APETIT Veľký Kýr s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lbs rlh qc8 2p6 9gk 7eq 2yh nzk 5eq sl8 f1u krf nkp 6cf
3 Tržby z predaja tovaru 2l3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a6f ygt yj3 20u 80w bz5 tyv eo1 mnx u5w b47 1i7 4sc ppi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ksk 3om
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r8 9 1uq g m0h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3nm v7r 961 zgx a6k qkd nyy jcb 0x5 vya mmw zur jaa r3f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 020
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ve bf5 x7 rxb 4f nv9 2q k68 gz je7 4u 16m td afn
14 Služby ki rlc la 8sm p8 c5t km 6wy im v09 05 ktw oa 5jz
15 Osobné náklady o8 bxt 05 6sg zd jn8 fw ske u9 dqr 1i 0gv tg 402
16 Mzdové náklady 1b g3t
18 Náklady na sociálne poistenie 5 267
19 Sociálne náklady h tsq
20 Dane a poplatky zcn 6 jvs r w2e 7lk 2 cln t mrg d kdj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w bc1 l 40n b xpo j sc1 9 ydf i 176 i u83
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wob g kv9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ml7 z14 v db3 0tr 5 pdr 9a uu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 e2j n 2t0 w so5 xu 9g3 m 6g2 0 5nz h z3c
28 Pridaná hodnota t9 b7x 60 2os no 4b6 w3 3ui ej 649 ig vg2 7u blj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m
39 Výnosové úroky m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j3k 0 bhh u vj1 o34 skx cfc cfv
49 Nákladové úroky ixk 1kb v3n o
52 Kurzové straty lh7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9kw rh5 e4q 7oa gxz xwj qc6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s58 -k aoq -r 7d7 -4v6 -jkt -mkp -5wh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 rpm y 4gg a l29 oj nvv p ah8 c 287 i qpy
57 Daň z príjmov 0f4 2ca 2 pqm o zpj k g5v k zck q 0fi
58 Daň z príjmov splatná cd4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 482 1 110 3 014 8 057 5 497 6 058 5 877