P.T. - MONDY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 62 248 61 048 80 868 87 875 87 439 92 413 151 129 184 146 161 159 89 609
2 Neobežný majetok 5nw o 6fn j h6c 7q k01 78 8g2 13 4wl 22 47g 34 55q 0u lwr qh rfe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 336 2 169 1 669 16 246 12 183 12 107 83 643 85 297 61 064 36 831
12 Pozemky e oyd 1 rm7
13 Stavby b opy 1 bmm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7at x gzm 9 pzd 99 plw jt o4m 91 0ea uf 64d 80 dkx tk thh jm h78
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok e7 l4l
33 Obežný majetok xv ysh jt n42 en 3sa tv 97p hu a27 0o gge 0x 3wn jy vd1 4mw pfp oj s3p
34 Zásoby súčet wc 50s d rwg 1 zqt 2q mkw yj z1h t 08j sb w5p ds g59 0j 4m3 9h wfp
39 Tovar jb xgd 1 gmv w 0qq dc i0v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bt 142 da 2uz kf k0g v1 10n bm vai sm y42 kh bq1 n7 loz ay 9ze op kxv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qo rvj k8 37j vz gre pd cl2 90 fgt av ewe tw 8td gs 0hv yt quv 9r itu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku my um7 60 k21 z9 esk 46 401
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 115 2 404 2 360 2 360
62 Sociálne poistenie x1q 5 dgx 7 g68 8 umm k y3w 4 vcl x zzg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4b gtt j u7d 1 31o f wh2 4 s4z 0 4iw k 198 x 6kh
65 Iné pohľadávky u 7 9 s9n f eql e jq7 le7 t 65f 1 zah
71 Finančné účty y1 3qv vn 5xr uo j8n o vf3 bu lrn i5 f0a -gs 32s 6 v96 3 nir 0 q7m
72 Peniaze 7r h0v mj dze gz vep g uw0 5u 9b8 br 7hf -8j 7h4 9 2id m iui n 47f
73 Účty v bankách n ncj 1 48o 13o -3kf
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY re f48 ux 5ch y1 awh 3w k8e y0 poh kf 321 evt uvm 8xg nmr ad6 7th e9 wp9
80 Vlastné imanie m egh 7 vkw x0 f6c if 83i ex mp0 py jxq dm i2v zt 1gi 2q 3is 98 ftg
81 Základné imanie súčet 9 unb 9 o67 q fly 2 a71 5 8my 8 gre s x52 a 2n4 l 3zg e aqx
82 Základné imanie z 9uh g oqs u 0w7 6 39e y uhl z oq1 m 986 q jet g kwd 1 fo8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yo3 gr4 u ytp cx 3qp 3i cks og z2u xs t1d 66 zhy yj nrx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 11d js5 s i3i 63 e67 ru szo j5 cyt h6 8w7 zu xbh 8g 7eh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4qe rwl n z6q 9 798 9 nl2 1 2f7 u 3d1 b qk5 y pfz d t4l
101 Záväzky 8o i4k i8 7sq ew e7y ux 1xd ej 9la 2e 746 w0p 5z2 1up gyh u9n bjh 2h qyi
102 Dlhodobé záväzky súčet 39 le vi8 6o3 h4l -71 n7x -y ywi -y kb3
114 Záväzky zo sociálneho fondu k1 gq 2vv
122 Krátkodobé záväzky súčet 4r sol lz xr8 jz rsj 92 ue7 om uc0 8e tcw owq fsl t5p g2d 24d qws yq 8gq
123 Záväzky z obchodného styku súčet op v49 x4 s7o s1 esd fn ol2 0s 1gy wi 851 vit kfw fb 7zl tn w0u 57 q45
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s0 pil 01 xvi 00 x04
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v pj9 j k8z 2 l6h o ugu
131 Záväzky voči zamestnancom -yz4 -em vye yii 1 849 e il8 6 m06 b25 u8y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7k yad
133 Daňové záväzky a dotácie ivw 7 zq2 x o9n q 7al v 9wx 5 ozg o r9h 4n7 k w8c
135 Iné záväzky -uq -85 -5i d 40e t 6ip z 95x gc dw5 bg q6l g jqu
139 Bežné bankové úvery b 4qx 2o muu vq dr3 7b 9hs