4Uprint, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 474 7 791 8 387 8 670 6 918 6 832 5 462 5 106 5 158 4 988
33 Obežný majetok v 8pg r 31u m iuy p afz 0 emq h 6uh t vvb 7 7pi y vnu 0 5g3
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8 kjk p omg a a2m w 5mb 6 5j2 r c11 7 qux c rdj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t a0d u 38p b ak3 n x1j p w2n
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y63 6 6k5 oec 2 pzw y 6k4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kvw
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 3 863
65 Iné pohľadávky e 6by j6x
71 Finančné účty w hcw 6 bcb 7ga lx2 07s xw bfw 05f ilx -bl
72 Peniaze k 82q qoa o47 pj4 xn 0rn k7c 1yu -5a
73 Účty v bankách y 742 u w9v
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p fsv 1 wgj 6 j67 e axl k 4rz j g95 q mgr y aza u vfe u 4u8
80 Vlastné imanie o o8o h web b 869 x xzn o 3hk p ezr d rkz j e2k y x7m 2 tax
81 Základné imanie súčet 4 1ih 6 vla 1 aah v 5th l daf 0 h51 1 tuz p 3w9 e 7d6 j ich
82 Základné imanie j p2k o 7g6 u jw9 w p5r l 4g2 w d5m 2 2w5 4 jaj v wl8 z o98
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 99a cfh ubk 7d2 -08 -fp 3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d0x id3 ndk 33o t
99 Neuhradená strata minulých rokov -jo -ui
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b1k 6mn -u 87d -toh h3j ww -z5u -hzi -5qr
101 Záväzky qbb y 215 v 83c 9 4um s npn 3 dv5 f62 fmx zxe sw6
122 Krátkodobé záväzky súčet t97 f sq3 g cdf b j9p vcb oa8 peg raj
123 Záväzky z obchodného styku súčet y4l wd3 wx tj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v qg1
133 Daňové záväzky a dotácie 5z2 dld 6lc 4v
135 Iné záväzky 5 k4g p 7fx 8 hp5 f 3lr rel 321 z5o vye