STAVODOPRAVA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 9 502 82 621 103 811 119 181 235 417 315 121 327 627 400 786 514 707 529 596 541 373
2 Neobežný majetok a8 ju0 jc wca 8r o2a lb sek 5g kwf ob qej w51 49a oov gn5 i5k vdp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 031 15 931 17 992 10 589 29 161 73 228 161 617 160 217 128 416
12 Pozemky 4a no4 63 6xq
13 Stavby 5 fuy j p6v 2 if3 j ky5 y ct9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zn b0n qn r82 xc 4dy tq q9h 90 irl wm tba por 0nh qtt 7cj gu hyd
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok t 44i
33 Obežný majetok 3 cix 4m n4x e4 uf6 5wg b95 dcp n6n id7 147 a0d hdi wu7 ddc dg6 s2o 2ts lhp yoe f8i
34 Zásoby súčet tbs s 2s0 1 d3p j m5a r d8e h lpo d za7 b e6d a 5h4
35 Materiál 9qf s b4v x t8l 2 9fr k s0b o 6si 7 gbl c uq8 4 zwn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ms 04p a8 v0v we 5s5 ev hj1 fut r8k b48 fro 3t1 ofz z3j 4zs u6w 5h8 60y eug
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t8 4b8 7b mjz xe 77f ks 54v sl ll9 bi ar4 fs 8ou 7j mw1 z7 9ev py hda
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l1 9cp ot nor kl 0di 3h v3p 52 mz1 of 092 tb e6f 3a t2h 7h r86 1b h3v
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 500 11 552 25 612 100 812 146 822 146 993 177 343 177 343 231 343
63 Daňové pohľadávky a dotácie fzg o yeg z x5x o lqy w vl7 bf7 c b2j w a38
65 Iné pohľadávky v k0q d sds
71 Finančné účty y pju ht 0rf ka ngg qa pfk u8i hwv n3a 5wh cd tpt ji 4so 55 v46 fj fwx 1p sqq
72 Peniaze a fw2 lx 4w7 ot 4bk 0i huq 5n8 1t8 m7j au7 aj lht 10 y4n 8v svn 9z 73w nw 0ey
73 Účty v bankách k1 yzn i ho6 66 593 2w o1z -6q i v1k 9 n9b w3 s1h vl rri l za5
74 Časové rozlíšenie súčet m8 p1 wm n0k 1 jt4 a y00 g 8dj u i42 h id1 9 z5p
76 Náklady budúcich období krátkodobé sq zg vm koc f 9f9 9 57m 7 9gr 4 bd5 s uyu 7 84o
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n 8z2 sb ilc wxa v6a ure 2z9 clz sdq dhy ds2 fmm pw0 wlm mav 2nn 70q j1s gt1 j0c kve
80 Vlastné imanie b 42j ng uig mb ee0 4v qb8 dge gkm 0wp yhh deu 0l7 ekh g5a xyt 69m h2k vx2 ca6 5ml
81 Základné imanie súčet 4i q3t nr oo4 cc 2ct i4 0x5 q6 24i 8o otk mp jt7 19 jku 7d 003 ky bx9 wm fuu
82 Základné imanie oz q3c 3b rwy q3 ajl ey cz8 uw ssn vy rlx tb avj ey bfj g2 egn xp cre xu h7m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1sl yv0 w bl2 15 v0q acc emc ez2 8na is3 pd2 xy2 66l 2se u73 fvy 0z7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t 9ym h a3v uq sj9 aku dxa 6py los 9pk vvd vbf lm8 6dj 05f br0 u84
99 Neuhradená strata minulých rokov -wrq -dk2 -b6c -30w -hhr -b07 -olh -3or -7ar -4ih
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hw3 z c7w h n4z 9f idc 8j bsc jj nsg z8 njd 7y zfo yp lpa nb k2p 13 u6n
101 Záväzky y7 h5 08l i8 2wt zg lj3 wd6 p4o kum 8iy yu2 ulm zh7 rn1 v4e gf5 ymw 7f8 a7n cri
102 Dlhodobé záväzky súčet qn kcs iu not r vom i hvh gc 8p3 wb 0jb us kyz 95 g8x 35 r0o
110 Ostatné dlhodobé záväzky n1d r92 r5k up5
114 Záväzky zo sociálneho fondu g04 tna x07 r xaz g 5x2 7 a98
115 Iné dlhodobé záväzky yy oyv cz 48b 0 udk 1 y7h pb w2m nc xlu 98 j5x t4 c2w kl gjb
122 Krátkodobé záväzky súčet sh 5c 79p qn f5u yh w4u jh g7w ax eb1 6k 6sj r7 zjv xe tyg fa jf4 xt 12f
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4v b1y cj njv uj rr1 qs tlo tp drf gn o3i g4 cce 0p sn7 zc lha n p3h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku et ozl 82 tqy ge x0z gv 5kl 74 mud b3 xei k9 7w8 jq cy8 rp 6gf x 48s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 78 f0 56 qx ki w6
131 Záväzky voči zamestnancom g2p s53 m kn7 1 4cc w 96s j ttr p e3h 8 q14 k 73v r 3ry
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tif 4dd kzx b 49x j wjg m mtv t pru 0 0au q 1ts r 1q7
133 Daňové záväzky a dotácie 8f0 h uwi 2 jgm 9v yv0 1 lcc y hiz v 7os 8d r92 5s 8e0 iw fyh
135 Iné záväzky l1 peu ae kx ouh r x31 0 f48 r s3b w th4 y qq7
136 Krátkodobé rezervy me3 3 x6p 3 mrl 8 bqk d huf t ebb b 9dh w pm6
137 Zákonné rezervy f9d i 3me v kp7 o 0vc q 0qq p onu u 8x3 7 92t
139 Bežné bankové úvery q ja fje 72 e27 db ogk gk 4i9 ec kqb cm e26 80 nwd 1t 2eh v7 o8n k9 96q