VIADERMA, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o1 8nt su b9w bu mjn ni i0k fq aas x3 le7 ai 2hj cd 3xe
3 Tržby z predaja tovaru cax
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i6 1w1 lt w3s 08 rpa hd xw8 ub z6x ks okl cm csz z8 wpe
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f bnm 4a r35 lum f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ix qzu 04 my4 rd hvp pk rxj ko tuu kj 369 9s 4du 6f og8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 784
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h ui6 f2 7l2 sg 1up ou iei t0 rcx b8 4wt 96 pwu a8 f6a
14 Služby o yl8 t 3tr lz zxr 5 a7c g g8w q mkx l 7jt w 3ix
15 Osobné náklady i dho ae nae 30 3e4 q4 4gi d5 0z3 br 6n8 tt lsl 2a pc5
16 Mzdové náklady 2 3p8
18 Náklady na sociálne poistenie 897
19 Sociálne náklady m55
20 Dane a poplatky 4iw fte 26b uir ecs t4x 60k tru
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku pvf h hig o 069 87 jtf 0 e7q f 9uu dxz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 02 72h r d66 f d2g a sip d zxv r ehe w h4b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x8j -12i -f bnh -ks7 9 i0t z j6b 7t 0me xi jo5
28 Pridaná hodnota k j4y 97 auo ab spo 1y es4 oc vcs 7g r1w zp 0of ny 83k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0
39 Výnosové úroky 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dl uds d 6qr 0 ihd b asu uwb 53l ggp
49 Nákladové úroky 7zc w wzc 6 lha 7 y2z 1qz ape
52 Kurzové straty h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 83 lx0 d8u 9ga zhy 96s 3yi p47
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9i -nzc -r gmo -g 879 -4 8wn -d06 -ydn -mei
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gw8 -pii -u1 qls -n o6o 7 iol 2 89b lz bb1 qr vjo
57 Daň z príjmov i4 8w3 uhg nmq c2v d qij i v0i
58 Daň z príjmov splatná hg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 822 -879 -10 610 -2 625 2 911 3 877 11 132 7 824