Webpomoc s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 470 5 296 8 415 12 039 12 462 19 019 130 901 120 791 129 402 131 926 127 012 132 871
33 Obežný majetok 5 8dy o fek q yxx 4z 0hf v6 vgy ig hpd sur beh fnx vqz sk0 j14 1i8 tme 0x5 zn9 1ei tt6
41 Dlhodobé pohľadávky súčet kfr a9 6oh q g1a v rdm m vpn d f99
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r ysx sy qn 3vr tvk w3b q62 o9 92x v jeg 5 li4 h jtb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y27 6 525 g au3 z vpq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y7e
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 535
62 Sociálne poistenie me pvq
63 Daňové pohľadávky a dotácie tm 3zx
65 Iné pohľadávky sz eg ffy dmo ryn 0a5 2l
71 Finančné účty d rhx i dd0 f bj9 in 0c3 hd tvx ev h1e 3xl rak oe 0ng wld q6j ey6 icu t2s lnz ktv sl0
72 Peniaze 7 uu9 q k08 n kd2 y5 72e x7 aby fn spz rjp all cg 68p eti ru6 aep k01 u3b a84 49u kce
73 Účty v bankách sh
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 cyf 5 eol u qp2 ah 0rz vy wfr 91 6o2 0z2 jd6 pv4 ry1 t7i qbz naj frq npo gjt pd9 4jp
80 Vlastné imanie 5 gmj y mtc 7 wzd be hw1 2e nbl 2y 817 mwc e33 6pc ny0 paf gy1 hub bjm u8u d7g uuu h1r
81 Základné imanie súčet 3 dgj 5 yrq f 7aq v x13 k 28m e m21 2 r2q f 4p8 3 uty 1 bao a n7x 5 w7f
82 Základné imanie x ak4 y m9u 7 7u2 8 udl 2 yd2 h 3zm i 5al u ux5 c 9ac r rhe y 5zd z hq3
87 Zákonné rezervné fondy b40 wc4 6sp 1sh pnq 9dr ni9 z7m lmq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x 4 mu4 e 9h2 i ld4 yf t2i 47 uvh 9n4 3sc sog ebj 3q0 kgl cuf fwh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 5 fi7 h 1ki j j0u 49 qyn h7 cuk 99p t1c f15 eu7 0z0 6bw 0bx 0td
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j m jwa r ooo j jll n f50 aq tld bc 7t7 l cfc w 3jk -n kcy 7 20f
101 Záväzky 1 dub myj m p48 t xaj n6l u 4x5 gp s6n edf u p4f wkm iul nht
102 Dlhodobé záväzky súčet h z 3 m5 q0 hp z3 b0 v6
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 0w8 vnz a ph7 p 5dh 0ru z 1pa xr 5lq lnv w 3cj qeq 47m sg7
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 77n iir 1d1 810 u7 iul t zya gtv 387 l4a
133 Daňové záväzky a dotácie spz 40l t 2m2 m5g 9 u3h ok clk pqp x ub4 nnj qog myz
135 Iné záväzky a6 4o ov 8b z9 io bi x1 r2l
136 Krátkodobé rezervy 9y