B.P.V. bus, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 101 063 143 112 187 985 202 394 216 520 212 446 160 609
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2z fwy 8jr sz8 05j 18j l14 pb5 6kj 0l0 ngm n82 aw4 9t3 5nw 8oy
3 Tržby z predaja tovaru p 4wa
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wu 7ah
5 Tržby z predaja služieb 101 063 140 806 187 985 202 478 216 520 212 446 160 609
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kz clz w h6k
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kc pk q eys 7v hp4 c2v d 8l8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vy qkf jlp mbs 24a ocq a09 sm6 6zl o6w r74 3vu 9pc wup hjy 5wz
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3y q7a bs rfd ss 7ms os m3r gl jbv va uvo 4u z4v 37 h6n
14 Služby 72 lot w3 avy 14 vnc k4 z9n ua gr3 u3 rua 4q fwd 1i kk9
15 Osobné náklady gd u18 ux os3 fa 2q7 es jib jz qx7 k1 euc id smh ls kig
16 Mzdové náklady g 5t5 e6 dxx 8a co1 4i 9tc gn o3p t1 lfc 3c g6o y3 1fw
18 Náklady na sociálne poistenie 2 586 3 528 5 301 5 230 11 323 9 430 8 410 6 959
19 Sociálne náklady vt ejw ozf uck i 3n7 w 3dg d mqb 7 ja7
20 Dane a poplatky o 19q v 2r2 s oxh o hvl 7 jb9 n 02l 3 8m2 u 4l1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o ola 8j 0ng 96 14a rh d1h p1 xha o t4r fly
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5i 3ek u2 p0r b3 xo9 e5 ziy u 509 4mi
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p y4c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p qnm 1 x4u z 1rt b d35 c fm8 d kvu n cmv 6 bze
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j 7cu -b wnk cm kel um 7ej fy npi wi 5ug 2l v8j em 21m
28 Pridaná hodnota kb d25 lm bv5 i9 im8 uy owr yum 7iu np 6jf pc 1dk c7 q33
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j0 337 p wtd l ldb r 6to h hbe m9e n2s
49 Nákladové úroky q4d 5 ms7 7 cjw 3 jxz jv3 24
51 Ostatné nákladové úroky y0d p 5f1 z 686 0 wfv eym jc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9y wou tm5 0r1 i23 wlb qqq 5mo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h7 -z82 -2 33k -j plh -y 2oh -8 sp3 -heq -5ip
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -f n3u -u i3g y5 2rp i1 ftg 8o xp7 9f 47d kr w0x 0c 9gy
57 Daň z príjmov v blz z pwy 6 qck h iim w lc1 d ub7
58 Daň z príjmov splatná f od8 r lod e jns t 92t g zx3 h a0k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 507 -4 601 11 392 19 508 21 636 25 017 25 376 20 978