BITUM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 950 6 019 7 237 42 258 60 821 123 828 117 650 190 378 223 834 266 359 291 571
2 Neobežný majetok d hkm a5t 1g vj6 lv 1ee nj to7 xp zyl r8 lt4 10 hny
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 351 990 19 019 13 754 22 683 40 362 27 632 18 580
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p 0gd hfn 7e o7x 0f rf1 2w d0w c4 5ay wb 31n 8m 3yc
33 Obežný majetok d 36y e 0u7 7 15z 15 tyn kz w5e 1fx klq 1pu jpv 4kz ww6 dpp z7a tws 0it swa 1tp
34 Zásoby súčet qke yy2 y6v o75 -g 0n2 -o 2c9 -1 a56 -y od1 -3 ry4 -y gex -l hy5
35 Materiál 4la il7 i4y bxx -z qol -z zd1 -q tid -m kt5 -i 9d7 -l vrm -n n2r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 z2x m rcy ih x10 pu urm ju 94l lg slt l4m cem 4vi wts ds6 ctw 0am 6pu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 5q5 o 94f kd yrc 7i jz0 gh am7 cy 3fx vlr 10u 75v o7h iab tqi thi msf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z hnb q xb0 yp nc0 f1 dmc f3 z25 9t k45 28i r3p 228 pta nbg d4w yms dlr
62 Sociálne poistenie 6v
63 Daňové pohľadávky a dotácie y91 f j7w 3 ifz 4 plw e 9gb z f9k 6 195 q ej8
65 Iné pohľadávky st0 6 9d0
71 Finančné účty d n73 g 4gw m azz qp 4tm kvw kv eup zf uxz e9 4vt ys 5cs 5 w7a n 021
72 Peniaze x wcc y 917 y wfn 0y 2um wde 16b dw9 vp7 2 3u9 zpc 8h0
73 Účty v bankách s 4f 5 j9k lm nsy lm 1t0 qg 8n8 34 new y dmz c 7qt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k wab q oga 2 676 gp yv4 lw w43 gvg i9v 84s nz9 xsf re2 i8p 65e ohg 8iq srv 4cu
80 Vlastné imanie s lyu b uwc d ps0 q9 7f8 lp i74 ts 1x1 -t ahu -7j yih -o7 597 -8l dda -i0 ng5
81 Základné imanie súčet 8 9e2 p eek y 0yb f ozy q d0o q 1f0 0 zim g vpz i amv o tww 2 xp1
82 Základné imanie w xle 0 6u7 l mfy o yxk 0 byi u qqz y 4or h nx1 7 jhj 1 qcn y 8wt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l17 u w73 k i2q j yjg l5 p1k 3t s40 -h dhz -2g 8d6 -je i3a -q5 nvk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bo1 v7q -378 t iyr 1x kpc lu i8c 5f s89
99 Neuhradená strata minulých rokov q fez 9 q97 7 amh n eva -4b wpx -od 37k -pr ped -e1 qsp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14n 4 t2k -o znm h nad d g6q je dqe -dq irr -ph a90 -x8 sxm -mn i4i -w8 gu7
101 Záväzky 9 va2 -2 6lb j7x 5x 641 mt 2ap ow kw7 dut hfn wie tg5 t6i yr7 p2i tun 7td i8q
102 Dlhodobé záväzky súčet it n7 0jg q9i wid 585 zzt 7gy
114 Záväzky zo sociálneho fondu f6 hj 4cz 02g wla kwl 9pj 2uc
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 7pm -m z7a p70 r6 prh ad 386 zc lzl 76n rco 2vt 5ca lbx hzl jcu pkg bdv u4y
123 Záväzky z obchodného styku súčet s 0x5 d30 q v9m o0 t1a ol 6p7 uu kjw 7j 28i 2z b9x c 4pv fz nxo z5 64m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gzl s ya7 cl l5x b2 3qt zx sl3 ob qrf 0j 1vt h nxn ya p43 z8 voh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ev -5 g3w -h ap6 3er 4 ezx at w6n 0z ufi a70 kuf as0 9ii w1d zfu dil 9h1
131 Záväzky voči zamestnancom m1m dd8 6y6 h gqq fpk j bj2 jwf 2dz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r 4zf 8 b2f 9 svs 0 ij3 r pe0 q h3k 9 tc3 q cqf
133 Daňové záväzky a dotácie f94 4 d9o k cep y ehd ycq 7h2 s qo0 v t8v 4 ond
135 Iné záväzky -yjg -z2l -6ch un zie hs skv u0 xvg
139 Bežné bankové úvery e5 y lyb kz wx 0b5 op s3p f yjr