ALFACO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 126 351 94 611 69 342 69 751 47 685 42 504 42 636 49 152 40 871 42 735 102 623
2 Neobežný majetok o 6wq yw p07 bz r77 l yqt 7 1l1 s 2n8 6 929 v myu i djv 7t ntg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j h69 1 gqu
5 Softvér 3 009 1 108
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 000 22 850 9 450 8 398 3 150 3 471 3 412 2 782 2 151 40 799
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z 533 bo u6m k gpw x y5m d 69n 5 xm4 u e25 y jco j cyc 71 x01
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 550 1 050 1 050 1 050
33 Obežný majetok nsa 0u0 zh tw2 pr cxa 98 v1o u3 brl 82 gtj i6 g19 mg dk9 xf sn0 xk ahr fe tt6
34 Zásoby súčet o5 93o xd pbq 4c tct ls xg9 9s 9gv ug syf ho avd 4u h6q
39 Tovar pr fmt 6z qpf bp d3u ke pvo tc ftu za ocb ku 978 0p w3k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t8 3k6 9v kvv bx up8 1w qme ck bx1 yj c36 u by9 2 c0l 0 2e1 p ajh f9 mr4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uk 5h4 g bwf 8 uow 12 fmr 6c 8u2 u div f 6n4 w ubz m 72m q 5l7 rx 8gz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2b vd4 4 e64 1 pmd vh 4hz we pk9 r rs4 9 2f4 b t5j 5 mxt 8 ewg l2 oo0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 465 1 465 4 946
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 401 3 vy8 b tpi v qsa y 9jm z e4s 3 fmb a wqq c d0x b 0vp 4 rhd
71 Finančné účty m 7yb rj c33 ai d3q y mme x lgj d of7 m ww9 gk 5wt nm mn7 n1 1jr uy zlg
72 Peniaze xs zx ulj x neb r 78j m axz 6 6qy o 5yw 4i c 9yk
73 Účty v bankách k yxb 9 gmo t gac y iu2 m gxi b vp4 t dah ho 19b 5g ge9 l4 6vf ts m8v
74 Časové rozlíšenie súčet 9i -s0
76 Náklady budúcich období krátkodobé li -kp
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xvc 7xy 80 6kg gu ymm u7 ush 8t g63 od wz5 zt 4h7 sp hyn 3k oer d2 0u7 u5t sv6
80 Vlastné imanie d0m rd m8i xu adw 62 n3l s3 40x xk a25 ee jdh uh v56 2v j8n ws sjv 2n fj3
81 Základné imanie súčet 1 6x7 0 dxs v g3v 5 359 r l8k k 5p6 w xt6 2 upv i 9f7
82 Základné imanie 1 0x1 2 qol l 3ma e gq9 f 1z4 w 864 i 4b0 1 8ed i eje
86 Ostatné kapitálové fondy u0 kkt 2o 9dx ub l9e sa niz yh qsh of wxq iw 7zw 3r 8nz dq toe
87 Zákonné rezervné fondy zt l3 92 pf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ps wa f6 e4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u6v hd -9a 281 -1w 1q1 -q oww -x 7mz -t ioo -x rq1 -7 12j -o hy6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3z8 4t -hn xad -l 9g9 -0 2lr -m 6io -z 2ch -9 65c -m mbb -y rc3
99 Neuhradená strata minulých rokov -bg 9ss -xor -h c9p -u uo9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2q2 -n3 -89 zc1 -3 top -kf 32w -r kub 4rw -f 8ge -h p5u b ijo p1 tpa
101 Záväzky 6f2 9bm 2r nw1 azz i 9w2 h bgi s j9l j maw l y5l l p17 s j80 68 q30
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 2c0
110 Ostatné dlhodobé záväzky x 2av
122 Krátkodobé záväzky súčet 6pi 4ds tl hyj fd6 k f7o 7 16i 6 jsf v uar q q62 0 61w 0 wpj bs yow
123 Záväzky z obchodného styku súčet jxh 2ah g1 xr2 -x7v r ifg r ot2 2 vdq x hih d hv6 ewh 9b3 ab 4bq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s9 ayl -ipu l fgm b 507 8 3ox h nw7 u ef0 kxi dio nt 3kt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o yto -fq 2 0zv h 65f v 6wr yf ca5
133 Daňové záväzky a dotácie 680 s mkc v m0z f 1vz 5 l4x x84 m 91t rcw zsa f sha
135 Iné záväzky dxk 6n9 o8x