4Uprint, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 474 7 791 8 387 8 670 6 918 6 832 5 462 5 106 5 158 4 988 4 993
33 Obežný majetok 3 2da x jeg l 9sp u ex4 y nai t gn5 c rug 7 wcd u bb8 e 8eo m jut
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2 n12 1 sro b sgd l 2xa m mpc s zb0 8 389 9 bya m ht6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 5z1 m nyh f i04 6 d37 l rma
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 125 r g88 e66 s v1p t cqf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sfq
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 3 863
65 Iné pohľadávky z xm0 u94
71 Finančné účty i uwk q mc7 894 8go 1ru 1i 18z 9w7 ql3 -cg -d
72 Peniaze p xvp ran oqa x9r ge yb6 q9m z80 -wd -x
73 Účty v bankách p tqz q m0g
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y j05 1 3oe 6 o3u e dr2 n nkc w e91 m 8mv q 8kp x 52z f 6jr b 17a
80 Vlastné imanie x gka r 38v z qra b j2u 1 qvk y bdm z x3f v ypi 2 s57 1 5tk t sdl
81 Základné imanie súčet 5 ra9 1 kro x m4m n iig d ds0 y l3g k 1up 5 50h f jkq 1 1x3 j zp4
82 Základné imanie h 7w7 s yim q jq0 b ekg d 0te r vk2 u e2g k wfe l z4w j 41f 5 sfk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i8a ch8 f3i pgr -yo -hj d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rcw krl 0xx una f
99 Neuhradená strata minulých rokov -h9 -rr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kof to9 -u w1x -64d 5pb me -bg2 -0dl -3cd -0g
101 Záväzky h8h i jog s 2j6 u bd1 a p9u j d7v rhm dm1 lwj rnv w0
122 Krátkodobé záväzky súčet lgd s ug2 3 ccm 3 noh ars 8gx jkr gjt 2q
123 Záväzky z obchodného styku súčet xzl kjv 3j tr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t gri
133 Daňové záväzky a dotácie cvg kko xuk zb
135 Iné záväzky 7 kpj p c67 v 0zj 2 iwp ih3 yqc z29 xx7 q5