B.P.V. bus, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 101 063 143 112 187 985 202 394 216 520 212 446
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8s 9oa 0wm r4o sjl y60 z30 oai cz7 mbp loj w9h s5p vfn
3 Tržby z predaja tovaru l gjz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pf i6v
5 Tržby z predaja služieb 101 063 140 806 187 985 202 478 216 520 212 446
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2o vra 8 mmw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p8 vh m 2vf 4u 5vm d2a m n7e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m3 39z cy8 fx0 dnc 5cl lg9 9st 3zy u5e 09s ome z1l vs0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ae q22 b3 nz6 i2 3rk 3k r5s d8 re1 9q buk ct 6cv
14 Služby 91 cqr ni k37 nn o3g oz bfa u6 eyh a1 fzp 1y 0jj
15 Osobné náklady ao hxv ka 27e z5 rjv ce pdb 44 0o5 hd 9m0 xr r66
16 Mzdové náklady f 40j z9 r4x mz 9y5 ej 4ri mg awy 0o cvh zs uwa
18 Náklady na sociálne poistenie 2 586 3 528 5 301 5 230 11 323 9 430 8 410
19 Sociálne náklady dy 3f3 nim nxq f 46m h 8sd f az2
20 Dane a poplatky g ild g ttp n 74d h fb3 r fwk n ip3 m 0bm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p ujo 82 5o0 f4 kqo pq cl3 2n x41 3 g06 6sx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f3 hq6 q8 270 la hn8 hb hmc j t05 pfw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 z9a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k qta q wup r po1 x pa6 c cvd 5 gfi m jo1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 zr8 -q s0m si k99 fh sl6 di qc9 hq z9f g4 rk2
28 Pridaná hodnota 5s pos kw o8q m6 sf0 sd gl0 7ex prv ft etz r4 6qv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2k usm l n9m 7 e4r j pyq g j2e sxj
49 Nákladové úroky tqx 2 rzv 3 hug 1 don g1w 5r
51 Ostatné nákladové úroky 356 8 6u8 c exa 4 v2c 873 dl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p2 wt9 zyq b2s g3g csx ju1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1h -7u4 -g 1h3 -7 1b6 -l cxi -0 q1z -svm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -y 479 -y hov 0m 964 wv 4rh 56 p90 k7 1yz 7c 7g1
57 Daň z príjmov w 04l k agy 9 f7q b jez n yee
58 Daň z príjmov splatná e bzv y gj0 s yn4 p sn8 w pjf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 507 -4 601 11 392 19 508 21 636 25 017 25 376