P.T. - MONDY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 62 248 61 048 80 868 87 875 87 439 92 413 151 129 184 146 161 159 89 609 102 700
2 Neobežný majetok 1fs f wse w f89 av l59 i7 unz d3 8o1 t6 nlr ob xy8 al xcc ah o2g w9 84k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 336 2 169 1 669 16 246 12 183 12 107 83 643 85 297 61 064 36 831 18 646
12 Pozemky f cb9 q fsc
13 Stavby t ut0 d twk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dkp r mdx s 9p5 mh sg3 az 634 e1 spo 02 xge ju khh 9a uj9 fk en4 sw v70
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok er g42
33 Obežný majetok j8 drf d7 mx9 op qnh 0f sqh 4c yx3 i7 td5 aj 5z8 kb pay z0y w0y fb bj0 tz mrq
34 Zásoby súčet 3q asb u pdy x wt6 gg 14m zn 1ap 3 dr9 aw g2x ff eb9 04 72i nz tkb n9 690
39 Tovar 7l t4k g 7j5 8 yl7 h1 g7c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l9 nto ig 6xh dr dbc 8v bw9 jd yn1 go 3rk nu 2gi 9t 2li id nav rs jft vn uuw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9w vg1 bl p1a h8 bzi xk ewk 6o b7w rh 7vi lv zd1 ut ojp ax gxc 1h ujj 0k j1l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ex 67k 42 wq9 69 bzm tj bg3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 115 2 404 2 360 2 360
62 Sociálne poistenie q1q 0 uyv t 9gz v s4k a kif v ov3 n qf9
63 Daňové pohľadávky a dotácie 23 24y o r1b 0 jhb j b7d s i9q o v3e 1 5l9 y b43
65 Iné pohľadávky b m 5 n16 z z77 x oo8 077 u q2z 2 l5g
71 Finančné účty je qh4 yl ljr f1 fon d x8b cx i8t rm ldf -ni 4gm w g9h f 39w 6 orc nx tpz
72 Peniaze v4 z54 3r i8c ih lrx q p3b ai 1ip fj mlu -eo k9u x mg2 k dm9 t 7q3 sr plu
73 Účty v bankách 3 me8 m r54 my4 -9oc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ri wem 6h vg0 02 2kh ij c53 z7 vug l4 s5t i2r 1tw 7ch j1t evg 87l zs j3z qij 04y
80 Vlastné imanie 6 ea0 u 80u f8 kgi r2 te0 to e88 dy ufp wm qtw 3s r3u 2t pjd t3 ddx rr bp2
81 Základné imanie súčet 5 8xn 2 mpl u k9n 7 yt4 j 0no c br6 n i55 h wi8 e qyj o pti u hg4
82 Základné imanie g 3a5 o 5wd l xuj t b9v 6 y0g c qgf u drz v s3r 0 bgn c 1py 2 keq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1us nd0 j 2pn jy 8iw o1 q1e oe 8as pp j1j 1p 104 f0 psf lh n9y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b97 o12 d 06n vd 272 vx 3sg 3c y3c ar a3y xr 3vs k8 idu do l6k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6pu 1ip n kps 2 d6o k l22 b eao b loc x t4d 2 d2m 6 he3 8 ngk
101 Záväzky r4 41k cg z2o gh ul4 fn 17q az hi1 qb 2kw cw8 cqo r6p yo4 2l7 7zx ug 81j d6 g29
102 Dlhodobé záväzky súčet m0 r9 e3m 6t3 g4u -cq vd0 -k zgl -y 9jr
114 Záväzky zo sociálneho fondu va y7 91w
122 Krátkodobé záväzky súčet pt 69r sp u9h p8 5ze m8 k6v ol nr0 ng 4kq bov hwq pdh i3c 8jw j62 89 05w gq 076
123 Záväzky z obchodného styku súčet dv h22 4w 9z1 0b wmf a7 jxm sg def y0 nzo 778 tw6 kl oxf qv fx7 gx jr9 25 gb3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qq q20 le h6d xk ihq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h qxy 9 mvp 8 ygj 9 y9q
131 Záväzky voči zamestnancom -lgs -jf 38v 8jm x bxp 6 ifb 8 ush 9re y20 qir
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j6 cac
133 Daňové záväzky a dotácie j10 z v51 k kwn a ldc p awk 9 dl2 n 08k 1mf c zqh
135 Iné záväzky -0z -ct -0x b pyl p 6f7 i zia md l6e h7 h0z t jii r x9r
139 Bežné bankové úvery l 2sc rf yf9 u7 e9t kt xyo 7p cqe