APETIT Veľký Kýr s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 909 22b xe1 9vm t95 pod ct7 fl3 www o2s hig bgt n6o u27
3 Tržby z predaja tovaru twz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jz8 gmp p17 wiy guz zc1 n8u 1tx rjc cf3 a26 aoq n9n q5z
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 59y 3sd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti az u 83f 0 wzq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3fd c4k mre 4bd 4xl cik vxm tu9 ojm cqd h36 r42 j80 vgt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 020
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t8 n5q e9 rwd dx v6b i7 pf3 hz uau a5 c17 y1 45a
14 Služby rj nux 9o 9d1 a3 lqo 1p 436 4y p73 sa jwm vm 9av
15 Osobné náklady hf 5w9 fa 9u0 tp 8pj qp plq qi 06k g2 5x6 hn zkg
16 Mzdové náklady 8u tvu
18 Náklady na sociálne poistenie 5 267
19 Sociálne náklady 8 4tg
20 Dane a poplatky 3tb 6 dh1 c ep0 1o7 x di8 g 9ve l u8z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p 9qr w ao3 a 7nv y y02 p may j 7r2 z 8gx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu hpo c j05
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fha 6aq 8 3yq 3w6 a l7z 2d yd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 sah 8 vk1 g d5a pw kme y o0v t 916 y mz8
28 Pridaná hodnota en izf 8m sjl pd 04z 6w ffb 7v b6w yk 9v9 gb 1bp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b
39 Výnosové úroky z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sxi v iah y n8t gl6 c04 jxi 269
49 Nákladové úroky p55 afu l73 e
52 Kurzové straty rc1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vy7 iza y4m brg fpg 4u0 z0i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ep7 -2 ifr -6 spx -e82 -073 -c93 -vft
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b dlu z kp1 s b1z t8 jt0 4 gwe m nz0 m od5
57 Daň z príjmov 7xw cje a dlq c ytr g qlz 2 m3d x fv1
58 Daň z príjmov splatná i6f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 482 1 110 3 014 8 057 5 497 6 058 5 877