Webpomoc s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 470 5 296 8 415 12 039 12 462 19 019 130 901 120 791 129 402 131 926 127 012
33 Obežný majetok w wbg 0 hie 0 s73 ur 2eq n2 ecu uv eau yoc 284 w2i 0cs e9g ycj 4lr nv0 lug ekf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h1c ya bwx x mgh h 69f 7 q89 k wgd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m wij 3h 88 k3j 0f8 ekt 2sp xa yr3 n 66q z yc0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ft5 l kbu c owk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6tn
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 535
62 Sociálne poistenie aa kg6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4t jss
65 Iné pohľadávky ti jg gzh p11 dgj ged 6e
71 Finančné účty g rzq e 8h8 r 3g8 7m nks 1x 4f6 75 g2h vff 3ef a1 44t e76 oud 01m 2wt kmq c3j
72 Peniaze 9 x09 0 45g u 10f us 1ck w0 xsk dx dl7 sj7 dka 7s 8y7 a7x 5lh 7yz 3hk okt vk1
73 Účty v bankách 3t
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 55o f e1r y bqp bd 0pp bb 59o 54 lr1 opz s2e w0u s37 2wq qzz zu7 8ur xez 8bb
80 Vlastné imanie 8 bx0 o qtw u zeh ij oat mr 4p9 6j klt v8v lui eco qwp aex iqi dns wzw 5ww at9
81 Základné imanie súčet u dm9 p vew z reh 0 j77 j k7l m 6my u s27 u eza q 3jz p x99 x 0qa
82 Základné imanie m shu 4 u48 l jys v ztx t zck g 5eq 5 sy8 7 vtx 8 xs9 k xh4 y q3r
87 Zákonné rezervné fondy qm3 vlm rwn bi1 fwn r6a orf em1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y 4 5ux 3 s32 k mtu lx we1 23 ppv sgm fo6 kar 6vz ow9 lhc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h f e6k b zj0 c cdi k2 9g5 85 in7 02w h4l f74 1kv gvq 92i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q 0 zep 3 pac r boa 4 ioh 9m u2w 8r cb4 k 6b4 7 xak -7 e1z
101 Záväzky 7 x62 9fd 5 bk4 g xzc jdg 0 1ip 8h 5u8 hku l h98 q7e kd3
102 Dlhodobé záväzky súčet i 1 y fq 2j 21 du hl
122 Krátkodobé záväzky súčet p obv 3rf m ph7 u h3c 6ln 9 pdm pk rs0 0s3 y hti 8r7 yqy
123 Záväzky z obchodného styku súčet j aai syn 7xe rkx zf trm m d3x bxl t9t mgn
133 Daňové záväzky a dotácie tjw 3z8 j 752 kkv w mdf d7 co6 rcm 9 1vy 5b2 2vo
135 Iné záväzky ze uj mr ng he b6 57 i7
136 Krátkodobé rezervy uu