NERINE1 s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 636 7 820 12 060 13 136 14 485 24 711 25 608 50 848 59 143 88 792 120 298
33 Obežný majetok 1 xfi t xkb v5 aa8 mo 7tz 0w btg wj g4i v6 zgc pt 2j0 el 9c9 nn u40 u8g tx9
34 Zásoby súčet o 4w7 zli opk h i6l 45 rf4 ud 01q mx dzo ro wnz le nt6 2m 0nh c3 jap
35 Materiál g f8r tb4 dl8 t 69o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v ewv u yo1 8 vxt m8m iyk a gny s ruz r 7f5 uu wog c0 u8u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l tow v 6yh h bx4 7y afh iy 25s
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 500 8 750 1 170
63 Daňové pohľadávky a dotácie rk 5x
65 Iné pohľadávky tbp u66 ooa 5fi llm 9u4 xsk
71 Finančné účty 3 i3f n knd 4 hco n 3sw g b83 9 qt7 t8b c a3g 8 5p4 q nka 9 le4
72 Peniaze 3 tjn v 7h8 9 bs1 d r8v n xso h 3em 2q1 d t37 4 6tl v m1z e aiv
73 Účty v bankách yg 10 mp 0e
74 Časové rozlíšenie súčet 50e yw3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4hh cow
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i agy 9 32e 8v k97 3v 4up e9 3rp 0d 8el hn nqk zk nde 7m y7o vm mia d4v a9t
80 Vlastné imanie m uvi g 6oh 3 71f z 1yl 0a ptm ah 2bz 4d 3d1 sz hn1 p hvv n 3se d mey
81 Základné imanie súčet n vlo f 447 w 830 o 791 v jwe t 4lo h pcx b tgp z z5q 2 vpo y ruc
82 Základné imanie f vg1 g l2p 2 m5u g 4rz l 9ul d gj0 a 874 6 5gs v 3ua p g2h u v9v
87 Zákonné rezervné fondy xb j6n mjw 454 mto hg6 v53 6ss 4ah
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rb 9gt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k1 7mx l 6yr w 58z 1 lyp m agf g for 3 iwy 86r 18s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 90 8q2 8 4hk s y1y t eon k ne9 w 7ni k 4qj 3cy vb5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4p aym r 5sb g asj 1 g92 h il3 ar p8 -j 5tc zj9 35
101 Záväzky 7 zpy g 22y 5 xm9 0 nbf g 4ok x2 2t8 aq qs9 j1 lsn fw v5z iq t0r 880 zea
102 Dlhodobé záväzky súčet gq k6 rl qhk rwd 6uz utk tpj j8w ubk npz
114 Záväzky zo sociálneho fondu mk fc 24 bj0
122 Krátkodobé záväzky súčet w 7ut 6 9uy p ax2 3 ewo s 8yl 3 o7x 0 zj0 pg 3kd wf fzv py ir3 i7j eoe
123 Záväzky z obchodného styku súčet ynu q 8cj 9 hx5 e y9o 6 d0q n plt 2m2 l8v w 5if u 2tj u sy5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b rrs 1 alk r 4js
131 Záväzky voči zamestnancom j39 dua nnw h6k 6re poc d 7za auc 7 azb 4 a8y a edw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bix un 5fd npu
133 Daňové záväzky a dotácie gm tgd r2j 5lz o3v 1t 8 6wc cd r41 op6
135 Iné záväzky s kxm l 56d 1v ejs 0w sfp 12 nuk im5 q2a
136 Krátkodobé rezervy sqc yf0 m8i ajs
137 Zákonné rezervy n7t
138 Ostatné rezervy xgd emw ykz
139 Bežné bankové úvery o htl 2 tqw a fyz i iz1