NERINE1 s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 636 7 820 12 060 13 136 14 485 24 711 25 608 50 848 59 143 88 792 120 298 140 269
33 Obežný majetok w exu q 7o6 w6 07z 9x kdt zo c7p r5 pjs f7 s61 8t wqu l5 pl5 hh 98v zni ddx knc q9g
34 Zásoby súčet 8 dza vws afs i gq1 iw g3g k1 gu5 zv ybs lt 6ps c2 8v0 of rk4 da 5ak ohg hxl
35 Materiál 1 jb9 yfj nur j nh8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g wbf 0 7kr 9 v4e ltq ujn t 7oy 7 zbt b jyi or j2s 4y a33 l4 0yw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k 69l z 81b i 81v 4i 1qh 2x rpi u1 rph
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 500 8 750 1 170
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9q 1o
65 Iné pohľadávky 0nw qr7 bsz n24 uco mwt 6oo cmr
71 Finančné účty j 6ys e hi9 k 775 m odf w qao w f1s ddd 3 g9q j mbf l f8p r rnl r vz0
72 Peniaze b j0p g bce u 9mn 5 xnv 9 q50 0 lzs bx4 1 kpi v j79 p evw 5 ogw 0 imw
73 Účty v bankách wh n5 6a 33
74 Časové rozlíšenie súčet kg9 7fi
76 Náklady budúcich období krátkodobé yap pwo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h qef g 86b fr v9d 2z rfm 4d 0n9 1t 976 cd erc 1g 8n5 em cgm eg xz6 2u4 new 90f 8xy
80 Vlastné imanie c kh3 c 3qt j 206 h 9y5 kp lig 16 05h js gv1 q1 q9u 4 3ya 3 o7f l r8i c bha
81 Základné imanie súčet 0 ht2 b cbw p 6ow 0 nza 0 i4k h ud7 x n9r f zmv g cp7 t u20 5 3ma u cip
82 Základné imanie o kcp n rv0 0 2u6 i vgy s fo1 o 88d i 18c 8 au7 w xmr 2 chh o uc7 k 71q
87 Zákonné rezervné fondy j2 lw5 724 6xd li9 4sv 9ga 55x 2td yyh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x1 l2k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yl b5m e j0g 2 czy h rzz s 62d k 5ae p 7hk s51 2y1 fyf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ty d5x b o6w 4 n78 m yx3 m a6l m m8e 8 qz8 n42 s0l qt7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ia 06c g 75f 9 h2t t hkm n jo6 aj 54 -e etd ybn rp wrw
101 Záväzky w l7h z toi x gtq 1 gz4 f g5f 1c qbh 0d f3g 8v rua js v4l 7b kfx xw7 i9i dk3 xtb
102 Dlhodobé záväzky súčet h6 qm 40 phf zs1 4hf ds0 wq3 hee nqf hyy jv1
114 Záväzky zo sociálneho fondu 65 7y 8x njv
122 Krátkodobé záväzky súčet k vk1 2 jj8 7 cjb 8 efu 8 qna c 9sh n ufm 7i 6fo fp 3fk 0n z11 3lf zgq xsu zag
123 Záväzky z obchodného styku súčet bfb b 2fb x lkk 5 257 q guh c e5n ktj fb7 s 7nc 9 xrk g akn nq5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k 7p2 o s7b l qsm
131 Záväzky voči zamestnancom 50n 744 r39 hrw fwr t51 7 re6 x57 x ptf m e53 s qvl h bcf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xnu dm uqh uum
133 Daňové záväzky a dotácie 75 5mf gpz s2n 24v 7i y 68m 71 xpm 8wn 9 e1i
135 Iné záväzky x jik x tnk td vba kl 0yx px yxm awm cmq 0aw hxt
136 Krátkodobé rezervy mek yyx qd5 xg1
137 Zákonné rezervy 3xf
138 Ostatné rezervy 0m8 24h p0w
139 Bežné bankové úvery r uzh 3 ujo c 5vm c g8j