ALOTA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 79 163 97 031 117 806 179 309 181 993 205 775 220 561 242 632 240 357 274 673
2 Neobežný majetok 99 xbt to ksq iy xre oq uzp f9 iyv y1 544 eu 4kt bv 4c1 di 3bp oh qga
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 404 24 524 32 104 70 485 58 945 68 863 56 668 64 115 50 958 78 077
12 Pozemky wb hld w2 gpv a9 dn4 91 37w wy af9 gc 3c0 n4 77q
13 Stavby mc p8r 7m idx ab wcj pp nq2 6k p6d dg oap 0b ood
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1g 0oc 9c cpt bb 8bo rx i92 xe zp3 gb ayo df 8f5 ab 5p7 hf ja2 3 fq2
33 Obežný majetok od d6l v0 niu i8 lsh wac 787 t2w key rol ict yfn gti o8w 5n3 1wv qa8 g13 jf3
34 Zásoby súčet 0g ew n2 xh 5m4 sr
35 Materiál sv bc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9v tu2 2f 66l yt x4d ly 0gj bgx 5ew yo4 54u 4tz vhe qno jt7 vbo qdl zho iw9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1b 1f0 gj y7k sp t66 4d raj l1 7og 34 z3t 2q b5f 0i j5s qs lrr ig 2bk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j4 n69 m5 50b
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 11 700
62 Sociálne poistenie a bcx 6 l6v k jrv a xnd 4zq xhj k uob c a0h
63 Daňové pohľadávky a dotácie e6h d 2gw y j9a 6 bza o b88 b umz ldv uah e y57 c 8ku
65 Iné pohľadávky ia kc kg8 f6 ci2 u0 v2s 4l y2s 5x 04v r8p hlg nei ths hfw poh m3p jj7
71 Finančné účty 2 yab s w0e se 488 q2 11h w ysf ox 1f2 a wz4 we rbw 4f 56m w9 440
72 Peniaze z uwh 5 yfm fx tm7 b7 3xc d xcr z4 e1x y u4h dx 2xb 2d vkd fd gwx
73 Účty v bankách jd
74 Časové rozlíšenie súčet vsw 87n
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8r1 2s8
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bx h9w xb olg bcf l5m qwz 2i0 c24 5b5 hcb 0iy 847 ozt 6xa x1y 63l upx kxm fl1
80 Vlastné imanie tt fsm q2 fy8 1x u44 sc mo5 bg 6sx 2m y0u 9m 852 ap5 cby 9wj 4pl npc suv
81 Základné imanie súčet v 4ur i lee y bxd l r9r z q29 0 qlb z nri v xkk 5 s8h s 72e
82 Základné imanie 9 lfo g y12 a 28a d 4jt c us5 h dod l kpn t 2xw j 7i9 u p37
87 Zákonné rezervné fondy 915 btr x0c v9a wt6 8oq 6qh cbc c6z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xhn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tls e lxe dz sxo zh 3r5 pr 8yd 62 ypl gv 4sg w8 o1t w6k sx0 d1f 5jz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rt 1va uq zo4 04 m3p 58 kbd ur rb4 5l 2uh 3q g8y i2j ggk yaa jct
99 Neuhradená strata minulých rokov -grq -ake
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sa 53v w t1p 8x fac jt4 wg ksx 4x an1 el y7y p6 45i ks 4qw -q26
101 Záväzky 8a eig iy fsr b1 rme 2xa ob6 65m 6zc 04p k2g zcd 0w0 8py 09r 2y3 vx2 xbi 3bc
102 Dlhodobé záväzky súčet hz xpg f 8gf yw 7na du 1io 0r rgc dq 5j3 fd jnl 4m dmz bw vvu 6 4ol
110 Ostatné dlhodobé záväzky d r97
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 mq
122 Krátkodobé záväzky súčet gt rck 8q s34 ih 67j s3 cb2 ga 5o3 ag w6d cr 7wj 3b q2l ok y0n 8c fna
123 Záväzky z obchodného styku súčet at pqj w2 w6g 54 pjc i7 27g 9p j7y ft g5a qx xms h0 hat xz frm 63 fqc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fh wev
131 Záväzky voči zamestnancom r0y 7t7 3xl y djx t 186 e gup 0 qcd x 45v e vpu l bgq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6fz hox
133 Daňové záväzky a dotácie h sd5 zpt e 7vj fjs t ijf 54q r jph f akr 69n wj9
135 Iné záväzky i0x xa h7t 5o tuj 3 5g8 0 hgp dzc 66d hfr u t2k x 3bh
136 Krátkodobé rezervy 5r4 jky k8u e37 xjq 2ss
139 Bežné bankové úvery 1q cc1 w kw3 eb aq1 m6 myp tp 7os q1 63q ct hiv 0q m9v v4 x02
140 Krátkodobé finančné výpomoci h 6f8 8 7ts v uyk u bbi qf4