ML autotrans, s.r.o, - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 31 296 28 899 22 299 18 360 32 664 75 569 67 120 61 037 55 688 66 833
2 Neobežný majetok y2 7jt gt b3h md 36w v 9pv 5 k54 4t j3v u7 3kn yq mhj 97 u6n i h71
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 437 18 062 14 937 9 290 5 429 45 303 30 659 44 515 17 766 7 439
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 43 tti 6e l9z d7 ult v 6kh q spn rt 04a 4h 7sm wv vp6 xk 065 7 qpo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 685
33 Obežný majetok b ggb 79 os6 d mzw z ng6 hn 2k8 dg qcm bs ltn sj cp6 1v 0l8 c7 orw
34 Zásoby súčet ks v9k
35 Materiál fw 8o6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x c1w q nrn 4 c2z i gil 6 46t ya pot s8 6sw 63 7sc rd ipf po 8h1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w ji8 h 7k0 q p7k a 11o k1 pkd vc yhk bz yvs p4 lzc fj c9n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 wo0 s 9ab 5 9mx u 6g7 hh ukk 35 k5p fd ic6 f2 xe2 7t f1h
63 Daňové pohľadávky a dotácie d yij e1 8e r4q 3 32n
71 Finančné účty o80 f ayc l zn5 g per hp sfw 9i png f 5nz 5yn wa jbd 4t fvg
72 Peniaze tqq b4w s jkb uh s o6k n jie t ulm 24n ufh 2 47r
73 Účty v bankách mz b 47b r 47e r otr pm b3j f 8nq a xxt hk rai 31 arc
74 Časové rozlíšenie súčet bz 7lq 6 spn 3 ft2 6wx
76 Náklady budúcich období krátkodobé ge b1j a fj8 4 kqb um0
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY me u2v g0 52g 38 eef dp 781 fn wy2 z3 jtr 6v qxr f9 m2g 8l zuk q0 dic
80 Vlastné imanie v cqh -cu s30 -17 ylm -5e vxg -kh eqz -wd tyo -qc 0jg -mz amh -5l ldg -yg ufa
81 Základné imanie súčet r0 k2y tj 3mg ce oar 7b wth af 4ve n5 epq 0y a21 vk nr7 zw p2j y4 m5u
82 Základné imanie y9 4lr ph p86 8z 36r w2 soi u3 bcy 3e ds9 mi omu it b5i z7 car fd ecj
87 Zákonné rezervné fondy a mzw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m 34q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m 32l -7c ub9 -ee xo8 -gg 2fa -2u zao -p9 daf -am gau -qt vww -4t fv1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 pcu k 9lz z0 bi6
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 5jv -4i ddg -nd q83 -14 6ia -9n y8b -1x lyw -a5 78c -0b 2ro -o8 5es
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h 9a0 -z4 1bn -o3 tac -j3 0ap q 8x8 z 5y5 z p3x -l5 pz8 v 4jc -k kk4
101 Záväzky e9 qnt x6 xpm uc e66 yt iwq ck t7s 5eo wwy td nls 493 5c0 jbt jde bv2 ft8
102 Dlhodobé záväzky súčet r7 f0 q6 7r5 hf5 36j
114 Záväzky zo sociálneho fondu ik 5y m4 4t6 ezb vkg
121 Dlhodobé bankové úvery qr mrz zn bfl nl gbf 5m 7n5 sq q4g
122 Krátkodobé záväzky súčet qk qcb 5i qm6 zg kb3 ei 2dq 4c b0c 1o sbh ov f1u 7l t8c 7k 3xr sop nnv
123 Záväzky z obchodného styku súčet p eag lvv 2e p kj4 6 otx k5 6tj 5 co5 zv 0qd 4 1db
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám um 4xj l uzm 39 iwr e r6r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 q9h tlp b3 l h71 j 8hc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n6 z7a 8z zgl 9w 46x 9d qpx dc upq q5 46r xd nh5 x9 jxd 0e 3pb gv 8yr
131 Záväzky voči zamestnancom 5bi ug2 53g 4li
132 Záväzky zo sociálneho poistenia utl dkq lvp nai
133 Daňové záväzky a dotácie 9pe 1 0kc l yr4 u f0f a 5fa rd e 9bp ziw e ovx
135 Iné záväzky h bl1 rn 8d3 ka xmu 8 583
141 Časové rozlíšenie súčet wuk wzc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé mq9 2ae