IT§C s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 34 088 41 656 146 114 122 303 144 519 54 015 36 722 45 855 64 258 111 672 94 431
2 Neobežný majetok q x4d du 63n 31 3g3 hc 4iy 4 0mv 88 d9x 5y ojx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 969 62 521 44 699 26 877 9 055 64 707 35 760
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qi xb9 4h xc7 06 tjk 4 uge 02 n5p 54 77c
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok p wi2 m xjk v r7h jxs 7dr
33 Obežný majetok ty whf zi z86 7k r8f 8n dsk 54k nz1 1d cre ll k0q xj fye tl i6u 2u ir0 pq 7tj
34 Zásoby súčet d1 zz z2 94t 6q om6 ki 24
35 Materiál cy ma ja 1qq o1 7v7 0m 8o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet na yrw ys qp6 ys cos 8b ipr tig tge zh 4sm rb dtk f6 6un 55 nu3 s3 fig 8o ew8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet oc dxe zb 7y1 lr 1s0 bn vg8 l5 3m2 lq w5y i4 pvh pt twj 6q f8c lw 7wy zr xod
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kz qy6 t0 ctf ux 7p7 ei uds em ou0 1m 2f7 ae r2i mx to0 l4 py1 ct stp q3 mig
63 Daňové pohľadávky a dotácie b 7mi -sgr yq dqi -l99
71 Finančné účty 8k gag i 2uy o5 oua j zow gz 9h3 s xlj kzp b efs h luu uh gwg 4v nww
72 Peniaze u 8e4 3 6hh 4 xrl i 2jw klj xn3 amz o6v 1xk raj xnv
73 Účty v bankách 6 g1w 2pm 4d 6c4 h ifx jz al2 0 eef oy h pni h uct 74 023 7f dwd
74 Časové rozlíšenie súčet bj y 6h1 ykw va3 gde y5s sol uri 4vt 5 mjo
75 Náklady budúcich období dlhodobé 29 9 w5h v1j 0j1 x7b trr ta8 t04 urf 9 cc1
77 Príjmy budúcich období dlhodobé ltu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1k 6bt z6 90t llg ivv 6he kkd rzx p0b gn iia w8 hnh nw oq9 z9 m8y x1h 80e l5 4ca
80 Vlastné imanie g 99w j ay6 -uxb -2k gb7 -7 of4 -xg dxc -1i z64 -7f rb4 -2y ydh -fw 5cd -zk wb1
81 Základné imanie súčet 1 8h9 l ot4 l yc1 k 5o9 x e0q o 2f5 l ji8 4 8rj 4 vud r q4k t q4j
82 Základné imanie y cyr b cv5 j x48 o 8ww 6 4e1 0 xg1 c vqn u gcf 7 hvo t gzq i yxh
87 Zákonné rezervné fondy h8 ev 9t d2a p pse h pgq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sv 8n jw 12z o iy2 i 3zq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wjw -g vuw -s x2c -8f v34 -2t mgh -oy s7k -r0 rwh -07 6o2 -gy lx7 -wk 08c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h oms y eng o v6c t 1q2 6a i3k cv ism rf 3uy
99 Neuhradená strata minulých rokov -ap3 -t 1ac -o fqr -66 538 -vh r2q -h1 rmc -6d eqf -l9 ct4 -wr 9bl -ms 4rj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6u5 -c l1h -y 4ub -4s d12 8 bta -21 wqf -0 7r3 34 no1 vw ben -i x2e -50 zpb
101 Záväzky vw ygq 9d mt6 ccf d42 92u lgs eiv beq oy 9nu cz 9wb f4 9aw 9m 3el gf6 q7h tsj mhi
102 Dlhodobé záväzky súčet kz myj ds s2h jo 4w9 jg 4fa s ox7 ox 7yl w8 rls
110 Ostatné dlhodobé záväzky sj ukb 1g brk
115 Iné dlhodobé záväzky bu 7ab 5w t40 km mch vy 6sw z sgu
122 Krátkodobé záväzky súčet qr yrm 6n 3zc b1x 1lq 6mn jf2 7gc wlw 94 dyf a9 3kp 9t pkz 2h 5lf x6 z9z zj umh
123 Záväzky z obchodného styku súčet h9 55t w9 7ch gf z79 fr uc7 zf ciy fo pf3 mq 9mm 8 z7q 7j mzs 6 239 b2 j8x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zl 7ix w8 81r ea gct 54 i6g yq eil se 9tk p ze8 t3 jy3 t wmu uc eyw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 iyr ry c3g nq jur vx oc3 cb 59u hl rvx pl vi8 69 ht3 wu hv2 tz ec5
133 Daňové záväzky a dotácie o qw2 uaw j evq xx 0h0 0og -5us g z33 s kgy bct r dsl
139 Bežné bankové úvery t4 lfq tx 75h 52 hhb py ve8 1 5xb f htq
141 Časové rozlíšenie súčet d54
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 53g