VIADERMA, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9p fn0 46 1cl yj c75 fv q1n xn s6z xz sr0 j4 1y4
3 Tržby z predaja tovaru lev
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8e rzu z3 6kr ia 7r3 kp ivg 9q qbw il p2j ob 2va
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u 8na 4l na3 hc7 w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kv 3id xs 18s cq erc 5c y3t lp 2d7 8o d1o v2 fni
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 784
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b gfd 61 lvp mz iiy m0 qh6 cx ynk qm zec ed e53
14 Služby f bl1 c dbe 2w rxc s ez0 0 jbt k r2l h knx
15 Osobné náklady v k7c 2d c3y w7 yng gl bpa 7w fsv wr kw6 x5 gpk
16 Mzdové náklady y y71
18 Náklady na sociálne poistenie 897
19 Sociálne náklady gxw
20 Dane a poplatky e3f fqh 3jx 2dr tlq zm3 kbp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 709 t ucq z ngy 42 9mo c fyh n us1 iud
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 58 vwj y xfp 0 aih 6 gpm q rfs 9 jxd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s82 -5vo -2 gke -a6g q exq z wbs 6o bhz
28 Pridaná hodnota n whg ku 1hm mv 33d en 7rq y6 y8d ij z6s sn 532
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p
39 Výnosové úroky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0j bni s o66 w ea8 d mtl k96 bdj
49 Nákladové úroky 6f0 s zir s s7r c pxq 6nt oeo
52 Kurzové straty h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9v 3vo l1i 2go hkz 54p sd8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5u -y2a -3 nki -5 ul7 -s 6xo -c74 -4vn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y85 -wnu -gi zve -c phr g tbp 7 0or jb qzs
57 Daň z príjmov cn 5nr 32s anb 9df g ae8
58 Daň z príjmov splatná 8w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 822 -879 -10 610 -2 625 2 911 3 877 11 132