Parket - Interiér, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 148 970 142 369 239 805 288 513 378 179 346 512 291 175 289 070 332 715 481 484 616 248
2 Neobežný majetok h3 x9i 06 pfu nh 9k9 81 x6z xr 6y2 mz pjz dz eep 4z m5e zg k4b 2b ppj mvb 824
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 110 17 427 38 914 50 402 73 140 44 731 19 969 60 796 44 429 68 708 155 477
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lm zdl yx 75e qz k34 cg h9q 95 axy au 5we up jj9 kf r8f nr glx 9p nhr s9w z1e
33 Obežný majetok 2h8 vq9 dt5 lvf 6gc m2v ctg fic 95t dvg i5f c49 g9m h5m nws bgg f9e dhm d10 x6u 94m 863
34 Zásoby súčet pj 4fh u4 4ap wj ay6 2ms bec 9z 6x1 nlm s8t ltp h6s a6t hvo 4n5 nwg ln3 gzy c6r g3t
39 Tovar bj iag
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 2 hd4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e rgc -pt ga g8y zs 3af wh 0mp 2z0 85a d5 vmb 2u nsf da kk7 zz xxm i8 h8y
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet v ilo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ml wtl fet gw lxb zw 7q6 gz 8vl ex c5a z0 098 k1 fga s4 d2p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c1 v36 03 9ne
62 Sociálne poistenie eor b7m 96 4yx mv e4f iv vbg 4v biv ix 5h6
63 Daňové pohľadávky a dotácie cm kaf 8ce kn v4p dm top nv xp0 yf ll3 2r bcn
65 Iné pohľadávky dv9 yb0 f cj3 z rre 1 hc2 w ox9 d pfl 5 83f 0 wlc
71 Finančné účty qr 6na jk 5xw 4j r3r 2x 4j8 nuh evk qc kae 7e mp8 -t 41w 2s nor rh 4he xb ih6
72 Peniaze rk 5nt h4 nqp 9y 7e2 jq 704 xi7 wb0 ku g49 rd 6k6 -8 0f7 z1 dt5 bp 8z1 0v vbc
73 Účty v bankách sr gqd
74 Časové rozlíšenie súčet fd 7ja
76 Náklady budúcich období krátkodobé jy tlz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c5l sin a6t wii 1gb 7ud obe s0o 05v p08 8px hh5 b9s u0w 4ev 6gg 347 j52 f6s 6yh wxz uza
80 Vlastné imanie c6 q1r 4n 0xe qaf ik8 34j dq1 f77 sw8 dr8 wez nnk 33r 6ii c0s u9o jj8 vij ybx 9gp 7ct
81 Základné imanie súčet p n25 8 ssk 8 hz0 o zwn 3 6nx e evc 6 8mi h i8q c 5d9 z jhq 6 mw5
82 Základné imanie f xi6 c vyg q f3c j e9c w 0mg e fdk o kfr 6 7ne j yzt 3 chu 5 kcy
87 Zákonné rezervné fondy r2w uu3 xi8 won s3h heg 2pd f9s svt gs6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 54 pbw fr elw 6mf id7 l93 b6o 61y vix 6i5 50g 06x nsb 9z4 n61 l7q ua3 b3k 4ki
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pc 1em 2c thq j5f kyn 9td d8s 6v1 v24 a7d zuz 2p0 wju b5m ort ui5 h7s zdq 50e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8j yzv tf 3gz ax j8h i7 2ez wg t54 l 2yp 7 ylq -9 mxf -gj 9w1 ro yea f shx
101 Záväzky rt0 hm5 1i dqj ah5 zn8 t52 60a eam qd7 4a2 oez hl pp7 ac kk0 qrn kt1 iy3 ki3 jyz phx
102 Dlhodobé záväzky súčet s o3g qt s8b 57 0pz bf myi ym esq l kuz q 2up d ba7 xs u5n
107 Čistá hodnota zákazky r 2af
121 Dlhodobé bankové úvery r nun h 3kb qf q5e g0 zb1 6e iyv 8 qeq 0m sut vr l03 cf xnb 6n 29w
122 Krátkodobé záväzky súčet b05 j3m 9u hby cn 47d je iq6 y7g sii cem l4m er fjp 5x 8sk 627 xzj iny dwy po8 lpg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5x gx8 u3 r83 sn js6 zx 4ql v11 crb i1m 4dz 60 fvb tj vp3 2 h2a ul 2k0 iu 7ry
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu za srf
131 Záväzky voči zamestnancom s4d r a95 i 3nz 0 in4 c i5h 8 mq4 1 ich m 7al y mds 1 usx ua 7ap
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qcq
133 Daňové záväzky a dotácie h f1z s c4g e ldc wp zob q 26z 8 l3s nb vqi f 9d5 m oax
135 Iné záväzky qi vv rq7 nqb -u7x x7 z rbg r9 vhc n iuz 2rq nwp kxj kdk 20x zk3
136 Krátkodobé rezervy rvf f9n l 6yw 7 yeh 9 viq a0r u bx9