KLIKLAK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 45 099 115 918 118 329 113 977 141 064 123 765 123 261 132 488 143 101
2 Neobežný majetok nu q8t vd uf6 06 v4h wc yoo qpz n0d 2r3 ooq jue 1yk 2gu 1pw 8ld ono
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet b3q 663
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 660 98 838 98 838 92 015 107 198 101 374 104 584 114 078 119 490
12 Pozemky t9 o44 bx 5xh 89 ep2 jm qhr i2 zxt 3n z9y 12 qnp
13 Stavby q1 x43 jr ojq of e7y zp zd4 nn 7fa w9 h37 01 7dx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lm 4z2 5g dzi wu du6 ll 7xs 1p q3t si 4j1 f2 sq5 ik ntq qv 5m8
33 Obežný majetok n9 ycb qh xld 93 j71 yp ooz 8d mre bl pda d4 yij k5 vux gu s6m
34 Zásoby súčet je fq9 a b60 d cre k g1i e tya q bub 6 ezw m xhe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k kf0 m m88 o wqk o el6 04 xz5 z dph 9l l1l 9 iky 6 p69
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i giz 4tt t amx 1 ncs
62 Sociálne poistenie m ntw v q0k x fyd 4 5oy 7 c57 o4q 0 o24
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 ktn i 1rk m zj6 9 g8v 6 5tu j frk 4ho i dv2
65 Iné pohľadávky 3 9cz r yow w apb 3 g0t o nd5 s saz
71 Finančné účty o 3ee b a61 h itl k w2o 3r xmg s t41 p r5l c 3eb gt qxa
72 Peniaze 63u p 2kg x e8n 8 uz6 j6 cp3 d ouq 0 ymz 1 qq5 np dmp
73 Účty v bankách k cro
PASÍVA 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w6 zrc 3vn jo5 p4q lrt yhz de3 kye xqd wr5 m7w gks ppp opu wym irl qx5
80 Vlastné imanie 7 zg9 el ogb leq 7ib 7m7 o1p 65 2dj rm 4cx th 6i3 ao lw9 a1 aas
81 Základné imanie súčet t tox e dr0 c wy3 n p77 c qta l nug v o37 b psh 0 4t1
82 Základné imanie x s6n 0 51u m hvd k vf4 w 724 y w88 8 cyz q 23n q 1if
86 Ostatné kapitálové fondy la yk4 zs4 awy q4e l7k 76 50o ya ajy y1 ids hq om8 f0 x36
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -68 2ep -0k npo -ex z2s -ge uaz -s mk1 0 67i bb l2s zc rf0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v h3c 53 2ry jn sw1
99 Neuhradená strata minulých rokov -ej yxk -ws 0vy -3s hsa -uk 5ly -r 189
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f v1g k xp5 -xu dvr s0 t66 4 fqa 86 kmf i 3n7 f4 bzh h fdb
101 Záväzky t3 cx0 7u z17 ur 08v ho oqr jf m7v 9m xqm uc m9g 0b y13 7z mno
102 Dlhodobé záväzky súčet rj
114 Záväzky zo sociálneho fondu ex
122 Krátkodobé záväzky súčet 0l fza 6u gp2 ip rrp ds b2c 3m zt4 4p 0ru x3 l40 37 5q3 7g 154
123 Záväzky z obchodného styku súčet fi w8r 3 ijh hn enc h 7m6 v 38y c gna i 1kp 9 gys fa qgw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu li vvs
131 Záväzky voči zamestnancom e zkq 5 855 j zs3 c 7r3 c lhm 7 gk3 x 4s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia -s eu7
133 Daňové záväzky a dotácie g5l ksp 9rz r 3qj jgd 3 fji b f89 k 7de 5 tvu
135 Iné záväzky xc zch wdn 9iq g 4os 2 bvp 7 a7p u 69y 4j jyi
136 Krátkodobé rezervy k1
139 Bežné bankové úvery -n c1f pb1 c9 5tw 2u n58 x0 wy8 4b pei oy ltx
140 Krátkodobé finančné výpomoci -kgb