AB Asset Management a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 25 581 29 894 32 759 30 127 32 080 31 910 30 739 36 080 48 664 76 562
2 Neobežný majetok e hej 7 gcn f aik 2b xgl
21 Dlhodobý finančný majetok súčet r kce i zq6 p 6qf nw 8ps
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách w h2a g bja t s0m r2 8s7
33 Obežný majetok 0v 00i ub fxu 88 slr 1o qmq 9w 3uf 9t 50c oo sqz if 1dr z5 jii uq so4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t 72y 3 dzy o 0gs e7 fkn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet be ivt 4 jzf u8 co8 91 mhh 9 cva hf 6tl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 9gl d b0g ll ddk
65 Iné pohľadávky o2 d9o x ndx a0 wtl jv dvf
66 Krátkodobý finančný majetok súčet d6 kr7 dj kbm 6w 8jo
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 6g u9q ju 8rk
71 Finančné účty 70 1m4 eu 14j 5c bbq yt bfc jn fps 6i zko wf w72 8s 3ra yr o2k xt fg2
72 Peniaze qg9 o k emc 1i zds 0d f6n mx fbt nf 3d2 wg ven hl yoz vc vmd
73 Účty v bankách 4u2 86k 7h 2l7
74 Časové rozlíšenie súčet p ikl
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8ap
78 Príjmy budúcich období krátkodobé y dzf
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7h 880 qw ay5 sm 7xg 83 ioq wt 1u3 8o 7wh fn 0td pb 7jp gz ey5 e3 dtn
80 Vlastné imanie j1 tok ou 2er 0b m2m xj so5 xh 5pt ag ys8 c9 zov sy l4o zg eiz yr y3p
81 Základné imanie súčet 4g a1y 9w n9k sv rfk el rky tv ea4 a5 nxy l7 foi uy aoa 8r wu5 j4 uti
82 Základné imanie pf xjb qu p5f ci rzh vi fnn c2 x7t ee f7c ty 0u8 sb my8 ho k9q jg a9c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z1 -4 uy8 6 2fv f 3jh bol 2 bmn s tf5 u f02 8 x8a jw 417
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f 574 8 lpt y2r n aiz 2 iap c s46 3 0wu mm ssn
99 Neuhradená strata minulých rokov -93 -f z9h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y 3z1 n 6bk l g82 -e vuz c ajf p o27 -wvh g w9d ez sv9 t1 ey8
101 Záväzky i7u 0yq z 2s1 4 r2m jnl w8g c 6yp p u42
122 Krátkodobé záväzky súčet y9n h0w k x7k t iws 2ot ia1 d cy7 d 06j
123 Záväzky z obchodného styku súčet tb0 411
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0il
133 Daňové záväzky a dotácie 5bq 11v zpi k3a byu u4t e wbt q i5n
135 Iné záväzky ru u xu6 k kvn k0p