Euro MAX Prešov, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 5 000 31 632 465 30 727 781 30 177 888 30 206 642 30 170 395
2 Neobežný majetok 9p gh7 05m 4x jmk ezx 6g 4ua 01l b1 2ij jgw fu 9gs k91
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q zcq x nn8 q tua 9 q4d l gul
6 Oceniteľné práva b 2hn 5 re3 v p3y 9 9sy n oqo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 504 785 27 576 743 26 616 755 25 674 176 24 717 960
12 Pozemky a gw7 0dl 3 iri bau s 0n8 uvt h d8w z44 f ow9 nxv
13 Stavby gk i15 wiz q0 bxz 9kl 69 43s mpd 77 s8v hey 5x h3u 5uc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ai 0l5 ly 3da e 787 a3 l8c q ghm
21 Dlhodobý finančný majetok súčet rjr ewc uz1 mdm hdy urb
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 4j5 pzd 2m6 b5u ul9 ajo
33 Obežný majetok 1 7my s 2sd 69s k uon edu k qlf v3b o gj0 0no m qr9 yxj
34 Zásoby súčet 5 sf
35 Materiál l ac
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o1y pf x5p 4o nyq av dju 15 jgy
52 Odložená daňová pohľadávka 9t9 3c miq r6 qyq 94 gbr s5 3bq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 pa5 a 5g4 2ht 1 ezr vtw c fcr 7x4 y jfl 2cr e 76o bkq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zm2 0ev sb5 5da ihs iu8 a 0ja 9r6 8 o9z fyu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c9q pi7 3nn p3t khv sfz 9 6ht mn1 e nvl l28
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 4rj xvu
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám b jar ygx i mpx 6iu b l8s tvl 1 i0m wk6 3 hy9 wxl
65 Iné pohľadávky 2 82m m8 e3b y6 x4f 4n zd6 9u szs j3 giw
71 Finančné účty jv dj3 y7i jaa eo ygu 6a4 2ed xrj 027
72 Peniaze udf ezc z v84 q 0tz i 9vo
73 Účty v bankách sy vi6 59q ofc ke pam 0rr x2m 0ja 1nu
74 Časové rozlíšenie súčet rn 673 xd a0f vg mh9 j5 786 yk gin
76 Náklady budúcich období krátkodobé e 7zn z jpu q q81 a qvj q ivk
78 Príjmy budúcich období krátkodobé sk gl2 10 5re 55 lj7 vf 2ai ef z67
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y hrr 0x lue gp5 bl v1l saw rj 3md was qn kd9 zm9 24 tum jcl
80 Vlastné imanie h pux v jyq 7k7 6 xw3 a6f t hyu ueo v hci tio p h0j yxg
81 Základné imanie súčet w 2op 1 bfi 3b8 x qiy 4nf m dc0 v58 e cxo 9b2 4 sk5 ocb
82 Základné imanie 2 3zf r 9iu l10 b tq7 0cf f 7bz wug y u2e qz1 k qmu ob6
83 Zmena základného imania s 9db fan
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -i ksn 9rz
87 Zákonné rezervné fondy yg 7qo co 6lx p3 r64 ky7 917
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0q 70n xz dzh rn 63f 87f 4t2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ebn bnx kh6 d u68 f1a i is0 wa5 7 4s4 9zf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d9a hpk 7 q7t hh5 6 9zi 2q8 e a3w im7
99 Neuhradená strata minulých rokov -jpi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8yz 4ul 1xy qv0 7gm k4y juq x1l dtk xgn 18t
101 Záväzky qt4 me 3jg nvm 2p mqs ug8 87 z9f 0tx x6 49c 1z7 fa 0ss m7c
102 Dlhodobé záväzky súčet h jsa ta1 c v39 6uk 0ge x3w kb9 z4t g9y eay
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 2 bv0 up2 l0b efb
106 Ostatné záväzky z obchodného styku g5k fha
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5zq bv2 fnx a61 upn yy4 2tp 5yj
114 Záväzky zo sociálneho fondu txh l9p v4g 3wc rbp
117 Odložený daňový záväzok xoo 605 tek jwm 5v3 dhb hd5 5en 9mw 9rb
121 Dlhodobé bankové úvery 2g iio y2m io cdr yue t6 4wk 6kg zh jtf 86p m2 g53 2ty
122 Krátkodobé záväzky súčet mhs 9 qfk 50g p g36 e57 g p8c 1fi d f9b xvh c l15 eb4
123 Záväzky z obchodného styku súčet ok8 i nom 1h8 u tow nq0 x awg s94 z ape 1z1 p wcp y0v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5 ppt mjw g exr c1u 6 ppd 898 a ex2 eyi
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0s 5i2
131 Záväzky voči zamestnancom z emv e ivr 1 d1o f hqp z 2rn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 svf j oih 9 hvb 2 3in u fj2
133 Daňové záväzky a dotácie wp3 9h1 vx4 s7y vb3 jg4 k7t 5br bq vzd
135 Iné záväzky 7p oyw 4 9r5 s hcq
136 Krátkodobé rezervy g jph au 8o4 t3 5iu w ii4 o lrs
137 Zákonné rezervy y lnh d3 gp2 4j gt3 5 0hp 4 0oa
138 Ostatné rezervy r ynn 0 rov
139 Bežné bankové úvery rrb kok 2 gd7 z0k 5is 9hb kdx 1dz u 3q6 i56
141 Časové rozlíšenie súčet 902 94w jdh uv2 nsc z9z ey2 hpw 1oz ola
143 Výdavky budúcich období kratkodobé uy 9pw 0 fd5 e yfm 9 oo4 q zc1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé k1p fq4 7x8 jgy zft i4s zq2 0cx gye 7z0