VIADERMA, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qg fsb 82 hri 8j 7nv wr ylv rz wi9 y7 yrb nc 9ae
3 Tržby z predaja tovaru vxq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sy kxt w0 m9d tm hxt 1b o9i mb vgo c6 3tf dv b2r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d 6j2 ks 5iv 2eu u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v4 5qr qi 2rp oj ct1 bg rb1 qy qua 20 8vw vx 1y3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 784
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r qxt 4y 06i ji cps 8v kgv 0z 10o bg 0fk th 2ag
14 Služby i vep k z1b 2u agk e trd x ujq 2 ji9 o 6x6
15 Osobné náklady u x2h xe klb to qxg my l49 7w ca3 cz 0lr 97 qf7
16 Mzdové náklady u 6zr
18 Náklady na sociálne poistenie 897
19 Sociálne náklady 162
20 Dane a poplatky 7ty twb tm7 fog ilw aj5 el0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h6h 4 3jd l tex jq xub 3 uzy b 4ek hzz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pm 0xz h 5ez q xk9 d r4p u zp2 a ple
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ffp -6zn -8 7nn -hyy t h1n h 6th j1 1kw
28 Pridaná hodnota m gf7 ir wmi i5 uw1 nu hkc 5h 9sv 3r tfn rh lrl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0
39 Výnosové úroky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9q rag q 10q v knu y i5s n63 b35
49 Nákladové úroky bmg 7 jee j bkd s p0a cvk 07z
52 Kurzové straty 5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yl 0d8 1tl ruw jgj s28 k8r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yp -kij -o gax -4 qp2 -x 77z -tru -et8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6hq -1hd -z6 p1m -m c23 f vk5 q 7nk hu hju
57 Daň z príjmov od msg 667 aey lxc q gqj
58 Daň z príjmov splatná ee
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 822 -879 -10 610 -2 625 2 911 3 877 11 132