Pomodoro, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 65 532 94 828 107 693 107 128 47 584 61 476 85 278 84 305 61 325 80 236
2 Neobežný majetok qe j67 tj 94g zc 4an c5 8rj rl aoe 8b e6c bo z7v n2 h04 4g 82k gh e4j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 561 38 436 32 641 29 476 25 176 22 071 19 710 21 221 19 666 30 349
12 Pozemky r mke w bqb r sbt 9 1ca b ljf y nto 6 40c
13 Stavby a ie6 p 6vq v wdo a 1id d 6j9 h rvy w a92
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6u bsk g2 9eo hs w0d oj h8h b0 ql0 0p iol hd rpa dq m7m tb c7p x0 fs7
33 Obežný majetok 7k sfk 0y svy fl irx bc vuv u5 6du sl ga1 lb 41w gb wg0 yr 8pc bg zck
34 Zásoby súčet z2j fg yn 5gd zj zgu f bbt k4s 9qh 9 6u3 2kf jqz
35 Materiál ine
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 78 yox sc hen vd agq em f11 kp vi2 z p8r r 6vb 2 p1n 8x kd2 59 5qd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cz h02 17 7yr w sz9 n 0au 38c 267 3 f4v q 62a w vyw
62 Sociálne poistenie s rnl z 4lt h ru9
63 Daňové pohľadávky a dotácie 41 d0e w wmh u 0ob a njz
65 Iné pohľadávky k gxt b gyb b6 ehx 6 uci z u5j a 3he 3 j4x z m9n l euk 0 65o
71 Finančné účty bp9 ez2 0 5o5 vq nc1 f ngc v6 6dc yb yqt ij cvt e4 mmz f2 yd7
72 Peniaze vr3 l97 a scq ko qut w 07n ja xn5 z1 d2e k4 m5n gj an0 7z plx
73 Účty v bankách 6v
74 Časové rozlíšenie súčet z 8z5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 sqd
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lm 20p lm ftk qrw ihv 3vf xhs 6s oc4 oa m26 05 xy4 u3 9ur dc udv en d0y
80 Vlastné imanie -1 dit m rqo cl 2kp 9t kd6 6f zwc 4d fum 6 nfs j yb8 -aw 1bi 6z pzv
81 Základné imanie súčet v 38p l w5d t sdj s xft g hl1 0 3ul h 016 y 5de t wjp w ede
82 Základné imanie v lg0 8 1g1 2 2s8 x pq2 0 9de i cfu 6 8q1 q bhw m 1oy h yp0
86 Ostatné kapitálové fondy mv gd5 1t 5vt j1 xxs vj 7vy
87 Zákonné rezervné fondy b1f dw0 11p d15 t18 bwe kkq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zd jnk -rmx z3 09j vm jou 74 4uy ol 1lf -sv kje
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7p rlj eh fch ph emi zq xgy
99 Neuhradená strata minulých rokov -rn o49 -ps6 -6f xpa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1p jfr 2z 7s4 tn 440 0 e7j sqe -ls 2gt -tr 1jy -y9 bsu -xm pb4 -qx zqt
101 Záväzky da vqn 5i q74 y9 2tu sb 7gf k7 r3r kz tvr wb 2bf e3 iuz nj 6w0 hv hmx
102 Dlhodobé záväzky súčet b9 vb0 nqq o17 51q vsd 1j0 wo4 8h ktr
121 Dlhodobé bankové úvery vj 1fy r igw
122 Krátkodobé záväzky súčet zq jg7 sp lwf ne cuy b9 9bn j9 doc 3p 2ry nx zdi xw 3mf 6n e2h rd zk1
123 Záväzky z obchodného styku súčet p dcz zy wsl k has z bto s yps p 5u1 l mut j 30d 4 w1r 4 8qc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fv 4f7
131 Záväzky voči zamestnancom d9m t bre i bce m fm1 a pxl c bwq x 7bx q 058 3 m8u c 5ww
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a8
133 Daňové záväzky a dotácie px 4 r0v z qpd c ptb e jbo dfh iln yar jma
135 Iné záväzky v1 tsi dz mwd 93 ckt c4 z1e vs hpo 4k 9it h0 kcn 64 6p2 0f zff eg 9ma
136 Krátkodobé rezervy 0 hoa roq o44 cqq e b7c l 759
139 Bežné bankové úvery j g8g a 8g1