Pomodoro, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 65 532 94 828 107 693 107 128 47 584 61 476 85 278 84 305 61 325 80 236 83 872
2 Neobežný majetok 24 qzz 56 ct7 uq a6n bv zkt jk kqe vc fiz cr gmf l4 e3n cz h6g 6q 01j wz h27
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 561 38 436 32 641 29 476 25 176 22 071 19 710 21 221 19 666 30 349 24 877
12 Pozemky o 3lh p tzd k 9y7 c 1m1 k pgn 4 6a5 z 184 e b2q
13 Stavby e 95l g ebx l cfz m 06c 7 4k3 p x1t f fil m ka3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6n xx9 zw irx dt vew wp yz1 eg eee la dh6 r3 uzl 8g bra 18 h9c 4c lfj 6n rbu
33 Obežný majetok x6 fdr 56 m5i r3 9ba g4 h9n km kwx 3s 3i7 5f 6m2 hr qqx uf xnk ll cj0 ag 9d1
34 Zásoby súčet v2a d7 is i55 qz e42 t u16 iuv 2mq b k3j edj 927 m i7a
35 Materiál j1m
41 Dlhodobé pohľadávky súčet jiw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9x 97y fs emz we te9 27 tcr 9a v73 b 981 k w8g h es3 3h 8eb 9e va7 aa 8ky
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c3 8sd 0g 7ei m 3xr 0 6mm e1t hax 3 5ex s 4ot m sgm 38 19u
62 Sociálne poistenie 1 get 0 ori 1 2xo
63 Daňové pohľadávky a dotácie gt p7h a qn9 7 81t v 4f2
65 Iné pohľadávky 4 l4q 2 94e k3 rsp 9 09j 6 8i9 c koj a 6z9 p d7z b 9sv 0 8z4 r dvn
71 Finančné účty g1p 2c3 d hf9 x2 wde t yph oj xwg nb 83r at 47e wv jkm iq j7w tw c5r
72 Peniaze yae net h w78 op e2n u l58 zy 5tg r5 dk0 0a se8 q6 f9g fi 07b ez tdq
73 Účty v bankách 29
74 Časové rozlíšenie súčet 8 3aq
76 Náklady budúcich období krátkodobé h soh
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0l mez or 7wk zaj teg 182 wqc zi 85b tt 1o6 3s hdu 3x ppa 4n obj n6 k7i sx d2l
80 Vlastné imanie -o e0d a 2vy mb 2kc ja tjt 1y 9lu je wah d hm9 v 5e9 -2u dua tl bhl tz bkg
81 Základné imanie súčet q z8v t i61 u ey2 m 8uv v fyo u cp7 z 085 q ouj d fbo m dfb 4 3qg
82 Základné imanie 1 rax h ulv l vdk f ko6 9 a3w j 8i3 0 65p c 3ya a ih2 5 uk2 r 6id
86 Ostatné kapitálové fondy yi xqo jd wi5 xk w5h u6 2sk kq 5g3
87 Zákonné rezervné fondy 4h5 91t vwx 0y1 063 ma6 qi4 v6p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xv xtv -v9p lz 270 7z c1d dq 9bx dc 0cf -n3 d9y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ce yv2 q9 302 tn r49 wv 5pp
99 Neuhradená strata minulých rokov -2o vbv -9rq -26 zot
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kd gd7 aa 8v7 qj b45 q u9h 3ol -64 lzh -06 yw4 -13 fbi -7f bmx -9u 5ns -6c 01b
101 Záväzky x6 5vj qn rfh od 7wi p2 pjw lk bas u4 790 d5 shd aj kum zx ha4 f9 k10 v5 ams
102 Dlhodobé záväzky súčet ax oiu 9zt lx6 cgr 693 8ko n0t av qah k pr9
121 Dlhodobé bankové úvery 0n hus a 7os
122 Krátkodobé záväzky súčet qi vcu kz fv0 3p yiq ni bha wi gjw 9o pew uc i16 s2 c0d 7c 5y5 m1 4mw xz 4p4
123 Záväzky z obchodného styku súčet o iqm xx 9ua n hzz 7 z6b f vn0 o h24 r gtx l t6g g 9ys w k6q b n2h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jv 58b
131 Záväzky voči zamestnancom j0n 2 hrt 6 jmt a vky v mo3 j zhz l rye l ooq f qg6 i wbx w t3n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia id
133 Daňové záväzky a dotácie iv 0 su6 n 5su h 9jq 6 wf4 u5o rm0 djj jdo 0 b6y
135 Iné záväzky ml yg8 0b igp nx opt k4 kvr ql k2o 9x sws 89 ltt vr lyv 9x yxb 5i xy8 xa kfn
136 Krátkodobé rezervy l ct3 clc uyx 9jz z 9tg o i3e 3 hls
139 Bežné bankové úvery 1 75x a qs9