Rockvoll s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 986 4 874 19 755 34 649 44 512 58 375 95 877 51 402 35 808 27 170 25 263
2 Neobežný majetok 1x 4a3 gd x2x 2g va7 en tas in slc 54 0s9 k ps1 ph ygo hq d5f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 652 23 317 14 616 18 188 18 676 12 683 6 522 10 079 16 406
13 Stavby z 9f7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a9 xuq vc 8na us t3h o6 xr2 zx vqt vl m6e u bpv f9 673 i 2z5
33 Obežný majetok d rlz o bed b 5my 7e qz8 nr m6x a5 wew ra 7rq 6m lwa gv cf9 td 3e8 3 du0
34 Zásoby súčet xe 3xh s 3bp
35 Materiál c3 orq c viv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g dzo r phm 8p e9m js dxq 8z zqi dw 0sf d 1qy 5 87x o psz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 feo l z48 kn 2ws gc g66 mr 9ou ge odp 0 qye sol m brz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 kt4 w gn8 w2 iv9 8l 7s8 nf wx4 l9 3z9 9 1hv z5y 3 15n
63 Daňové pohľadávky a dotácie cpz 4 r1a
65 Iné pohľadávky 7 lwu
71 Finančné účty c iqq k 64v m 38i o ham o 2bh nc n48 kt nzz zk 5qp 6e 3gd h xf1 a wrk
72 Peniaze f mc6 m zyr sh9 0cr ak0 oer v4 8cj cj kzu z4 z9d d 2bw h gv9
73 Účty v bankách 0dl zg lht s 6c1 2 0h9 xa bm2 8y 7jm o tzn y w94 0cm qef
74 Časové rozlíšenie súčet m 6 bcu 13p 7t8 jlw mj7 euy 0 rdu 5 8un 4 bkz
76 Náklady budúcich období krátkodobé d is7 8jg aao qit 7fh rt8 r edf 0 y96 5 ivw
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w cv6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r 7sy e 7v6 p7 gud oy 71a fj l2r yl zoj ol 98q u6 pje r3 6ix wb sel 1v l2z
80 Vlastné imanie 2 6r5 2 ihw w 6rb y vkw o 3ut k n2e 60 6fz o hu1 d rkq jii yc8
81 Základné imanie súčet 9 hen l 85q i lri u pkw t k1o j t7h 5 buc c g76 j uds q vmq f pl3
82 Základné imanie i osv o a9c h 2pu y xt8 q k4g y b4u 9 w3q n byu t r4y c srf x ecv
86 Ostatné kapitálové fondy m 3bd aq cuc 9x g0e
87 Zákonné rezervné fondy 25f 9rs 91h iaz v3n geg lxs 0ld
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uzk ay2 44u g1l nah hpi 9we lsa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g6 -si5 i 65k l g0r o 1zd h 02k 4 rn6 -l iz2 -5 2fn -p0 kox
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 hj7 s 2d2 s tks q u62 z aeh z 71m q 5k6 f zn3
99 Neuhradená strata minulých rokov -3t -487 -m c1z -6 ox9 -c drm -ve lpx -4k h7l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wq -9o6 d tpk v tyo -8 w3s m ui8 w ros -n lti -1 646 -t4 8pb vy0
101 Záväzky 87 3fw uc tmi oo qcw qe 33z 63 dgn ga 4a4 xl zqc 8e er2 yp msh
102 Dlhodobé záväzky súčet n y5v 4 dzc wp lq6 yk 2cw mj rdz jc3
110 Ostatné dlhodobé záväzky e tqb p 4cz 4s tdd v8 w8a gz 4mr
114 Záväzky zo sociálneho fondu hs ac anb 5jx 5gg gvv
122 Krátkodobé záväzky súčet t6 5dw b 2hk jh wsw wq 7p4 jb 00f b zwe m phd l 7os 6 bno
123 Záväzky z obchodného styku súčet sfg 2 cl2 vt k46 6f s8z 0i bfw n 9mv v yf9 0di u5i
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zz3 7 4qm 0r wu3 kf dfa gf 6zx i xsp 5 xyi zwv iqc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ga w58 z w3l i zgh ci5 r 1ac
131 Záväzky voči zamestnancom 23c i3y reb ypl e6d l 9s4 lu9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tz4 5nh u6l z6q h4r 4c6 k gg1
133 Daňové záväzky a dotácie e p2s mx6 3 qda 2 2sx x 559 n nct -v m58 5sc g d3o
135 Iné záväzky ocl zv3 cjx zu3 3qi 3ba jv4
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9b 2u1 83 lv7 qm 8ca nf fjt xk 9qi kp 1rm sw hzb ar v57