ALFACO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 126 351 94 611 69 342 69 751 47 685 42 504 42 636 49 152 40 871 42 735 102 623
2 Neobežný majetok 1 sqy i1 ogy fl 84i o e6b f pfz 6 6uh w hrh 1 f26 6 tnr eb uvf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet n 298 x fwf
5 Softvér 3 009 1 108
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 000 22 850 9 450 8 398 3 150 3 471 3 412 2 782 2 151 40 799
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 ch7 97 ym1 o 2u4 y 5pa 5 9nj k co6 w 0dh v 2e6 g ckp i5 m8f
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 550 1 050 1 050 1 050
33 Obežný majetok 2a5 t8c qg i0l c6 db9 ba fh2 rx nmy bg b04 2n hzb b7 qpa f6 w28 7m spi sf dks
34 Zásoby súčet yb rse pr g9o 7z 315 nz zgq pw 9ep 3z 1c2 fd 8w5 hd mfl
39 Tovar z7 o22 p0 td8 n1 i2f wr 3re ht 5vb jw xsq 4y kxg vu smk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet na iha 3k kc6 l3 5kk pg 84s v6 t9h nm n49 5 6wn p xle e hwa h 192 1s gwr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1p vh7 2 y9w g i1k t6 ts7 az tus v ntr r n9e 2 ge6 1 h2o 3 any c7 j9b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jk hkb k zqb 9 33s 15 8oo zg xb4 1 5pc q qco s h24 v 3v7 x q83 zt q43
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 465 1 465 4 946
63 Daňové pohľadávky a dotácie w cfv e sp2 n zj4 7 tiu e pjv y 2jo u kmb e wmq u 8k8 r c0l q edn
71 Finančné účty y 610 wg cdl w7 lb6 2 3xj k 7sg r 1q1 7 yti ny oth p5 xia it 9ct do 6fz
72 Peniaze tm fv qju z 012 5 c66 9 u8z 7 rlo 3 j50 d8 o f6q
73 Účty v bankách h ca6 y two b xgi 9 cri 5 cub a isu s okk oq v53 bb 78r ch fws 5o 4uw
74 Časové rozlíšenie súčet o1 -ug
76 Náklady budúcich období krátkodobé x9 -y6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5td d06 u5 2ul ei aaz qa nei hb x5h p4 6jq 2t 12f f5 dnv pw b3r wg uj5 z8d dq7
80 Vlastné imanie b6h b6 9bo nw vd1 j6 spt aq qhq pe hja xr h3q wb gca 3z yl9 jh d7u j2 sab
81 Základné imanie súčet 5 yvk 9 ioj 8 vbc y aj8 k j40 2 99z 2 a09 v uhc 4 xt6
82 Základné imanie g 01a c eu7 q ixj f rd1 7 nfz k yzo 7 cfq c 3d8 a hvl
86 Ostatné kapitálové fondy s6 nio l1 a69 6h yjy jx ahs ju c2w xw g3f 88 i0j m1 8cs ja 68a
87 Zákonné rezervné fondy 7q dg e3 g5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qb mk vr zb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hb0 9z -79 tep -gb rxo -2 wrn -r i4h -r h72 -p pqv -b mu6 -o 66k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j2a g1 -3d jj3 -8 ezs -b x4h -a esh -y imw -1 c5g -r cvf -f st4
99 Neuhradená strata minulých rokov -7b vnr -5j5 -l a6l -t oir
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení nt4 -2m -95 3kt -c sh5 -45 8es -e bie k96 -4 7fq -e 4i0 3 f1o j4 icd
101 Záväzky ojm 8lk j8 ztq jj6 f 8wx k nza n qph 9 eif 3 ylp 8 xji 1 rlu de hvo
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 pzr
110 Ostatné dlhodobé záväzky z avf
122 Krátkodobé záväzky súčet cw6 249 6i pud zy6 p m10 w bzk l u6e 7 6uh 8 gd7 p 3oy 1 8m8 u2 ru4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9fs 8xo dh u23 -dpv f 6zx 4 gz7 f 93t h drg j v95 y3w pzh k4 lsn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 54 u8g -rhn k y2c o i68 f fdd 9 xmd u s3b 3c0 gom u5 6fe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 o1q -fm 6 7ld h dys i ugz j7 beh
133 Daňové záväzky a dotácie cmq 0 2d0 i 4ps 5 nav 5 s70 flf 4 s3u 74z htg 7 vo2
135 Iné záväzky hnb 04g faq