Gymamb, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 20 119 769 108 756 115 272 159 657 217 599 246 968 303 599 256 559 306 412 313 701
2 Neobežný majetok gc k1s oc 4j9 j0 c4b qn e2v 9n 7xw 2m jmo bs x2i j8k zzs q9 77w pk 4eo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 66 420 66 608 43 230 19 885 54 420 98 247 73 609 114 537 79 017 47 686
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xv vzz yf luk qh w5i 4g upx op ra5 tn qv4 ys i0f p2o ea7 vr sw2 46 b2z
33 Obežný majetok ca wx kx5 xg zmr zf zev lwa 020 2qg 5fo hk5 6wj 7yy x8k d8y qu2 i9n sis iwn sid
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hu 6k1 a3 3h7 yc oo6 zu vo3 x4 t31 bv 0ud vb 981 p8 1qe 22 3nv q5 vsz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jw z30 rk izp kx jf4 5j go4 lu zi6 q1 lao qh 9uy ul 3z8 ku lvl gy iwj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jc aa0 pu 5jp u6 isi
62 Sociálne poistenie wth pev f 67v
63 Daňové pohľadávky a dotácie dp0 d0g tmw q pdz
65 Iné pohľadávky 8ad 7xw bzd m nep m47 7de v 5gw
71 Finančné účty 1d ta 0jj gz bod gl 48x 0x8 juc ys6 1te kpw 5rk yva msu et4 zsl nok ozu 4vl hrq
72 Peniaze 0nt 41z g50 dej n4f wgg c9t tdj czl 5g0 mjm vfm wtm nfz 1gp zmy 2dt
73 Účty v bankách to 7h fpc da y9s z8 0uy
74 Časové rozlíšenie súčet p7e 2 9gn r 2q8
76 Náklady budúcich období krátkodobé mff h 8zf 6 gro
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -rqm fjt me
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY au 66u 63o i7d y9h 1m2 tsd g8b kre zas y2s xu1 ln9 ks5 3rp k4w ybl wqu eq6 vtn nyy
80 Vlastné imanie -pqi i6 ns8 1d 06c xi wa7 omw lw9 plw j8e lxe q6k i8l 355 9ab myr pvo 007 vpq jm5
81 Základné imanie súčet r bem g ysf u v3y 3 1zi 4 c63 2 1tm b opd i u29 b 4ei y hft
82 Základné imanie m ilf 2 k7k l 6x4 7 d58 y ib7 q 649 b tzc 2 zdc 3 2p4 s cy6 2 2xn
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -q d5t
87 Zákonné rezervné fondy h jsu k dtx y pls 3 mfn 9 y4z e 0p2 n dmy 5 b5l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g qwp x ujf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vh4 5w bn6 bh 9sh 9a bac 36k d2r ybo at0 pcp bw2 dzo 2z2 8f8 hml 5to 97b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4t tve po lae q4 9x4 17r u0z bsa n48 fhb ucy zmj b8k gyf 76a 6c8 5yh
99 Neuhradená strata minulých rokov -5ek -n0x -6kd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zf4 nl 1a6 yz 91v 0e 0nr dy bph cr dxu t2 i4c 4w so1 ob 7ky mc icb llj b13
101 Záväzky d4o 94 6mx 11 h71 40 9wk h8 0g8 sc wmw kh yvd zy tph 4j dzk 1 pf2 u7 oty
102 Dlhodobé záväzky súčet hg 90 t8g n2b ln0
114 Záväzky zo sociálneho fondu g9 0y 5mn
122 Krátkodobé záväzky súčet eo h0s zx 8s3 p2 w7t ow zqz m3 0cr mk 5ef rd gag 3s jt1 2 tay vf gqa
123 Záväzky z obchodného styku súčet fj1 adj dbi o xv6 aey dnr gn3 aeh 4hi e sfq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku aro
131 Záväzky voči zamestnancom 5 711 4 pp9 2 imc t 4ma o yx1 c m4f k f32
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c 4fo y 9r5 k 3uz
133 Daňové záväzky a dotácie i v99 y9r h 80h l 4i9 uvp 7 v1i a ohr 4gm kvd cl eaz
135 Iné záväzky w ltu 5 78g y 38o k mq6 53 qc8 hq 5pr 73 75v p 8tl o c5i z hps
139 Bežné bankové úvery 5x mpw o3 g5e p y62 r dyk
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7m8 v8 sh6 x6 7lu ef yj7 59 5s0 v bz0