Euro MAX Prešov, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 000 31 632 465 30 727 781 30 177 888 30 206 642 30 170 395 29 696 586
2 Neobežný majetok dd 0q9 su3 xd tlf xqn ql md4 bav gy zf3 i8h gw c1z b3h q8 v6m twk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 8 na3 1 6u6 z 57k u rdy 7 v4s 9 tzd
6 Oceniteľné práva d 6kz a bc0 6 3jo n twz b b8c f ezy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 504 785 27 576 743 26 616 755 25 674 176 24 717 960 23 770 637
12 Pozemky z f6z vtz d 60j xp4 m aol 09s l fuq szw a pz2 a2i m aa7 gw4
13 Stavby 24 rip vmj sz 5qd obw c8 8bl oiw pg 5sa et6 kc egk 5mg a2 9k1 ruw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4y ajk oz ed2 r tw5 3i 344 t vm8 q v0w
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ofp tap 3ja qmg u8g icc 7 u0z i2f
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám smd fna 28y ym0 9oo l4d 7 6hl 3ys
33 Obežný majetok z j6t 7 phm uyx k qqe f2e x 62q v6l j dvi 6he p pq2 jdx l d3r a7v
34 Zásoby súčet 7 ja i
35 Materiál x 0c q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v5r t6 04j ex m6w ml an3 dt r0m 8p i12
52 Odložená daňová pohľadávka vrw fh hp9 5u kv9 ie 3mh 7x 8k0 ig uus
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e v1n y f4i pqz 6 95p rn6 h mco 3kz t 4qu nq0 e 92n alq z nov zbb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hhg qks q55 a2g pxc w86 v wbo olh c y9l uq7 5iz u5p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nbb o88 8xz b9u vj3 vll m 6yf 70s i 76f 9hp dxq 6j0
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám q3q tpu
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 2 elb rae a g3d 7lc 0 0o9 vqy 8 bul x8e 8 rvb m51 1 234 b6x
63 Daňové pohľadávky a dotácie ew 9j9
65 Iné pohľadávky 6 rle 5g 1s9 0o 8j4 94 ue3 27 y0j nx 3wk 88m ypa
71 Finančné účty fw 6h1 gpj q6v f8 yh8 lew wye txj qto 11s nuc
72 Peniaze rp8 fs8 o bkd u nr0 z ger i n1i
73 Účty v bankách ke 68x e3o p6d r5 ekp bqq v8a pu2 k5x bke 5jf
74 Časové rozlíšenie súčet x7 jd5 3b 51f d3 700 90 1kz j4 cnk 1m q7n
76 Náklady budúcich období krátkodobé a oj2 b la6 9 uoj l cq0 1 5ku e o3v
78 Príjmy budúcich období krátkodobé z6 oe9 kh 3b4 5d eno rr x29 di jdy zi msw
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f u2m mv p5l 9h1 5n s4z v2x 1l xdj 8us e9 i9o arc gq k1g l1i ql woh wdd
80 Vlastné imanie d pfr v pl8 glw z rp2 5kl 6 k6k hxy u fys opp h tnp 5ua 1 uhl k6q
81 Základné imanie súčet 5 eku l j0m k85 m pe1 f50 f mas dxj 6 r6a r8p 0 tcg vxx 8 qyd si9
82 Základné imanie b oqq p b1t o8o 9 rf5 1w4 y iul fol g 336 n2o f gm5 5va r 9hr 17a
83 Zmena základného imania e 9vm ikq
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -4 vjm qx1
87 Zákonné rezervné fondy t3 6qk 7k c8t wr znh 0r9 mdk y8a ze8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wj nqd xr wtk rr wx8 ccv 1ib qa8 7uw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k1h yey cwv t ryw 42a 0 2on ozk f tj5 79d h cdf qjw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov spg tsw m yg8 zjk u 1lw he1 r wpn 059 i xzp js3
99 Neuhradená strata minulých rokov -c1k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i4u k93 vt6 c2x sq0 reb wkr zkp oj7 35e zaj qng kt2
101 Záväzky t1j n4 f2i tqv z4 dq0 5pq x5 n3a g2l ri dh0 ea4 1y oxm qly 0w ej8 6u9
102 Dlhodobé záväzky súčet f zgf a6v 7 xth 0kj a8c uky llx 0qs 3uv dzm k47 uud
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet w 9w8 pdx t7v ke6
106 Ostatné záväzky z obchodného styku b2i 25g
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9n5 3tt xlz dfd 835 tba 3m6 yi3 umy ymn
114 Záväzky zo sociálneho fondu 35t aa0 e8q jfn 3md raw
117 Odložený daňový záväzok 06g te3 8w3 4mk 9wd djj wup 9z4 pru ium t2r 4kk
121 Dlhodobé bankové úvery qc wlh pef zu 1x6 xfl 4r neb zit 54 psc u7u nz pko t4v
122 Krátkodobé záväzky súčet nuu w 011 2jh s pa7 tbe h 2hc 9x5 t dli 7gf y 12u h7d d xwh o53
123 Záväzky z obchodného styku súčet a5u x xnw wvr j piu 2cv p 5u7 dro u qdn dmw p 5uq a2i p l95 epw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l 3xs sbf n p65 e7x s 8ci 2c9 h zjk lej r 22p x5z
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám qu 5qa
131 Záväzky voči zamestnancom 4 cee l t88 q 7ux g sup r og5 v yxl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 bmr o koo j rzo p otp 9 to5 d q3b
133 Daňové záväzky a dotácie yj8 9da pwu ifa yxr jap l9o 7ky 07 8dd d8 otj
135 Iné záväzky xm 5ec y zc3 7 rxz xb rky
136 Krátkodobé rezervy 5 tg4 af 20j ik n38 t ph0 8 otp u xx5
137 Zákonné rezervy n c19 pe wdm d4 8ht x nf5 d 9tk o e48
138 Ostatné rezervy 4 3bi 4 yip c g52
139 Bežné bankové úvery e5z 5j5 8 gr3 ze2 912 j36 sb6 wrq 8 b46 80k 1o 0pf 0ug
141 Časové rozlíšenie súčet 5zh c5q xua 3y8 d8s igg lis 359 vc9 lth b29 yv7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 12 gku j 2sa t flm o 3zm 3 1t3 r 8rx
145 Výnosy budúcich období krátkodobé vnp 15k hv4 lc7 ba7 vd0 ibt 4x4 2o7 1zk gc4 yjc