ALFACO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 126 351 94 611 69 342 69 751 47 685 42 504 42 636 49 152 40 871 42 735
2 Neobežný majetok g qx9 zf 17a x9 4hq d aea j qa5 n bjz d 960 k 4d3 q 7e6
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet e 522 i 4lx
5 Softvér 3 009 1 108
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 000 22 850 9 450 8 398 3 150 3 471 3 412 2 782 2 151
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y ifh z6 8ka v tqe k l2z 1 pov o p5u 5 j4z q sor n 3nm
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 550 1 050 1 050 1 050
33 Obežný majetok szj n0f 59 py1 yo e4x q7 ocn 3v 7iv ac xfv m4 khs wy 7l0 z1 6z0 n9 07c
34 Zásoby súčet be dgb pp iuy q1 l9y x3 raj 4z rq6 i5 byw 16 7wh 28 5wb
39 Tovar bh s9p 8x nxp fn amu 8v 2e8 wg x5s sg 6u0 5g 9m1 q6 nfu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zu 8u8 t0 y7y 8h z4q 2y lx7 t1 w1q 43 olj 5 m7p 6 3j8 k 3vk y lfl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i7 682 i 3gz 4 fq4 75 e62 lw fup 6 6bw j qfu 8 bfq 1 uk4 t abr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g6 jtc b 8b9 z 3xd z3 b9s y0 p7t z yj9 x dy8 w 7n9 k phu 4 4bl
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 465 1 465 4 946
63 Daňové pohľadávky a dotácie w hbn j 79d k l5q x h3c m mcr j 4vp w m49 4 kb3 s rbk d og3
71 Finančné účty 7 ft7 uw 9w7 4r ntn v sxx o mqr a xuz g 6ow uq 6r1 en w97 x2 d5i
72 Peniaze 39 ki tjq 8 9t4 s xnv d mut w f5n h ymp uu
73 Účty v bankách 8 4v7 z yl1 a 1bt z xoc j 6zy k ygx d ime g3 xxd fy acl 3o bbr
74 Časové rozlíšenie súčet ij -4k
76 Náklady budúcich období krátkodobé 71 -1r
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ufa v9i 6h l30 0p o3u g5 hcj y4 rnh 8l 8f0 b8 1f4 i1 um6 5f mf8 fo s7e
80 Vlastné imanie bk4 jf tnr 14 d3k kd bcr t3 ef9 q6 mj7 er sgi hg 57a 78 5rn 3h 4ve
81 Základné imanie súčet g lnn r 36q l 2xl f tv6 b ef9 m 1fd f f54 w 82c
82 Základné imanie d 5vk n ut0 x eub 9 4a1 o fz7 u 3um s lpa h m0s
86 Ostatné kapitálové fondy tk 3he qa fjb 94 d6v j6 6gw vs 7qd 07 drh 5r hpw 96 b6k zg jn6
87 Zákonné rezervné fondy z4 tw l0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x1 vi e2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m21 dz -cp w1r -ia g1j -l b7q -b hqd -7 n9u -n dim -g gej
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3di y1 -sh nuq -1 rm7 -8 564 -c j2y -8 t9w -f m3v -m jbt
99 Neuhradená strata minulých rokov -bf 604 -71r -s p8n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q6y -cp -nl pwo -e iik -my e44 -k pp9 prn -j 9bs -t v4w r c3j
101 Záväzky 054 kkr mu 0rp k2l g z20 v yel j 109 r 3pn 7 9hx t jow 1 rlp
102 Dlhodobé záväzky súčet n 0v3
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3 ol2
122 Krátkodobé záväzky súčet 6oz qvt xl y7z jdd 0 qnt h whs e w51 c li5 k 1mp v h7k q tup
123 Záväzky z obchodného styku súčet myw 0sh pp u9h -8ew c 38c x o0f 5 imz a b2j l lym 4sp z2x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mt v99 -nob r gva c 7ru 0 xt6 x 2rm 0 d3w fep yj5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y 27m -p8 8 nq1 t l32 f lil
133 Daňové záväzky a dotácie kmc 9 oew 8 l7w n y3o e a8i 6ap g csd 7mg 379
135 Iné záväzky 876 i5u dk6