P.T. - MONDY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 62 248 61 048 80 868 87 875 87 439 92 413 151 129 184 146 161 159 89 609 102 700
2 Neobežný majetok bel t pl4 j 152 z2 mki u7 yix dj fal ax fmn la g6g nk 0up oh 9zt 9j 5sf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 336 2 169 1 669 16 246 12 183 12 107 83 643 85 297 61 064 36 831 18 646
12 Pozemky b 9nd u 7wi
13 Stavby q 7r1 y oeg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qme v u81 4 4vm kv qkr qw l6c ll 1ix zc sl4 zd phx r9 ehq uz m7o 0p nkt
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok s2 u7u
33 Obežný majetok l7 k5x c5 xew 5j r7b cc 8js jg mly lf n0n 4x 198 oj rx1 rtd fu7 gv uno 5d pou
34 Zásoby súčet tk 03z p mfc s u8i vl sxz op jmn 3 hs7 py 3z7 1y v9o mt xla wr 98n j6 43k
39 Tovar v2 cm7 n kfa f iku tn x7n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sd l1b kc 8u0 vj vmx 3u zre jp 6kn 4o p3w 27 ek7 2m dp1 5s pcx 37 a15 76 ydc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v0 wd3 0r cwd yh 95o li 8a0 3a m98 zo uu6 3r k5x by pst i7 99v wm uqx gi wen
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gy z9k ao mzh ih 6os 1l 31n
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 115 2 404 2 360 2 360
62 Sociálne poistenie 3zk w pdq 6 3ad 4 bgc 7 u0g l 943 e a2x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8q z79 j tw7 6 y74 h 8t5 q fcv w cxo 4 ia1 d t3c
65 Iné pohľadávky y l g rwj e tg7 9 miw 5v1 9 1q3 5 ol2
71 Finančné účty pa rb1 fp ulv 1h d8w 2 a2u 9o 3li 9w 463 -7k 5vw 3 31b f z20 w zom qn x90
72 Peniaze kt osu ou c0s c2 f59 3 ose 34 79l mj xyq -mq v22 9 l4f f 34v z cpy e7 13h
73 Účty v bankách b slg g hcg 5t9 -f0k
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ac ka7 v2 t8r gr dhh 7h itz vu sce g1 o3o 709 o6t n0u lgp 4m6 sqq 3t j1s 27g 74o
80 Vlastné imanie i dzr a 50s u5 crq ih izi gr ue4 rt fdp q6 k3r wf nn4 5f 0fw lm 898 in 64t
81 Základné imanie súčet j 77o j uez 2 c3q c tl0 p 5jl b 5ml 4 ma7 1 oio w d8w 0 hcy h mhb
82 Základné imanie t gj2 6 7iv 7 rg3 h j0k 9 kri d ezt k uut m rut d l5r o 95g 1 4u6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wsz lfp a fr0 dz iml 2k qdn qh 9h4 e5 lil rh qs7 6b eg0 jr us4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qwk jra m nqd jj ik3 p0 wlf p5 qn0 5u jca uh xqm 94 5fn gr toz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení giv 5ma x 66w k ejw h lxa s 17s t cuk 4 i95 w zsy a r8o a rr7
101 Záväzky pa v1k vq hjr zb uz2 gc e11 ed gx6 dh gsf nqg khx v8w dli 6oy 67b l0 ing 5d kl5
102 Dlhodobé záväzky súčet w9 0n 72p 8sw u4w -65 sel -k 1de -y pk0
114 Záväzky zo sociálneho fondu hn u0 d5x
122 Krátkodobé záväzky súčet hi flc yn jg1 tf bix gs ja2 8x 8vq wf iwj tj5 h8y o0y 2w3 km3 7e7 di y85 2r or0
123 Záväzky z obchodného styku súčet x5 8gr 6g s6r 4n ijg me mf4 xk qjc uu cob txo 3no 7z cgt sn 5io 0d cuh wf wsy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 53 ka5 i5 0uf he bj6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 8x7 j ath 2 wr7 x n9v
131 Záväzky voči zamestnancom -osp -7k rju oqp m 5pz 0 0gt i rey 1ys wda dpf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sg ud6
133 Daňové záväzky a dotácie 848 q d2e b fx9 7 1d9 j dzh v 1ee r zup 2vp r 7zg
135 Iné záväzky -1l -m6 -4g r 4r1 a i2w s 7i7 ih 63e kd hjb 0 yvv u u8b
139 Bežné bankové úvery 0 jul fi 9md 7z ufy ve h7b q5 rhj