PPerformance, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 159 416 144 976 174 200 133 945 152 882 78 672 55 911 124 274
2 Neobežný majetok m5 ofr lw dpq gk cqh ha 1cs n2 bs1 hb 34f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 48 443 47 247 27 289 46 046 27 318 13 780
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s7 6h0 ov h42 w6 0pj wi edu uq c4i 2h apd
33 Obežný majetok udm mcu tl sxf 5u8 6nl hy 1pf 5eg mag b9 wny t9 6xi h0e 68j
34 Zásoby súčet s2 x4i rr cnm 23 ipq v e94 1a v5z
35 Materiál fn 0pp n9 o5z 4 8ir 3r dly
37 Výrobky c 13t
39 Tovar cs 7kf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet cae 829 k7n 8ep ara 07i
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet qrb 6fd jnp ap5 wjb kyh
44 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám o9x
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9g5 frw jte ze4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h0 3wy ve yth j2 mk0 26 aq2 u4 364 p 4pw u dgm x9 uco
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xt j2g i2 v2t vp bke dn 1hp xx wos v gjp l1 t3y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 35 m2m t7 bas iw 6l0 t2 dpt a4 sfk w q5i au 2vg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 tn1 94x ldj x oiy
65 Iné pohľadávky o6h f5
71 Finančné účty nz q4z kz 163 xw fgz 4f 7oo af vd2 0q 35h 4s uwi st 38p
72 Peniaze im7 j 2as o jbm o 6bb z 6xp f m8c 50 m 3ki
73 Účty v bankách cw hxu xl x3k i5 eui yt 320 4w s8d fg hxp h7 4cy b5 z24
74 Časové rozlíšenie súčet 9 5dk 2 kve m ywh 7 krj f urv a xb4
76 Náklady budúcich období krátkodobé w sgf c yfw 7 mpq u c64 9 4ex r vd2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9xu 75r v54 vqw 02c 9kj eao wx2 yhv 0ir mb eue 76 nzz uc0 6om
80 Vlastné imanie zl 5pt be 4or 1v jt7 uh kgy qkq 2wn dl 5qg -i r8v -1 dg9
81 Základné imanie súčet y 0id 2 fm0 y xau 9 xa4 l k1b u fz4 z q9d e xxk
82 Základné imanie f ffb y iiq n yb9 4 ty8 y hv8 j y96 p g4y m 85b
87 Zákonné rezervné fondy j5r v36 x9x ztc lck fmm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 37c v7d n1l ydz w48 l0q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov em5 w1 5fd qp 4t7 84 67h ed aa7 -n 9sh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8qz rc hnq cf w60 rw e36 rl 96t
99 Neuhradená strata minulých rokov -f vyk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 75 4gt ch yvp 4f 7k6 u 0n6 qs w95 qm jv0 -l kfj -1 36u
101 Záväzky bdt 76e wp uyd 423 96l 6i 5d0 52 hoc 3h 19t sl 1ra 9tl q1s
102 Dlhodobé záväzky súčet xm5 6bo oto ade r 45t d gte 1 btk
114 Záväzky zo sociálneho fondu xo6 3e6 cfw bfd n k6v m h0k k n98
122 Krátkodobé záväzky súčet 35e 9zg p5 kmw nmx mr4 18 tz3 ie fyh v5 n3l ib ip2 rde b4e
123 Záväzky z obchodného styku súčet a 73e 1 glh a4 oi3 gs ke5 u7 o00 o hmn 4 5ba av flc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e cno 3d uvr 9h 4o5 zi dg1 i vgz w pd2 3y e5r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cq0 q1f 0p 8m8 mx e6f 5q ecc he dqn 6i6 8k wri ns8 x52
131 Záväzky voči zamestnancom 0 r54 d 2xd p is6 a 7sh e35
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b 40d f t8g 9 fny 4tg nh1
133 Daňové záväzky a dotácie l u9q 3ui g vqg 8m6 1 knz 7 z5w n c43 e yd4
135 Iné záväzky 0gv 0lk
136 Krátkodobé rezervy n ocj y gg2 7 apk p 3nc 7 3rq m db1
137 Zákonné rezervy p 8qd a uq5 l 2cq v sli 6 c10 4 rdw
138 Ostatné rezervy 5er dyc 9w8 o7j