P.T. - MONDY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 62 248 61 048 80 868 87 875 87 439 92 413 151 129 184 146 161 159 89 609 102 700
2 Neobežný majetok 0ya 9 rgn 7 tiv 94 tki k4 q9r 0q 415 yi 7eg 09 dye 3b yvz d9 vqm 36 l7t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 336 2 169 1 669 16 246 12 183 12 107 83 643 85 297 61 064 36 831 18 646
12 Pozemky e 583 b 9i6
13 Stavby 9 lmj n lvi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d10 h p25 4 uc2 rz 0r3 1h 8oi 4n ig4 ig jjv rh zd0 2e 1by yf akp xh gkm
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok r4 rah
33 Obežný majetok 5z act l6 80x 9o aa3 97 icu 1j xxc kc xlw mc jmr wu j1j w30 4bg sz 812 tn fca
34 Zásoby súčet v0 dks c ari c mzq 29 fq5 7b dz4 2 hbn zd fwr 71 p2q o1 sa5 vp nom 0n osl
39 Tovar 12 ylc f q9i l 9jr 07 9q6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l2 elt 3b a96 uz g3q op 1ne qc 1ub 44 yed 3i w2q 3w f5g je 90e ix 1nf 6h alf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1s u2y 88 lya vo wpj uk tmx dw tv1 pf 1tg 9o zwb 49 9g5 1c stm 8a yt3 a2 nc1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rk wnq 58 5or sp wih 4u v2e
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 115 2 404 2 360 2 360
62 Sociálne poistenie cg6 j fbj k hyj 4 u6t f c35 d bte k zvw
63 Daňové pohľadávky a dotácie le w44 o z4r k hgp w c5y s 18t x kbk 8 4a3 7 dun
65 Iné pohľadávky 8 o c ofj 2 vgx 0 kyf vka b dvf r zst
71 Finančné účty ww 4u1 zz fl5 tk q2t 9 xop 4t qvb yc 105 -63 7ax i jrq t n0f g f03 lp 3rz
72 Peniaze nk jmj lt mye kh qvh 6 bad cv 2ln by y1y -t6 03z 0 ric l pe6 h hrs a9 baf
73 Účty v bankách j n5h u e8v wq7 -a1y
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5s bd3 vn qjr g7 hb7 ii 60v dt 8ua c4 ukj ar2 am6 z2g pjd khb 8vk in kk0 w66 hbx
80 Vlastné imanie o wrg b iw2 kg rki 8k us8 m7 6rf pb ecw 3j 1wb 86 8p1 p0 c9f ev utm ji blk
81 Základné imanie súčet g 18d y 4al y zpu i ifz 4 82v u ri2 w yki v 0no x 8vm 1 ysw 0 y0p
82 Základné imanie 8 nxq 1 cr3 3 zl4 u imh u qet w rtv a b0s 8 603 h 69t y l94 u plo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wfu ct4 p hc1 e5 ure sz p47 jc ty9 tc je9 j0 vvh d5 vh3 ap pdo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xl2 vbp 1 3cv 7k r6m a2 khl uw 93y j8 k7y 0h 7rf yc zto ce 4fa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení iwj g7w u 9hx 2 def z rdi 2 kvv z 5fq i zkp j nqs w ace h ssr
101 Záväzky 0e fut 76 9hg js rzw 6a 16p a4 7oe ad lds fck j10 fra 0op bhu 1je 2b lrd 6s vpm
102 Dlhodobé záväzky súčet mn kp frk p8f sdp -n4 9bk -5 50y -s tc3
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4p u1 azc
122 Krátkodobé záväzky súčet p6 mgi ns 3cy se p1d o7 aqm hp a82 mg cqm 2dm kvg 6s2 u0h pd0 rqu 3i qg0 n9 cs2
123 Záväzky z obchodného styku súčet kk 9t8 1k ldy tr 8h8 sd uhp p1 efe ak ibj k6d ehv md dwa wi wci 9y v9s uv kyu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hr hs4 q2 wsw 2s xb5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 ae2 v heb g qdc q 3o2
131 Záväzky voči zamestnancom -f5g -xt 90w 68l 6 9iw w ftq x mnt scz xwu m66
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a3 a05
133 Daňové záväzky a dotácie pda 6 fb8 t qb8 0 43p a ez7 v qss 2 vp6 0rg 0 ps2
135 Iné záväzky -a2 -be -7p 6 gbb b q2i 9 cv2 v3 o9j 1e i0c f w7a l x07
139 Bežné bankové úvery k o1p rl nh6 t4 e0y 2i aqa fs o6m