IT§C s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 34 088 41 656 146 114 122 303 144 519 54 015 36 722 45 855 64 258 111 672 94 431
2 Neobežný majetok p tr7 qx kj7 3l up1 ty hpz s o4r 7t w1v pn de8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 969 62 521 44 699 26 877 9 055 64 707 35 760
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2v 0he hg w96 oo 3bq m uts qj oh7 bw z24
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok k 81y a rjt d 6yp kdm 5u4
33 Obežný majetok xi tgf rl k5k l6 2m5 1w 3ye ejt 8d9 42 m5y 4q 2h6 cw rpt kg 1n5 xs 64p qu 8bt
34 Zásoby súčet o1 ta 4i 9mo n6 gqh i2 83
35 Materiál 96 f7 jh 5mx mz 157 2c wd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qc eum zj ho2 mg v35 js k2s 7pn 5pm v8 rqa xz ugf xy hpd p4 2ey up zjm t4 l9f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fw 0hq cy 2hy fg snu oi 0w2 nq mjk cr vue lm uhj ja eew 3l 1z2 l4 fij 5c ixx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gi 057 i3 lva e2 f0a ha w29 vj r68 0r 5zz 28 4n0 qa kof x2 4pp co 04a d9 i62
63 Daňové pohľadávky a dotácie x 9zb -uz0 px a1m -70w
71 Finančné účty o2 hlj a 9jh wg bqt 5 xqz 5k ac9 2 68z 8uc d 33t v w85 tl 3bk pd muz
72 Peniaze 3 cnb o xps m bzh 3 wy4 tfy fuy d2l xfa 32r d48 v9z
73 Účty v bankách 5 cx8 3wy 42 evl 6 nz3 64 b82 g rai 9z e fcp d wi2 gz 917 13 y37
74 Časové rozlíšenie súčet bv g 0r6 d8e stn oem nao rjw yji aqc i cms
75 Náklady budúcich období dlhodobé k1 8 ejk 7qk 23j xrm 9e7 9s8 wfi 497 x r9o
77 Príjmy budúcich období dlhodobé a0j
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ex tdy xy czq ntv wyi 53w 2to s7i bro gv 5ay lp 7z9 ek xop 4n gd7 wfr nfa 7x 1e8
80 Vlastné imanie l zit z 159 -d8z -rx hwr -l mwu -yr mf7 -uv v9z -je tsd -s9 5op -9f 73h -h1 era
81 Základné imanie súčet l o18 5 ii0 k qh5 4 ubz z p8c q a2m 8 rbd 4 dxi m f5x 5 rt5 w 9qw
82 Základné imanie 8 ad9 r lng 9 tph b 7z3 t 1us q 96u f mt2 k t3w h q70 o n1y b w44
87 Zákonné rezervné fondy f6 ag k4 xme d qt7 h 5kb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ae ss xh cnx g ixo x aui
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rfe -4 f72 -e 4ie -da vrw -e5 dtv -kp 2jr -iq l33 -y9 59i -zz apb -rh rgt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u vrj c neu z mac d ocv 2h a3k lc pon v3 1i3
99 Neuhradená strata minulých rokov -uho -p 0d9 -n sm3 -ef 2oj -qp orr -zv 6rn -1x 785 -99 lww -xu pbr -kt 82m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9gb -h 9o4 -u xtl -nm hdb 9 lkd -7c 0d0 -f k75 cz eeo uz t9r -8 fxt -8u ypk
101 Záväzky hj 0m3 mn ixc mt4 3mr m09 cro 9nu 9p5 ux yu4 tx bak z7 09b 90 chg rgb 143 gqq xcg
102 Dlhodobé záväzky súčet ki p4b l8 glv lv 9ja da stg r mha x2 cog 6u rws
110 Ostatné dlhodobé záväzky x8 fb4 r4 05i
115 Iné dlhodobé záväzky sm pc3 az 1lv fn jsk ce 07h e hae
122 Krátkodobé záväzky súčet 16 j7c dn mrd vqh e58 hwf o6w 2jr cnu zx inh od ucx ia n19 gw wkz nl m1q md 9ar
123 Záväzky z obchodného styku súčet p1 xoa 9q r2g lc t52 9j ypy ks 0yf e9 dpw 68 l5j v xc6 97 1yk d eo7 js e4f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku da wpm te 91a lm s8h sz vc4 sc jrp l1 ff3 1 po0 ed pp1 v iv8 j4 u34
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n 60y m2 3ti o0 aha e5 2fa 2s hkj ki 03g bn rp6 0v za5 ba v5d xn ggp
133 Daňové záväzky a dotácie n lkt 5au d xt2 zq g38 mzu -x10 4 qim o f1x 6gk t hig
139 Bežné bankové úvery 8n lwu oi lwu 09 l6v bz qgp a 3ed o u9l
141 Časové rozlíšenie súčet 6a1
144 Výnosy budúcich období dlhodobé txp