P.T. - MONDY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 964 126 105
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c6 zyk 06u hee wtr 8e3 41l 6hx 0wo rtq lc9 2qd q68 jta 766 jbh og0 dj1 7lv kpl gvg vzu
3 Tržby z predaja tovaru t3 n9e qvd l07 hbw ucp txw g0s i2f mm3 87a m2y 36f jr1 420 5ix fh0 qqk w3y sy3 4vr ewl
5 Tržby z predaja služieb 593 3 860 692 3 033 628 100 250 4 176
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 l rgo rci
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g 58z j wba 5 4eq o lx6 3h rgv 6 ncy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu na 83i i2d 8ik ew4 xqj t3a dof ow3 93x 37r oop ery tsw f6b kax bpk j6z 413 kyl sf8 n20
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 567 121 645 102 310 99 443 161 219 222 977 205 471 203 874 285 779 299 265 280 554
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 z8z 8 7il f g08 m f2z 4 lez go g6e 98 enk 2i ly8 nm p60 kw spf km bgp
14 Služby c yzg s 1nq 2 m5v o v6b z 9vl mq t4g ur n94 fz 6o5 xh 6l0 ru v2y 3i itw
15 Osobné náklady f9 a a58 x 6yb 4 1qs lw 6tj n q4s 3a gdn mc hoy 11 t05 r1 jrh 6s wuf
16 Mzdové náklady ja z yez c mx6 h r2a
18 Náklady na sociálne poistenie 1 709 2 013 2 035
19 Sociálne náklady ai icl pvs
20 Dane a poplatky t 3 qd dkh kfk t r6x s cbk jhx 5dh 2 km8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rzq qvl 89p h iza o mu9 af deq 36 5l6 n0 voi 8y dvr o2 qcj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ke1 bqm v8k
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e n41
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0wk 87a 1lp imu yv ru lt9 o1q 52b b6 h7y k0k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8cb rxc a uch 9 rfm 8 gkf b oyb w pjy 5 jr2 t 3lf la fyf qi wnf
28 Pridaná hodnota 42d 6 7op 4i xj0 0u yyb ke yj6 i4 799 gt zdy vk 09u 98 dt9 g8 zu2 p5 0hl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z 9
42 Kurzové zisky g o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7pe 2oy 09b 1hc r rhg 8 nxr c 1u2 p hyb u gwa r 1z2 3 sj7
49 Nákladové úroky q pl w5t yl9 ya5 9 tql 5 t3o e c5p n pqc
51 Ostatné nákladové úroky w 4h
52 Kurzové straty e2e 7k q0r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jyy xbt iqa 1rg 9tz ktb 3 6ys rry 0h3 s 9ab g v0p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -37o -00w -6gx -c6c -w 6sq -3 c14 -2 2bw -o 0q5 -a 2wt -q nae -m p7k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 91w 94c 8 r4n c 2ar 0 6wc f rkt 0 3mt m s4n z 5qw p 0t6 z 62m
57 Daň z príjmov s 6tu j y0z y zdz 7 4do z elv o xh9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 221 735 4 738 4 568 5 308 5 519 4 909 4 093 6 010 6 382 7 371