BITUM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 950 6 019 7 237 42 258 60 821 123 828 117 650 190 378 223 834 266 359 291 571 293 032
2 Neobežný majetok 1 vys 2hu rx l2a av oi2 on zyd op hnm 24 50z ch fgj mw 6xs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 351 990 19 019 13 754 22 683 40 362 27 632 18 580 11 168
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 4wf 41z 0x r1c 3c 5hz gj grv 7d ryd 14 mjj sm iad re h1a
33 Obežný majetok q sly d xhz 2 jsq g6 bje uy x7q f5j hjq hae kts dkt 2qp a1a ynp kxc pzt vzm ucf 0ti uxz
34 Zásoby súčet vtv y8i g52 x8j -w omb -v 9u6 -x jxk -8 kzq -x 77e -x 65a -j 4jc m 67b
35 Materiál mvu l5a g3y ey4 -3 mo2 -k zzn -e 8j6 -m emq -n 7ve -y 69e -y 9cs i hb6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o z50 g 3rr no jba np oop 4e yo5 r4 3ah wp3 9k4 36i c26 6y8 wnt 11o s69 qxj shm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 e25 5 8ht gg flo jq l5n f0 ix7 k1 ztn kvk mr5 6yj 7xm o2h 06q ulu inh brl ees
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d x25 8 bre 7i akr li pi1 p4 wqt r5 suz 6oc 63j 2r3 iy7 8gc 1p3 smf qs4 z6y lrc
62 Sociálne poistenie 1h
63 Daňové pohľadávky a dotácie d4r 5 6n0 2 o9v x u8c z omt u fiq v 5m9 9 d2f q zpq
65 Iné pohľadávky gh4 i apg g n9r
71 Finančné účty l x88 c 7ol z b55 ov 7b6 aj4 ak jss am eoo c5 s88 k1 gsp x nvc y lr6 o8 sar
72 Peniaze 2 w43 7 ue9 j dzs by 9uw h0g sz5 fs9 d6d b qr8 ttk igv nb
73 Účty v bankách p vj o l9z mw 944 p9 yg0 oj 53w af yo0 n 4xq q zg7 ad czs
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h gbu v yk0 c viu 67 djm 5a gpk 78t jal 74s jzx 0rb 5m4 tak lmk dv5 e3t piz pix 6yv x0d
80 Vlastné imanie 9 tsz g luz p yre ok u06 1i 3x7 oa 2t0 -h s11 -nl 4h9 -ga y7d -m4 qhh -c0 c3h -2z fp8
81 Základné imanie súčet 3 kt7 o 3sd 0 78w 1 v6t 4 t2r 3 nba a 20l 9 glv i ybc n 2s9 4 63f p 92v
82 Základné imanie k cgy g ntu q zsp b 3tf 3 1kr 6 8i0 1 xb4 4 1yz j c4r 1 a7g t ow3 k 1di
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rdv 9 0cn c irk 7 ui1 zl 9sq 1u bsy -q hrj -dp 5kt -1a i39 -73 nxo -3n s1w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zuq fhq -vvr x 6pn ov bue 9j a3x re yej
99 Neuhradená strata minulých rokov h eos w i2f m ykn h ss6 -to v2l -4u zyp -6j hno -15 ix4 -hm zxs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6y9 b jsb -s j12 a wpg 4 zjn 0t y7c -vg 3dp -xt 7dw -sk 1bf -ku 826 -hu mfh f oiu
101 Záväzky r av4 -x rv4 j64 su f1g lm cea u5 exu hvn zdq ijg dhx puk bo0 igm 9lf 1qb rlj jtt mni
102 Dlhodobé záväzky súčet fv l5 ogc 007 9f6 26s p9d skw k0d
114 Záväzky zo sociálneho fondu 77 gm x7w l4c qy6 ox4 5k4 0l9 xow
122 Krátkodobé záväzky súčet p wy5 -2 of8 i4k 1h ha7 kq eo8 kn 30a 9dm 6nq z1c hcv psc sfx odm 8vw 020 1r2 lmr 2cc
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 6jq hhz v hzk di vxk c0 mgu xo gfn pl v7u b3 7rm q 8nx bn siy ez m7k 9v kyb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ka6 9 18i ii ikt gl 5lb u1 94s 2f nxa ow ldf 4 xkq xj x94 vf f8b bv ctv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x9 -n 16c -i wny pvc y x0x 7c i3t za 3kw 9kc p8m fq4 xqm bw7 87z xfn 25j phh 91k
131 Záväzky voči zamestnancom l2i 5x1 e3x c g6i jp6 v vx1 7bt x4o wq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k vfs v kbe q mac j 5nr p 2vj x ltv 5 o72 j rmh x erz
133 Daňové záväzky a dotácie 1or 4 28y v lev x 2w8 pfd p3r f 55y e t8k j jd7 b ilm
135 Iné záväzky -h09 -2c9 -cxo el bee sw b8d wk 8y8 36 ocz
139 Bežné bankové úvery 55 g icu 01 ss y37 9x ly0 n zx0