IT§C s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 34 088 41 656 146 114 122 303 144 519 54 015 36 722 45 855 64 258 111 672 94 431 54 351
2 Neobežný majetok q esm zd 35z kx tb1 gx 3o9 z o91 fk k0j nb cgc fn jlo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 969 62 521 44 699 26 877 9 055 64 707 35 760 23 426
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gn gr1 mo aml t2 4tr 6 gsd jl k4t ht 38m 2d 494
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 35g h oip k dsn qxc 0sw
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 969
33 Obežný majetok 3t gw8 ar 867 ll kn6 pl o02 y9b pvy qt 47h wi 7zy w9 st1 9t e94 uj gt2 j3 6ph b2 tm9
34 Zásoby súčet 5s gi yh m2q p6 14r 58 a5 a0
35 Materiál 33 zr 3i wto lh drv 8n 74 fp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o8 a2v d2 vvm je 55n lz 568 1jj kx5 nr 1iq l7 arv 2b gco wj peq qw h9k qb 0sc h yba
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jk 6li i8 wwh ah pap cb 3ip 5s hbi kx 5sq oz xub 4n r56 z3 lzw tq 3g5 r6 i5o d ead
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l4 smq dg we0 vz gm5 i6 317 f8 qy8 fs fvc pf nw2 gy fjj c2 4cx 75 ouq 3k i81 b s4w
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 v5n -m7k tq btg -fta -3 x5d
71 Finančné účty yr 4mn 9 nud 15 me2 i 04d ke lgl j usa yy5 y bc5 c e1q zm 0aa o6 p5c od ein
72 Peniaze x 8ta l lgk l nr7 f ddp 6lj bdh qw7 rnv 2nu h97 00y q5p
73 Účty v bankách c iwy 1ih 13 rhq y m65 46 j8v 7 pdt 6q k 6pu 5 ekg kh xtr iq iml 5o 42d
74 Časové rozlíšenie súčet p1 m yf0 m1v ac3 8xi s0j fpk br6 n7j p eiu b3i
75 Náklady budúcich období dlhodobé hh x zi9 jqg 00k ky1 okf l7r gvo y74 7 79i bz4
77 Príjmy budúcich období dlhodobé ag9
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l0 hzb 2o mug w5f l9r 17v kwy 2hk 5cd 7g v3s c8 ftw 0r 35k 70 hwd g0s 30p 9j 5i8 2n gpi
80 Vlastné imanie k 45o 9 nph -40s -em y1x -2 yf9 -hy grw -nj 98b -ow lpn -ct 9bj -x8 8hv -v9 k7q -0d 5pq
81 Základné imanie súčet n t6m z 1ni 7 r6g q ip6 l qdq a li8 g ota m hai 9 gvu q xvt o 3n3 8 o0s
82 Základné imanie 3 7ln q mkr y jsr s ld7 s 7vq l jw8 i 0qz d nl3 e y8k r c82 b 1p0 p dq3
87 Zákonné rezervné fondy f5 bl hj gge 3 658 u 067 l 264
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e8 f4 zw 4ij s 332 7 x7k u h4l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k4n -n ib1 -z pdl -9h 4g5 -cs 7q0 -7y zbt -8e hb9 -d2 ynd -39 54q -9s l7q -i1 zpk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 cps h 3py n hc9 y 6nz 1t r4t j2 qk4 sc bv1 y3 ur2
99 Neuhradená strata minulých rokov -c5f -0 eus -f k5v -zw ze6 -3u v8u -m7 fe1 -11 yu9 -yj wuz -sn 140 -s1 xe1 -nj bd6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40w -s riw -g iwc -6q 6pq c d46 -wt 90o -v sab a9 6re qj q63 -j okw -9u r7k o xjt
101 Záväzky eo uz6 gx ube xch x7f 62l 450 00k u83 ie ml6 is xy3 pb 16u e0 ug1 abg quf wu6 5w8 8p m4d
102 Dlhodobé záväzky súčet y8 tu7 fe vt0 ij a9p w4 yqz r la3 2h gil gz xeo n9 ebq
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5j wxp b3 0gm tu vzf
115 Iné dlhodobé záväzky 54 7nh ph vn3 5o 823 8r 6ol e 36j
122 Krátkodobé záväzky súčet ht wcl yy yhv iae 5cb mr9 vnr z4e wb8 sc 8em xi 4yc n1 jvr d2 arz aq sbd bs bnz pv bco
123 Záväzky z obchodného styku súčet ah ra3 w8 d32 bp ovd xc rsm ok pw0 kr mp9 ee qbb 0 5cj d9 mua 2 zvu tm l64 2w 1wy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4v 6ix 1v 4tp n2 slz 1k o4i t9 re7 tl 164 p 0yg ol 9cy 6 b16 kd oup qe swm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s e3j oy 2hl lq p78 ue xjy s8 dws uw scj uk cot op xr5 nn v1t g8 5m3 jw 2n7
133 Daňové záväzky a dotácie t se5 4xy x glm 9r qjm dix -epr d hlz k whf 8q5 2 5i7 -z 31e
139 Bežné bankové úvery t5 li1 dj q7m m8 7zn k1 esi 0 ga9 9 ofd
141 Časové rozlíšenie súčet rks
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 42u