Bosorka.eu s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 883 6 692 6 406 27 590 374 212 382 517 367 724 447 748 673 313
2 Neobežný majetok c ik7 -9 k04 7vi h2y zu8 e6s hla 0aa gs2 7kp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 855 -2 855 327 919 327 919 327 919 327 919
13 Stavby zi2 cvw lcv 6d0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fz 8jh q3 jv4 7u 0e1 7a sgj
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 855 -2 855 260 000 260 000
33 Obežný majetok d vkt q pgb h keb vk epp 1p bq0 hm 4u6 07 za4 5k1 5gz psl 8pl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6ia i i0a
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 72f f fg0
44 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 1 zf0
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kfg
51 Iné pohľadávky l loo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p e7b m y3j m8 axu 2j ajb u0 icm 6d 32v s3m 9sq t3g mx9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -n77 z ngk di 3tf j7 gj0 mw 8ih gb 8j5 z6d jgh lny ei7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -knu 3 uph b0 al5 mf syq 6o xum ym 9s3 5hj pgz sz7 p1j
63 Daňové pohľadávky a dotácie g n2e -a10 cf2 s gxs
65 Iné pohľadávky 9 12p -lq1
71 Finančné účty k ns3 e 4ek j 0q5 2 d4u k cz8 gp 2z7 4e 7wb v 3sg q1 g13
72 Peniaze r oze b8w qg9 l id2 rs qz4
73 Účty v bankách 3h4 a8v w ry8 q 86k e l5g t2 el7 qv u9a 6 f6p
74 Časové rozlíšenie súčet 93k 06v 80 xtg 8f
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6o
76 Náklady budúcich období krátkodobé ey2 jfn vn ylj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k ise 7 bgv s dzr gb vfg fc1 z3k ufb yry v0o jra rpy bn8 3fv kpx
80 Vlastné imanie v ua8 g hev z6x j eq5 hk j8c pg ozs nq 696 a6o gpq -lw q0d
81 Základné imanie súčet 4 wj1 r xuh y vqq p ihb j uqk r w10 3 zau 1 ogd
82 Základné imanie l 6po r zxi 0 vb8 p 0kb e sdj v 5ik d fjc 3 zlz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j3l -5 15g jk kl4 2i n7i 7n 78s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x r90 9d mag 3v eng ve 6b1
99 Neuhradená strata minulých rokov -hq5 -a kzc -o 5a4 -7 81s -4 6kr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rav -7t3 -u h9c v 77v q3 62b pd i7l ji qmm t0 a3x -48 m7d
101 Záväzky 4 01p l rn1 y2 xdy 583 wh4 pkb ult q1k 54z eyg 53r z6f ru6
102 Dlhodobé záväzky súčet 4ek j8h sr 8db nx 88t p9l
114 Záväzky zo sociálneho fondu khl 91w j io7 t rho 3qr
115 Iné dlhodobé záväzky kg wy7 oj vfg
122 Krátkodobé záväzky súčet i c1g c 3h8 jx zih vb2 8kq yce nkx ul4 ynz 011 h6s dgr wbt
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 6mq -vl 82 6c2 gy cke tt fd7 pi psu jj sup l03 soy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku -g3 v6 lbj ft fpm b4 07s 2x ncn q2 xk5 gvv l6u
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c gv1 y 23l a5 r1b 8q n44 253 2be 35z dht
131 Záväzky voči zamestnancom 0 uym 1 wsc o k13 j vba qu kgj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 9v7 x h33 i yoo z 478 92 ufk
133 Daňové záväzky a dotácie -fw 6 mqd qm 9lt af fuv h vmp 2 afi d la1
139 Bežné bankové úvery -y3z -n2q
140 Krátkodobé finančné výpomoci s96 deq 8ts zsd
141 Časové rozlíšenie súčet zzv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7xd