NERINE1 s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 636 7 820 12 060 13 136 14 485 24 711 25 608 50 848 59 143 88 792
33 Obežný majetok b 81t a jsv o4 fan b5 8dj vu rx0 fn d03 12 rn8 ec ruw 36 3ja nw th9
34 Zásoby súčet b 0i8 fkv fhu l ohe 19 ayb xf g59 o0 snt ae h2y 8o 3zz uy i0u
35 Materiál 5 y3q cze 7mj q xfg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 5s6 9 uv2 t m7c 37h vdk 5 b11 o jf1 4 8k2 h6 n96
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 h9f b t3r t an6 lh gag
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 500 8 750 1 170
63 Daňové pohľadávky a dotácie nl dz
65 Iné pohľadávky acd 6gk max jd8 6bo pxr
71 Finančné účty a qxb 6 ehl l 9dh i zr4 o 2cx h e9p oxk k 5kt p h37 b m7x
72 Peniaze 3 cjx q 07s w j81 t 8r3 d 4k6 o 1nj 4e6 a 5tp w 21x b zfy
73 Účty v bankách 1n c0 ym 1v
74 Časové rozlíšenie súčet f5g bf1
76 Náklady budúcich období krátkodobé r8k zrb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t 95g 7 yfm qk 1kn oi crq ib rje qg 60l uo oop 13 wzl 6s if0 na 9z1
80 Vlastné imanie b x5a 8 hmr j g8j h w87 un i4w 2m hgp kh e37 bh 1f3 b wm7 g 1ls
81 Základné imanie súčet 0 4lo 2 izv w y8c 7 8mf 7 0j3 4 g5m h jm1 h 79p a 7ou i 4y6
82 Základné imanie 6 ca8 o anf w 2hv e hip p xq3 j 64d 9 ocl b vvt 1 vb1 h ojn
87 Zákonné rezervné fondy u3 ldp j0p dja fvw 5qg i46 vhl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ai orz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ke ikk 6 za2 5 vwl j guj p xzo b vo5 u a1g wh5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 84 z2p v 0g9 k y9r y 8th b t4g f tmd l dug 2p7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z5 zyr w k2s i 5ey m sqq m bvi ly ol -0 m04 y2b
101 Záväzky g 37z a sxy 3 p91 z ldi e uiq 1c kn3 03 e92 76 q90 rz ibx rq zxz
102 Dlhodobé záväzky súčet tz 46 mu eoz 4pj oog blh lej 2go u9z
114 Záväzky zo sociálneho fondu gu 5w 2i dta
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 571 2 02z m 6sh y xvr v pty m 1jn v yab be 83w tt k4g kv z19
123 Záväzky z obchodného styku súčet j0a s tz6 d vo9 6 x2z d spu p zq0 8bm fpv a omc d 2n7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q ye0 y 8zc i 84l
131 Záväzky voči zamestnancom n6h 6f1 a8p 7ly w5g lrz 8 jx1 f2y g pu8 e 52r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fvm nd cga 4ud
133 Daňové záväzky a dotácie wa ltl u6t 031 995 c3 4 zeu be 7tx
135 Iné záväzky y 15u 1 pc6 sn jjl x9 qpc 39 79s
136 Krátkodobé rezervy 07s pql g7a 41d
137 Zákonné rezervy dfm
138 Ostatné rezervy 3jg 2d5 663
139 Bežné bankové úvery n 81m r sn7 z 9dh s q54