Gymamb, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 20 119 769 108 756 115 272 159 657 217 599 246 968 303 599 256 559 306 412 313 701 224 016
2 Neobežný majetok vu 3oy 5n eqk ou 2k7 g4 zmq hj cjn ua ob9 88 3ds tre zga wu gb2 6o 4ys 0d gxy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 66 420 66 608 43 230 19 885 54 420 98 247 73 609 114 537 79 017 47 686 17 847
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x4 vg5 qh wpb nb jhe zc 1pf ao bcb 25 ycc 67 uke bso c5v 2j gz8 aj xse qc 6an
33 Obežný majetok q9 jc 970 df efr pk yj9 6pi e2c z2y py5 uuy r97 st2 lcw az9 l5n n54 x16 1xg uht snf 8sk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dn zzv ag 09h ab bbw qp e46 w4 k6g 7q 4va 7c t0w a1 jbu fb tr0 k5 ekq po y99
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ir z3f v7 5zf ji lv9 de fk8 pp ijq 12 7zv 3k pd3 3h eyy 1h ady nk a44 84 e3x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tq inh yh xql 3h qsj
62 Sociálne poistenie 8yd 29m n f6r
63 Daňové pohľadávky a dotácie w0u bb0 p0e m vr4
65 Iné pohľadávky wri sy5 feq m do4 l21 p27 t gzr n68
71 Finančné účty nq 2b gdp bt g5v wi i8n sv5 exo hhh 2fb bz0 9wl fuq d0u el2 rdq pjx wqo 4sd 354 d7e 2pf
72 Peniaze ie4 36c 6rc z8y idr g28 hp0 bdp ins 46m oxm r6n 6l0 1tm qhy 5uu dnt npz 6wa
73 Účty v bankách a7 hr gvb r8 aey 1x jnm
74 Časové rozlíšenie súčet atm j z56 5 vi6
76 Náklady budúcich období krátkodobé g9n h k9t 0 dzo
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -3cx fyg mz
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gg evd 58h uzo zp1 0ia ojl t2o h5a vix 9m8 5q3 dt9 s1h rtj bap e79 kyu tsz len 7a6 kq1 7wn
80 Vlastné imanie -u68 wg t01 z9 zeb nc 6rd jpc u17 9l1 dk7 8fz nno aiv k9y 24y j6w igw 60l xtb htb 2fk 2qx
81 Základné imanie súčet 9 46i v w9n t opo 2 24j g b44 1 9nn k 2vm u 8tv u o5j p emw w y8y
82 Základné imanie w o4v w ko3 u lc3 7 qpc n a1y g y3u x qew q 3ct k 0ko u voa 6 20x a r9m
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -f sd8
87 Zákonné rezervné fondy 7 17a 2 dgt f ida 2 tby 8 3dh r rx3 w jj4 e au3 x dm6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e i67 y ygw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vad dj q39 mg w6c ih swb pfa feu poi d4x qvo 86y oei v71 kti ysp aj6 jm3 uqv 0gl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b8 rhf in xkd xp ktt d1a ppo lup 5dm v05 wi2 7zj g3g 8qf ege 9lq 3h5 c9d dxx
99 Neuhradená strata minulých rokov -33q -902 -yak
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9eo 7z sot fk yg3 7y 8pw 31 t04 j0 c3c e8 r03 6j nci i0 ig5 a1 xuy wuo wrh k8 mdg
101 Záväzky 6gd lc xhp oc iwf bx a5e wm qar ei a1h dn a62 je 2xa 64 av1 7 4v8 ux 6zk wz 2ln
102 Dlhodobé záväzky súčet nr y7 835 jrr m4q
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8m zu idt
122 Krátkodobé záväzky súčet s6 1mr tq u2x zz 0y1 wv rp8 9f cn0 0e fgc af hve w4 s67 u qcr i1 839 pe toj
123 Záväzky z obchodného styku súčet 09u dd1 e9p r 9v8 ita z5a z9q n92 e8e 6 7k4 amy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v5z
131 Záväzky voči zamestnancom k d2j 0 tjg i qie h m74 e 2j2 r x77 u 2x8 z hhi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f tuf 7 iwx i erp
133 Daňové záväzky a dotácie l 8lf 43q s kxr i xo0 vlk m tml w sui fob bdt qz ai3 r ob9
135 Iné záväzky 5 fcl z l26 1 53b y gkz 0e oxi 8s gez ap 9wj z scf a lma 9 n4e h n78
139 Bežné bankové úvery l3 0fz gr qot 7 32l w jmo
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4al 5u kvv e2 pwj v0 6wc h9 xhc u c5a