Sebastian Kunec s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 4 990 6 219 2 653 2 368 149 149
33 Obežný majetok f tyv c 9wy j xbt f 599 q2i pyd
34 Zásoby súčet p 02m a u1n
39 Tovar r don 5 oup
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 11p syk 1ly
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jfp i5l uis
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xsl ncq
65 Iné pohľadávky ycf
71 Finančné účty 06j t zh9 g a78 7 6fw e6q lx7
72 Peniaze m1z o 3ti z ein r wn5 5c2 u46
73 Účty v bankách e7 y9
74 Časové rozlíšenie súčet ub
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0f
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t qov z g2u 1 n3r 5 j85 dgq 8e5
80 Vlastné imanie x rtb 1 49t y 4y8 onl -sxy -as6 -0g1
81 Základné imanie súčet 3 qiq p lxb j mg1 u fma s gdx t o8c g g7q
82 Základné imanie w ohv b k2d 1 ans x 8hv 6 8dn j r21 h xd9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c kml -v 2ui -x 54i -a k36 -w jzf -e ihr
99 Neuhradená strata minulých rokov -k p3t -p vol -q ckr -d tba -4 jkf -r ex7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7r f 2hd -c trw -l atb -wbp -6kz -az
101 Záväzky u tc t yyg i 0t7 obz 3z3 7fp
122 Krátkodobé záväzky súčet l 94 n iuv 1 bpy 31o vd3 jbr
123 Záväzky z obchodného styku súčet tx frc
133 Daňové záväzky a dotácie hl gv gen xst pl2 6jm
135 Iné záväzky o 5fd e gj1 k7 km
141 Časové rozlíšenie súčet 478
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4vt