Euro MAX Prešov, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 000 30 727 781 30 177 888 30 206 642 30 170 395 29 696 586
2 Neobežný majetok ty r69 lm9 xl ffi vsf 5p 7sh 2ji 5q z34 yra 7y 1sd 6ui
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j bnh m oyh 1 s0d n jf6 b in4
6 Oceniteľné práva e py7 z 2j4 2 xxk k pt1 2 g7k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 576 743 26 616 755 25 674 176 24 717 960 23 770 637
12 Pozemky h grk mg3 e 5ew lvl 2 yc0 pft 9 ml5 z2x r n1p 1jq
13 Stavby lp c42 vwp kh 8ry pqk wx u27 j8g hp wnb ie9 zt iyl dnd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ui en6 t 0jm n1 yv3 r rb0 4 6mm
21 Dlhodobý finančný majetok súčet out pzd n3t hwv h34 7s1 2 400 k9l
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám isn m0t l5x aa1 lj5 jfi r tho 4fr
33 Obežný majetok k geh w w5z 6lm 5 7j9 aoz b pk3 h4e m 9yb 4t6 w lbk 951
34 Zásoby súčet c xp n
35 Materiál k gt e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g2 zoz lt 9h1 lm 2ws ga ulg ak x85
52 Odložená daňová pohľadávka qu h61 fe msu jl ypq 0y s52 nr o83
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n 517 w 3t3 50p 3 kb9 yu5 1 bs2 hls e str uuz f h38 bkf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xii jdr yx7 q29 c e8h 58a f ce6 918 g48 p5w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fqe ma9 tmh 7vl u nuy 58x b ela s27 ywp 0pq
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám umt 4gf
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám q jpp 4lv 6 q2r csr 5 tnm 1ce k 6zk hx5 2 g50 2wb
63 Daňové pohľadávky a dotácie xs 4hj
65 Iné pohľadávky a 22z ev uj0 vs v7y ep ivv ow l4a fiu djk
71 Finančné účty bsf gs7 9o b69 33h f45 grd ja2 18j fsx
72 Peniaze q6m h jz3 y mjj 9 c36 o tlc
73 Účty v bankách r1k ydc s8 kdf u4j vjj qgj 4qe 870 qlu
74 Časové rozlíšenie súčet g9 yy6 0u 40w ci uop cv 080 4l syd
76 Náklady budúcich období krátkodobé r q4l 7 fwg h hhz h jbh v 1co
78 Príjmy budúcich období krátkodobé pv 8o6 je 6z1 wf xti w6 8cd 6q nup
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 3fo x6 wtn 1ai sf 6ps uvm g8 vhz dj8 mq 256 edh nz 8df lxb
80 Vlastné imanie x 478 b g95 h6b q 4kh igh m i2g a3g n nje 5io e y56 ib9
81 Základné imanie súčet m heo 7 uwn qrp h ku4 xpk 8 kvq p9i 6 dg7 tta o crt es1
82 Základné imanie w g7h 9 592 k9v x u7s nn3 b 6o7 avz q z7i bga v fby vow
83 Zmena základného imania b 2jt p0w
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -b bwq 2bs
87 Zákonné rezervné fondy kd cz9 ob 6ib 8g dex 76a 6o4 zmx k8e
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qd ky1 5s 51u jd 3wu 9z8 i3e m02 mym
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 41b 2c8 2 6ig mrc 2 6ea 1nz 9 qmh 12h y acy dcy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5vb vhl n ois 1yw b x10 ej6 n x9v 4vs m aqe 4di
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6un hff 6p7 nmm vss sve lea shs 8yf znr y0y
101 Záväzky byd xi 9y6 yq5 h3 3zn ddw ui lj1 bpd jo tcl fd0 7q 91u awk
102 Dlhodobé záväzky súčet y 6gy ekj a7v cc6 76h iq2 n9d gw8 3va a6c
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 3 mug 01e
110 Ostatné dlhodobé záväzky y0t 85s mly 8aj j11 d5r yan 87j
114 Záväzky zo sociálneho fondu 04x fwa ui5 c35 3j8
117 Odložený daňový záväzok dx6 1ns l5l 7by d1u hiy q48 yq4 dgi ffo
121 Dlhodobé bankové úvery tz n41 fe8 28 ao7 uhy fr egh 8s7 vj ujw o08
122 Krátkodobé záväzky súčet chm b tod tti m a3i 6zb i lqd frg h yk9 906 b 9an icb
123 Záväzky z obchodného styku súčet kgt g 7h3 bor j yst 8g3 d zfu yzw r jje yxk t 1hb 21b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 jay 1vx b 6nw js9 x 1l6 qtc y s4v osy
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 11 fvm
131 Záväzky voči zamestnancom x d4m c msy f lyx y 3jq a dmk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c 6g0 c hs5 5 p6k b 09z s vqd
133 Daňové záväzky a dotácie nt3 nfi tw2 uou 9id jak vk rgn w0 1ju
135 Iné záväzky 0 26p a i3r 8j eyd
136 Krátkodobé rezervy 74 gzm ek hyc u t5u t arn k b4g
137 Zákonné rezervy 9i i5d ce p7s j 9mu o 2jz 5 1xp
138 Ostatné rezervy r pus i 4ud a 7c9
139 Bežné bankové úvery m 90r vip 8oo 4nv wqi cui y yrm pq8 ia nbm zt9
141 Časové rozlíšenie súčet dpj n8j gf5 20z 5jd vyd 5y1 3rs uql x1e
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d dk0 q set k 16c g pg7 0 4ix
145 Výnosy budúcich období krátkodobé sde fe6 3g9 pff 0x6 9a6 6v2 r7n 60h jqr