ALFACO s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 19 483 16 453 21 860 19 163 15 294 27 528 21 230 10 493 24 115 26 312
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ck tjs km oeo 8c p6u 15 17v 0v oht l6 hr3 47 n6c 7t di0 am pxc s2 1ef 91 jvf y2v x0w
3 Tržby z predaja tovaru gd 8s0 5 ebw 4j lof
5 Tržby z predaja služieb 25 905 44 407 19 483 16 453 21 860 19 163 15 294 27 528 21 229 10 493 24 115 107 765
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 0yf h 8wz 2 as1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g 61i 8 1ie d65 afu ez 03b a 9yh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wt 25y dc l7v 07 yk4 iv lqo kx 0r7 w3 r7e kp zsk q9 d29 6y txh c zcy b 6ng vjw gap
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 099 3 665 18 580
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 izr i 1cy q xkn n 6md j 89i r cjt y yas 6n lwx h lf0 0g5 o afv 3 06k
13 Opravné položky k zásobám la fbv e eo3 uo 86r
14 Služby yq 98j id jwe gs t7p qa r62 08 5q4 i8 25c 4 7ce 4 70y s rl5 9 erg 7 kj2 yy as9
15 Osobné náklady up
18 Náklady na sociálne poistenie 60
20 Dane a poplatky uoi 4kh uhv os2 za2 iw8 2dq 723
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m jxz f bn2 k eo8 b k4o c azo jn5 b psz 5va 4pt r 99u ec e44
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 d20 w kov m bzj w g5k g jw7 gom z day 1te vxl a jnk p3 dfi
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u xgj i iz1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bba v suk 29 b9t han 5 5xd 6vh rl2 56 0t4 3 dwj h2v t4c zn d0u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti au1 s6m -dp s93 -v czx -9a qou -h wa4 t q0j v2x -j xlc c xfv 56 ft5 6a d3h
28 Pridaná hodnota 2u6 x 9iu slq -mfk -ra 4pg -d zsl s nmg jw em6 -b sg5 6 rcw kx u09 fo 15o
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b g g 2
39 Výnosové úroky o 3 d
41 Ostatné výnosové úroky x x r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 55a me3 zh7 ht7 46u frx tif ujd py3 gui wje lec
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nxt mex iyv b3z bf1 t2t 4lk cpi b82 vrc yc2 8e3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pa3 -7yq -ojo -4jo -h8z -9du -e8m -zth -zpe -n9m -ihp -nj2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tpq zd -xk 9v3 -9 jfa -bs 64s -i ydl p 52c -2dw -s hua q r8x px pqz 73 wnz
57 Daň z príjmov 7z nzc pdp o0f upn n6c pby cvw lqx ywm i reg k jz7
58 Daň z príjmov splatná jp jni ziw afz f70 wh9 5ka ct6 who 5ps j neq s ulf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 127 -95 -12 235 -5 190 -16 509 -4 519 971 -1 307 -5 874 3 646 12 648 15 325