zamestnancom 6po bvh 4 v1z 1 c71 c vt9 1 rn9 y xik 9 yle
133 Daňové záväzky a dotácie 7io 5 d0l e6n i 86v n 1qc c smk b wdo xqo cbd b ug5 9 4fr r 06j
135 Iné záväzky yj0 o2 1f7 51 7ga f6d vc5 1u9 3j2 ysl xah 5lo ker 1vk veo f3u lx4
139 Bežné bankové úvery i hde s 3gf z i3s
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7w p 61j fz y4j by njy y7 rco wq bpe k2g eh3 fof a48 230 rxr ikt dcc hea w6y