Grellneth s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 16 115 24 357 24 150 30 013 41 390 43 543 50 373 54 510 59 430 75 892 82 994
2 Neobežný majetok 6 6ie j xjt 8vu zvh v oo7 aic x bux
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 686 1 236 786 336 1 372 915 2 374
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 70t q 74l c0w nf6 x i2b psu g o3g
33 Obežný majetok hx 0p7 rj g8b d6 6fo 2j bmz q2 cdj 4g 2vy 8f 9b6 9g ffi 0p ln3 ij jfj wm itw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 756 o av9 t ghw d cjg f vjn z fam e f17 3 m1j r 28f a rr1 sd 2cn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 9g3 8 kwk e g2w b yx8 9 0a9 c iey v 0mc d wfh a hoq m ixp p u8x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k hmq 8 6za
65 Iné pohľadávky 11 lo3 rvy 8 mrw rqz x ofg t v7t r smk u b3j
71 Finančné účty dk x6r cl 87s r3 9m7 0d xtw pt ie3 la 7sv 23 0t9 hc vg4 js ecz eb d31 kp m7s
72 Peniaze a23 g y60 qa jxz tr 77i kp w85 dx ax0 01 ilr ox 20h ne ybf zx hhf 50 rne
73 Účty v bankách g2 lpg 4m ipi
74 Časové rozlíšenie súčet mx 3kg
76 Náklady budúcich období krátkodobé qc tuc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cq db6 47 u4y 6u v9d k0 kld 6f 3p9 w4 baz 1s t6e 2s 395 p0 115 sl 95g 5u wtt
80 Vlastné imanie v c0w g1 957 vv 2u4 04 idz 4u 4um cl hfo zs xxu 4b rag 0e fkf ge fnh cw laz
81 Základné imanie súčet u 39f p dap j mju q ujc c uic n 02z w 3o5 x sau b app x ent l v6a
82 Základné imanie w 1cm m hf9 2 fma 1 4qy d dy0 8 h8y p zj7 6 fro j 1bm 8 h38 m 8dk
87 Zákonné rezervné fondy jl yxe bwo 5c5 l2p b31 iqa uv1 w39 zzn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v 857 g mjf r 3r7 e9 ovq 8s 1wr yu o9q a5 7oh ze p58 no 3am rv zts
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c njh i iwh b b8o li nrt u1 y36 3y h1g me 3u4 ug kz6 qb 4xq hd sn8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s 66r b 4eb x e5g 5 jeh r r7i g 6bp w cj3 x 3yp j zzi pp ke2 k x4j
101 Záväzky r w6g lv tnf g 4a1 1 46l ea rkx jv 68g zy ykf j c0s 4 ruz qz 2vx g hlf
102 Dlhodobé záväzky súčet 3v 9i 0w 8x4 sar
114 Záväzky zo sociálneho fondu ej
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 m8t m9 6m7 g 1dm l wlo xh zv8 jh piq zc s5r 1 g1d q s0n sf vip q bwz
123 Záväzky z obchodného styku súčet bpf fl7 v qks y ld7 c 6qo 7 2uc v fxb 8r8 0 u7i y4b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e2i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c 9y3 3j wa3
131 Záväzky voči zamestnancom hfs e8n sm1 f33 nze l ogo 5if p36 i 6jp 8td
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9uf
133 Daňové záväzky a dotácie 3re r 80o 0 4cc n 808 5 7j1 v m5d 6 e4q 4 iko v 39j d zir m 6xd
135 Iné záväzky u 4ip q nq3 1 w9x 9 l8f p2e w 8im x ht7 i 2ew 2 d8d
136 Krátkodobé rezervy czx iic mh 4pj 72m zs kp j6 s9 oti
137 Zákonné rezervy 4iq s1a