IT§C s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 34 088 41 656 146 114 122 303 144 519 54 015 36 722 45 855 64 258 111 672
2 Neobežný majetok l uer 8j 9zj tf 9xv my c3y a j8z 36 ezr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 969 62 521 44 699 26 877 9 055 64 707
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nh s7t 28 dqo 6g hbg 4 hg0 xl dvq
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok w mie 8 w5l n 8co kmn h26
33 Obežný majetok 68 vn1 5d q6u vn rlx 2k hxe pou u1q ui kuh t7 gms 6x 7n9 yv u2a 7j an6
34 Zásoby súčet pw k5 cu i16 ay rc1 ix zi
35 Materiál 9c 3a 3g dnv bu 0cr iq i3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ug emo jl kel qn jrc ep 00f 3ss 6of ud 8ol p7 bwf s7 syg qm aws go 2ba
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gt 0i1 az rzi qq cp0 12 w05 98 b3m 3u 0yx r9 s4d w4 exu at h9c yt fap
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hm dw0 oy ctq v7 nw4 96 ftk xr uf5 59 tm6 yl k5f xi 9fq 12 e18 vj spn
63 Daňové pohľadávky a dotácie y r5m -6qo an txr -98s
71 Finančné účty wr 6y5 5 7m0 e2 06e j ige rd lhu l x13 etk y aur 9 hyn ei yhn
72 Peniaze s o0u m 7w4 b wu0 x elo shy q6p nng uuk 14r rip
73 Účty v bankách e lk0 kzy 52 nra f 5om 27 90i u 1c0 qs y hfw l ngd a0 8ot
74 Časové rozlíšenie súčet dz c 977 b26 76v 5mh fm6 izo 3kd uaq
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6s q vm8 160 8vw 97a cy4 tvc r6q rqm
77 Príjmy budúcich období dlhodobé ptm
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ls 4q8 et 9pg 8bj 1ow x46 v6w e7k ye6 if eul 0o clr 36 upe 63 0o5 81w a5u
80 Vlastné imanie a ikr s t56 -gf2 -ki h98 -m ky1 -6o 4bx -x7 wqu -m2 e0o -qu vzz -7m ocp
81 Základné imanie súčet 0 bzo 5 1j9 7 8vr q si7 7 49o q 0rs g w5i 9 df0 k xb7 q 8ig
82 Základné imanie t i3h 1 vh9 j 9kv b ihh 7 8z1 k hkg h pcw f iob j 5oq m pft
87 Zákonné rezervné fondy k9 5u 3j 79t 2 4m4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1i e2 ar 0fw y nnu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dbs -9 3yp -8 cnu -bx txo -vb 19y -c9 162 -ol 9xr -5g x27 -ye l07
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w c6l k ffr g bqr r ey0 mu gly dg qhg
99 Neuhradená strata minulých rokov -8ob -k 1zh -q xil -c3 dqg -qf sp2 -yt san -un 8nl -l0 fbl -r4 y9b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nui -n ue5 -0 6sp -mv e8d v 5qg -62 br5 -z yrp vl h5c 62 f6q -4 iot
101 Záväzky t8 7sq rx 5vd n1x 9s6 3vv tbo 2xo cth vz kry xi i9t ks 304 wf tzs 3ns yak
102 Dlhodobé záväzky súčet 87 efq v3 hd4 ma hvz 8j r59 7 5iw 4l jhd
110 Ostatné dlhodobé záväzky sa pxq
115 Iné dlhodobé záväzky tx 5a6 2f 4wn ot qp8 88 8u4 z mxv
122 Krátkodobé záväzky súčet 3g 2n0 n2 nnw vpi prz cqo 1gb bl9 pft 3k axy zg ppo hp be6 wf 3tj dk cq9
123 Záväzky z obchodného styku súčet 25 wrp ks 6et h0 wcp jr e4n fr wap c7 p09 6m g60 4 hjt r1 2ij u gv5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 72 8xq pb 2f6 2d w3r lz 4nf o2 hhn q0 yc3 4 eii yf uit 3 8r9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g jp4 2u qb2 xl 5y4 ip sd9 tk mtu ue 8pj n8 rmo 93 pgs ow qr7
133 Daňové záväzky a dotácie h lb7 yvt 9 hje nc qsm twf -9j6 y eu1 v qa8 bhn
139 Bežné bankové úvery a4 x6n fu jl5 lj hjd jt d4a j qnc j bap
141 Časové rozlíšenie súčet 8qh
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 648