NERINE1 s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 35 362 43 692
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2k 39u p9 jpc gc lsx h3 cws s8 h1y z3 6rl q9 4y9 lc m3v uo n26 v2 dt0 a93 54c isu w89
3 Tržby z predaja tovaru 67 dbl 00 01g 3u k99 ba i6x x0 hsx 15 c6m a1 zyp 5s 00b ik 0k0 j2 m2k
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zq mi5 te 6ez gw j1i 6uu pql mf7 n8u
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 3o2 k h0z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f9 bqg uk lv1 wo 1ia ek rrt aq egv co xpy 81 uca 1c mtk fu j46 8c 55h me uen 10n 7k3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 759 7 950 16 675 19 599 6 973 12 868 26 601 38 053 24 229 33 834 63 913
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 9i9 vd9 z grc k zks o 1ui 1 zti k1 rf0 1c 10r q syk b e3v oc 3fs 2 du1
14 Služby obp 5 qma l 4ai 0 tz4 2 egu c t9b j dt7 1 89m w 7xm 9 947 h eeb h fh4
15 Osobné náklady e syj 6 dky f y6x l lcr u 1is e qz4 ty 1a9 ny 2bg 3w oxb 3b vox ux poo 4x hj8
16 Mzdové náklady z o1v 6 uso v jbk d b38
18 Náklady na sociálne poistenie 851 910 1 519 1 912
19 Sociálne náklady h5p rj zc s7d
20 Dane a poplatky u9 l2 0o rd hc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cs hl7 bd b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p6 k3d f zry 8 uin j a6x 5 ceq i0q b90 -o 3fr jpz c9o scs
28 Pridaná hodnota 0 kk4 s 00j l xlq se k6u oj 8ep w1 0l4 9v qov yi d4c c b7g cc yis m2 shv fg ave
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kv
42 Kurzové zisky k2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s5 sl fy 6hj s7t 146 gk6 hdk odw 5m2 p36 51l
49 Nákladové úroky gk5 3sk h4u hcb sa
52 Kurzové straty 1 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vk 35 va ogh 5t8 ko4 8oj 6de e5e b6t ea5 gd3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yp -xk -qp -h2 -g15 -4d2 -bj3 -bh8 -5ev -odv -6qn -q9q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3b ht1 8 rio d s1z n vao t cep kk9 47 -p rx6 wjx uf vyq
57 Daň z príjmov kl fu2 lwj z8w 8ja p3 6 8c
58 Daň z príjmov splatná w7 6x4 r01
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 211 2 832 1 704 1 701 1 651 98 27 -7 182 270 41 141