ALOTA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 79 163 97 031 117 806 179 309 181 993 205 775 220 561 242 632 240 357 273 743 321 370
2 Neobežný majetok sv 3q7 af jqt wj 3jw c1 ukx nz q24 ag pkv eu vb0 k7 vex xp o6e a7 zxu r3r wfz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 404 24 524 32 104 70 485 58 945 68 863 56 668 64 115 50 958 78 077 109 643
12 Pozemky x5 kyz g8 77h fg 1r5 jh mxf 5w st9 xf 4z1 47 iq8 ks bf5
13 Stavby 1m 578 ez 03t 9w 7g4 su scb 4h epi yt p4x ap xui fq ibx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ca 9hu 89 780 ts 9l4 8i j1v kq nvc 53 x7d 0q zdj ug t7x jx 6v7 g x6s 1a 0j4
33 Obežný majetok 4j n9d bt mao js bnu q1q g3u m74 a9l wlk d3j a0u 5d2 v3g hmn u33 fyz 4ss y71 nhl zl2
34 Zásoby súčet 4k 9n aq lq vgl u4
35 Materiál fz 7w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hk 8lt jj 5o2 xw tr4 l0 bhx j4w 5cs q6j pto hw1 vec 8tz aju qwu q5u 83i dhq huy 161
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet li n9x l9 8fv 6v rsf bh wx6 22 nwq 99 gs1 sv rax gm fmz tl nqe bu dbb 0i x19
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i1 pu0 xp aju
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 11 700
62 Sociálne poistenie w 87g y 2i4 4 kvv l 6g1 b5e efz 9 8an 5 dpx b20
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4fg v 1mg b 633 7 gz6 4 bck 3 mrq 40j qmr a 1rg 9 r55 jly
65 Iné pohľadávky qu o7 3a1 5f 6g9 oa vul pe 9c9 17 dzm yy9 bds 94d jjd 1mm qxa us8 gcz pco 6es
71 Finančné účty 9 xce 3 t0s 0e zee 82 0iy 9 f01 f2 vyw m f2p sv jrf cb qpi d4 pki qn vau
72 Peniaze y hdw o kh6 jo yua 0m 0of l c23 8i z13 k 123 6o 8q2 b3 s0c 2s oj9 i3 1yq
73 Účty v bankách gs
74 Časové rozlíšenie súčet jy7 ruu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9om 13k
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mx fp4 6i v1v 0ss kjj fng t9a 9y7 cla abt k4f 9qg 5wp 94c n07 k8u 3aj ewd v7w 0le tnt
80 Vlastné imanie za skd ec 1sw zx pmr 9x ixh sl 8gz vk nvf i3 i6q owd vdx 7a7 b33 pvu fh5 3rm 6tp
81 Základné imanie súčet 4 31r g yu9 7 2z0 7 qkm h jq7 q d5y a 8ht 3 cmn s 97e w ign t c33
82 Základné imanie 2 clc l j7x g y3j u f1f w 93c g c8c 4 mik o cxe z gh4 o a4q g geu
87 Zákonné rezervné fondy 077 ktk e5f n0l ss6 oyb 67k zj5 7i3 4tk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gaw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rni 1 6xv ww hb7 wy 69l jf eq3 fn fic e8 9vr g3 9qk p50 ts6 zyt 160 8kw 9af
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dy go6 zw y70 4o zv4 i4 vo8 4i 9cx s1 mg7 f1 oag bfu 4ml jcw p69 0fo o9u
99 Neuhradená strata minulých rokov -bmr -swy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s1 zr5 y egt 4j g6b 2se v9 cn1 gc 4v1 qt 525 x8 xun kh 5iw -w54 ir v9j
101 Záväzky o1 qc7 z9 wtz ru ece fxi m32 9p2 9px v9c gjo r2k qjh 1rj 7om ogj mox duv 8y2 22i 949
102 Dlhodobé záväzky súčet r6 7f7 1 mb1 81 oeu pf 3ad 9o or6 6u 9lx 5k qse ec 84u bh va6 1 jlr z9x
110 Ostatné dlhodobé záväzky w 7e8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 fu
122 Krátkodobé záväzky súčet tb xxs 08 i04 yy 7br zs kdm u9 wvi e6 x0p 3y s6l gi y46 gm pnb k4 2qe hdj xx2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 36 y35 d5 lyu 0b f0w dr qiq 7d 1ms 88 gvh d5 vt8 ti 70a 5o 5bl zr oei 45 4ct
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qr zc2
131 Záväzky voči zamestnancom max pj9 mgh m ltd 1 v1y 6 iv9 f knk 4 kns c u4p 7 tg4 fi ul1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8m5 7se
133 Daňové záväzky a dotácie 3 9s8 mzh j ehu 0r0 y 4zh 37l w 9b1 9 8q4 h1b xto 3 i1c
135 Iné záväzky bz3 go 6ht 4u 6ce z zev q 7l6 si5 z1j nsm 9 z5d 0 fj3 nd tt8
136 Krátkodobé rezervy ych nmo 5yn hz3 ti7 bsy zef
139 Bežné bankové úvery 80 0ny s ndk vr age 52 sho s3 05l h9 zm4 y6 nhc a3 ifb 9f 0vy oz kv9
140 Krátkodobé finančné výpomoci g l11 4 5cr d r30 w kde 39s 7 twj