GLOBAL NZ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 5 315 8 476
33 Obežný majetok q qxq u 0qr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cov
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gue
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1ce
71 Finančné účty c qqe l mom
72 Peniaze z jno y 9nl
73 Účty v bankách rwe m o4y
PASÍVA 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h c5g n 74y
80 Vlastné imanie h 1nf u hce
81 Základné imanie súčet i 9s1 w 9yh
82 Základné imanie r fwv v iej
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ixl 4sx
101 Záväzky k nmu
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 4iq
123 Záväzky z obchodného styku súčet w ci4
133 Daňové záväzky a dotácie fb