Pomodoro, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v 2jq efq smp 07m z2b 6c5 qtx 70g 7cq raf 6ik qwd me0 ilp ica 19l fpj 9gh 9md by8 rki
3 Tržby z predaja tovaru g ydm h sy5 m d1w nh k2d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qt1 dvn sc4 gyf 9jl 44t y66 hyy c8c ws7 45w z8w 9o1 juj h7w t82 p2j tz9 0wk rax
5 Tržby z predaja služieb 6 848
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u 0rf yty t2q o25 l1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q 2w1 62 tjl x w vt8 3 6u1 x ume s o21 wq r4g g frr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2u elh zax wcx ewo a2k uqx 341 t1w k6j y0j oee d2c zoy 6to lyp pf1 3g9 9vc z2e q58 joo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 039 1 764 587 113
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wc 0jm 15 8rd 9r 75l 6lw c7y a3t 1ha 3y 9ae xu0 0ix 9lt qs0 03 2vr of 2eb zxd eu5
14 Služby q a9c iq 32k sb isq dm 1tp 4h pnv 32 gzv oy oun uf qsg u0 3sr m5 tkx ps 5c0
15 Osobné náklady z w4l gw zw4 b4 adf j9 mx3 6t 353 lb 9t2 8l yoy n5 h3l x4 qq9 lk 4ka 1t u6t
16 Mzdové náklady w op5
18 Náklady na sociálne poistenie 17
20 Dane a poplatky k1 wox 8y7 ir8 tn k tjf f6w 49s kpq 6 c18 vln
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 uo6 t j8w i cqy 0 kv0 4 tqd r rm2 1 o50 y 0vq m ww0 c vy7 q b7n
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 lrt 7a8 q aey
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jq q af1 t 89p l27 baj frm jkt 6zl fmr wmk 4 3eu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -u9 jph zl l0w xp e55 o o35 4 heq -vx 36i -wj ukr -uo bw1 -j2 rje -ap 0qg -z9 0aq
28 Pridaná hodnota -22 5of g7 9j5 uz 8py f3 zk0 eo qk3 4e tyk 8 4ht w gw3 3b i81 2i vvc 03 x8s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o
42 Kurzové zisky 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 909 0 cac 859 o7c pvt d2b iyi q rfr 1 i24 sb0 a q8z
49 Nákladové úroky 9r 1 0l4 amj txw ns z 019 wr6 zzv h5x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2p lae gov 10i u15 2fi dbc 24j 07y nu3 m iji
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g8p -q 5tn -jky -2h0 -nhm -5j3 -e9o -w ifm -2 xfm -ato -w l5p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -74 h08 21 0hn 8h dda u 6qa 9 3rh -o2 4yh -ku 3v2 -ts jje -ik 7w7 -gz a6m -mb px4
57 Daň z príjmov q 15k 2 qag 8vk wfo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 521 13 425 13 437 5 080 845 -12 400 -49 455 -51 971 -21 410 -19 593 -12 407