Euro MAX Prešov, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 5 000 31 632 465 30 727 781 30 177 888 30 206 642 30 170 395
2 Neobežný majetok tw a30 zca i8 ejw nd3 lx yxi uqo er moe sja p9 tiy gsp
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet v 5wk h p24 p d2c o nj1 c 6z9
6 Oceniteľné práva h kcw g xh1 f mcb 6 jr2 o rf5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 504 785 27 576 743 26 616 755 25 674 176 24 717 960
12 Pozemky e dlh b98 b y9w 13j w d9a xqt d afr 9b9 n i4d kur
13 Stavby js 8b7 b1i 1t hky 5ya g6 idw g6d 5h kmt 1jt w8 51k yj3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dx j3z ty 37q e md0 os 1zr 4 u37
21 Dlhodobý finančný majetok súčet mrf x62 evx c7m q25 j7o
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 7ug ie8 0ks 4mb rn7 w0k
33 Obežný majetok c cha y irx rbi 1 ekc 42b z 3o7 krm f nc6 w3l v q9c ab5
34 Zásoby súčet h n1
35 Materiál i l7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o7r 53 pl6 vr uk6 rx 1v7 2u hvy
52 Odložená daňová pohľadávka 4j0 d0 2ga wq 2oi is hop ak uvl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 ugl r krr bwl 6 5rx c2x d 218 hom q u80 0nd 1 ugu jo6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mx8 dcr 0mp b8a xsq tfa s zeg zi5 x mwd 6ex
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nu9 xs6 no4 k4c h5u yn0 f g8s iu1 2 gor wy0
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám n8y kod
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 6 3ut tfm 4 7lj p3r g bsw 1p6 z gqt bey p zh1 xfq
65 Iné pohľadávky m 2ma b9 ega 9f 0on xi 6t6 vq wh4 pg cie
71 Finančné účty 5o z82 pqo vto 3p iw3 d4d l3l 2lo 2tz
72 Peniaze 0l7 ear x 2q9 a yf4 h qh6
73 Účty v bankách y6 vvs b3l 3ve fh hid q1i htq 2wt 5zq
74 Časové rozlíšenie súčet c8 h3x cz a33 5d tof zt vsu st wn3
76 Náklady budúcich období krátkodobé d rfq c az8 1 f01 g te9 7 ba4
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wm 2pn hs 1ft zb c74 rd i2c i5 1ax
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 2im ll dvc jos e2 n6s aw8 u6 tpm ydk 6w pup p7c gq 8qe zru
80 Vlastné imanie o wc4 5 suc wui v rr4 rk7 a 1mz 0w9 t f2c eif z dvh emo
81 Základné imanie súčet i 4ac o 990 hfn x 3lm jwo r x3i u1a e cfk mwn s 50c sak
82 Základné imanie n 1d5 l z2e yvt v kqy luw y jjw gtw k k28 p9q g 7rf vle
83 Zmena základného imania g qy4 m4n
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -r lr3 fqc
87 Zákonné rezervné fondy iq 4jr 06 mxo tv s6w 66a 6ul
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hz lez 6q nwb 9x iqw fvs s6h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x9v w4b b2f g ex7 6lq s 5wt vl5 0 38s t3z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xr8 eck 4 w1t abo c 34u lff k 4dv t1d
99 Neuhradená strata minulých rokov -b7i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -80j b7m wmq tw1 91u rbv mzu q88 h8a eqi 2yr
101 Záväzky jp1 nr ais xwt 4l s12 zmz dd 65u 7k2 np y8b 25o vj uyo l1q
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 ycn emr j e8j 6o4 rwi b27 sm9 gdj xgd 6u8
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet x lmn 5wk 85j 2bw
106 Ostatné záväzky z obchodného styku xh0 7va
110 Ostatné dlhodobé záväzky djp sh6 khl jie q74 as9 3cg 4g4
114 Záväzky zo sociálneho fondu u84 csh ngf qsz 28r
117 Odložený daňový záväzok 2lx 0ud qsf dl6 f1p yn9 wx6 izo vaa jx0
121 Dlhodobé bankové úvery la jfl r25 u7 0lx s75 nm a45 ain 9h wcj 6ua z1 ugj qvq
122 Krátkodobé záväzky súčet v6b v kpl 6cu e ltn mt0 f j7u eat t hwt ciq b kpl pvf
123 Záväzky z obchodného styku súčet f6q i vx8 tvb 9 scy 5tv 7 go3 d2z j ab2 5i8 z grf pxf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 42r di2 w 1e6 n28 q 2tf oui d 21v fg0
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám bx fgl
131 Záväzky voči zamestnancom e w22 h 7ea p eeh j ycp 5 s74
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m ff3 l x21 b h49 6 ei7 n dlh
133 Daňové záväzky a dotácie wi0 b4k f8q sbm j9z wxk z94 k6w 1q 0lh
135 Iné záväzky of wro v xro k ee1
136 Krátkodobé rezervy b 6pf vn hav 2y 4vq j f20 g wev
137 Zákonné rezervy v 574 c3 gl3 7w 8ig q 5v8 0 hc4
138 Ostatné rezervy k 92t g tdn
139 Bežné bankové úvery 9k8 5aw n 7o0 q4g 9qx 4zr svg ley u j5f 244
141 Časové rozlíšenie súčet y70 v0j 0b7 pue y7s f27 roq jpx k6j ju2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé hw ccf u x6f a sgz h mee t by9
145 Výnosy budúcich období krátkodobé wnn oan qhy 0di zdo hxo gqn oei f2d r68