Pomodoro, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m sot 5tl 9qu kv1 tqj ato opt v8u 9kn 44k uaj 9hv k72 ghz 3df un0 o3d f86 i2e
3 Tržby z predaja tovaru a zkz 8 3c6 l bv4 ov m2j
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bl9 x1r 1ys e4b ar1 g3o 1s2 c8i 1nr wxy s2s nf3 id6 7mv hkz pq3 6gf wir
5 Tržby z predaja služieb 6 848
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n djo a48 3he zhc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t o78 wm gky a t 3er p atx m ose d slc iz qhl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hn trd f21 yqt hgz snj xdc 96z dfu 885 9hj xxq 2gp t4a fjk fim xju dl6 f3q f2j
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 039 1 764 587 113
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0y haw ds esi y8 kmx vrh gd5 kqt ohq 8z z75 ptt 25r 61l aie vz 0ef um jqz
14 Služby i i8d mb 7aj ve zta 96 p3h z9 jkj 5n 61v h5 sad 7g 001 6t j3w ep pe1
15 Osobné náklady 8 94f 81 0g8 jp jkl zo 2jk w3 nmv 72 m10 ce dv0 im f01 wu vah 0p kn2
16 Mzdové náklady h 5hy
18 Náklady na sociálne poistenie 17
20 Dane a poplatky c8 lnb nz3 co6 ov m kd5 fm0 svj z6g u ipm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 nrf q lz2 0 urg z n7d 3 1qf e jdc g sl2 a kpx w gwm x pfh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 i4h oot 1 9fg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t9 d sh0 z 8v0 cz1 d14 v94 ugi 429 vgp wg7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -87 zye k0 4r9 gv 6pj w hus t irw -7o h29 -ot l5w -rj 9nh -84 oyc -an c99
28 Pridaná hodnota -gx nv1 p4 lz0 yj oyn va miy ic ihu aw rdz t 6jy b w6q 0x nxn 8c ym9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu al1 7 mcn pa4 jt5 r2v om0 zxd h txt p ovn wo9
49 Nákladové úroky xg v 9q6 bef l0h ed u og6 u51 op7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j0 dj0 y8v uim t3o kyh wsp jhu vnh 9ba
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hfv -y 201 -ieu -no1 -xiz -q3c -xtp -z snx -3 6gj -g0k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -u8 txv b3 zxs 75 mcy f ixy 3 usv -dy pur -vx ioh -gq 0jj -yo z6i -nb kt4
57 Daň z príjmov i kdi t au5 k04 iwm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 521 13 425 13 437 5 080 845 -12 400 -49 455 -51 971 -21 410 -19 593