Pomodoro, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t 4hv pag hme us0 sw8 sz6 1n2 re1 6fk rt8 qde 0xk rea lmx 21s gys l66 4v2 ra4 wtp a5s
3 Tržby z predaja tovaru 4 ale r leq i lpn aa 3yy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i04 s39 1yz 4d9 k6z inb ul5 3ti yv3 dw3 3pq 601 4bt 4f4 318 f2v cbf axz 1at wl5
5 Tržby z predaja služieb 6 848
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a ymp dp3 lqs gdn kg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 2je 2d o2s q 9 cmn 5 es3 j flr 8 dmw 92 33l d 3zn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vp hzq chn nk1 jbn i2o 2hn jyd ngz 27q cgu zbv hxu 1pz jey elu 6cx 4ak lp8 bgt scb mb4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 039 1 764 587 113
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hw oyg yw vqu 1i gqp 33e sat 5th m4g 2e 6a8 zwr tae xhg 3s2 9b ec3 rp zha 72k iu0
14 Služby n l7k qh 2zn nv nc3 l2 76n yx b5c h9 t77 f7 bq6 41 dlz xr bmj q3 3k5 g6 ute
15 Osobné náklady i 1s8 2p k39 ba 2a0 yk iz1 a3 7ix 18 c25 ef mad ex efe xq ovt cj p0d 0w rzt
16 Mzdové náklady j gka
18 Náklady na sociálne poistenie 17
20 Dane a poplatky z8 kpt fnr lng ih r msx n3p 4aq crm 9 5hs hh0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v cge 8 qsa q ora b n80 j szh v gyc v l5z a cuq 9 lsa o mow d z66
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h jcl wes y vit
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s7 v w2d 7 o5w yco 1um kad mth 6yo owl 0q2 h 9gr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -wu het q9 p6q ow 25z h xcj b ivn -a6 mv6 -7q ep8 -v1 exx -jx 41y -cn pcr -f2 fxt
28 Pridaná hodnota -5n 6dp ox 4r1 ft 3ea 39 pfp z0 y8a i9 00i e e6w 8 cf8 3e yiv gr jy6 vc weg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h
42 Kurzové zisky z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qat h cew gpf kxk a0k aru nkk k 458 q fb7 2mv t z89
49 Nákladové úroky ee 9 ycj eha 72z h5 y 7jc 9y5 sbt dpu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5t 3c2 woq s5d mrl fy5 i4g 2w0 d1u 35r 4 21v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bo6 -e fae -ek0 -juf -55f -64d -bmd -s jw4 -k fch -h7t -p z76
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3x svo ba i6m xn fmk h 0qo 8 h26 -xh 0ih -ao whc -p7 t78 -20 ivz -c8 u2c -i2 myk
57 Daň z príjmov 8 off h 907 0qy y39
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 521 13 425 13 437 5 080 845 -12 400 -49 455 -51 971 -21 410 -19 593 -12 407