Rockvoll s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 986 4 874 19 755 34 649 44 512 58 375 95 877 51 402 35 808 27 170
2 Neobežný majetok g5 ik0 ni 2hk v9 fhh k6 eyn bd a8t x3 ish c 0l4 0l 9py
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 652 23 317 14 616 18 188 18 676 12 683 6 522 10 079
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ha qor 46 lvz p2 f6t yy 5wr gm bj1 0e 0fo v 8q2 xf bfb
33 Obežný majetok l lln s jq7 n 5xu yr r7m s1 ilq bi hfg u9 d0z if ves yk fa2 pt vkb
34 Zásoby súčet yl 4jw
35 Materiál ol ifh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 8so d 0zp bn twn vz zbv ac rkn ik kvd l pj7 q kcd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a pj5 b 8iu ds fmx iy fkj 0m rxj ll i12 w ain yb2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b iy9 c cax 8u e9k gx wst ur uym wl 4xl q 6vv 7io
63 Daňové pohľadávky a dotácie yoz 4 kkg
65 Iné pohľadávky q zx2
71 Finančné účty z 1hf k qk6 j 32m b 08e l 8x2 ms x9u 6t 2ig kb vgs my dgf g dld
72 Peniaze 0 9p5 k 8qx l1n mka o40 pxz fq op2 gt uci 82 mp5 6 nm2
73 Účty v bankách io8 8x njs w 83n o 28o pg 899 on 66b u 563 a g42 kiv
74 Časové rozlíšenie súčet k 5 c8j skq 0cc 149 qcw z9p a l1o z xkp
76 Náklady budúcich období krátkodobé a io1 jq1 pb4 ghw 9lp rx7 0 z68 m eco
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6 qvr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 a5f r df0 sc uuw il wm1 f0 umm 17 8j1 ca j72 e6 1k3 j8 9ux xt wnd
80 Vlastné imanie x 0jj 6 wmh 7 012 5 n53 5 sqh n 337 r6 c5b f 2cm 1 xu9 3dk
81 Základné imanie súčet f ke9 5 opi p hcy n s3k p 3ak n b3f 8 qhk 5 913 6 ejv 6 ok9
82 Základné imanie u 870 m hjg w 5rd x y05 z yxy q yy1 1 uac g ryj k pvj 3 7yg
86 Ostatné kapitálové fondy 7 t2l 0v mej
87 Zákonné rezervné fondy 8sz e7m ca4 aqs nmu jkl n6p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0jg is4 56j 22o 98r qhz fnz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x4 -8jw k 986 w 0z9 x 7dd 6 tiz k ev2 -m nio -4 0le
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r uri 7 idq 4 3ni r n7o v 3at 2 e2k z 9g2
99 Neuhradená strata minulých rokov -f5 -w92 -a och -e daq -u n9m -uk 8v3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mm -wx5 v 15t 3 0xm -8 y4p d 4cy 9 cyb -v 7kj -o bff -d3 tfq
101 Záväzky 8m 6w8 n8 i4u xz a2u m5 nf3 p9 091 s3 cts f8 sg7 rs hvq
102 Dlhodobé záväzky súčet b m5x 1 swb hn ahb o0 h86 yi rq9 yuj
110 Ostatné dlhodobé záväzky a whf h e1d 9y t4p yn 6ys eb ziz
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0w ns wa1 5w1 mua 4ls
122 Krátkodobé záväzky súčet 3g z1o a izd o0 lbo n5 w5u 41 f3s 2 ic2 a kj0 1 wqq
123 Záväzky z obchodného styku súčet c50 8 g8j yh v7o 04 m3d 48 d55 b ykv 8 wx9 4eh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u5t 3 2tk 2y 0u9 16 rdg h1 noy q g7a i amq m79
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9v q3r v g1s f 6mh cxd r szh
131 Záväzky voči zamestnancom x06 u1b rdz 1yc 8p9 d p1w 7kl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cxl oi1 yzo wta vp8 gxq 3 jjo
133 Daňové záväzky a dotácie n mf4 6td b jxe g ddw u geq v y69 -v g67 un3
135 Iné záväzky r3s ivx nzf zqu nvo sph qyv
140 Krátkodobé finančné výpomoci zj ey2 jt x12 03 f1h p5 nni 8l 70j q1 znm p8 ipq