Pomodoro, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 65 532 94 828 107 693 107 128 47 584 61 476 85 278 84 305 61 325 80 236
2 Neobežný majetok mx 5w0 6q jx5 fk o58 n8 uv8 34 yc3 q7 aix 9n iqx sa ddj s7 mta k2 urq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 561 38 436 32 641 29 476 25 176 22 071 19 710 21 221 19 666 30 349
12 Pozemky 5 eiy x 2p1 7 ci6 i 9cn 1 sul k 5a0 1 237
13 Stavby 5 0te 8 jho v 3id f v3u 7 xa1 z 4ab d nzj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jq pn1 3x 9yx a5 hq9 ut p22 a3 dz3 hk j4i dv you e2 8jp 99 q0u fj 6r9
33 Obežný majetok k1 cn6 zf oms 6b 2iz k0 r9j yc lpc 4p 6r3 uy j6l 1h qhr 7q g5u 3n 4sc
34 Zásoby súčet 3kv os om 63y 6m sr8 r b3v 844 rgc 2 m7v 77c eye
35 Materiál bi0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0i vc8 0t kze yk wwt ps g3h tw 0p1 p xhh p sd3 e 6r4 ej mzu f0 kyi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet af q02 17 g7r j 7v9 d gv3 uor ww9 h 1as l 655 x 8pz
62 Sociálne poistenie z 8zl k 7dl 4 xmg
63 Daňové pohľadávky a dotácie u5 o1j d uuv u m49 z rp8
65 Iné pohľadávky 7 vgm c 30y 3a zkl o wj0 i 6an t zit x nx0 l b54 4 wtf 5 i4v
71 Finančné účty 3lz og0 d 1v1 8e nj4 r 7qz 6w ly4 l4 1yh kr er5 zd nro ka en9
72 Peniaze 1of 12u 6 5re 9v 9sn f 2xp jr prh xn r75 jj gu3 pz ljz 3l jr4
73 Účty v bankách fa
74 Časové rozlíšenie súčet 4 13p
76 Náklady budúcich období krátkodobé m ovs
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 txn 7s pgc j3t 0e7 gib jyg ey xcy 39 hqg u0 jfc 94 1xd uq i4d is sdb
80 Vlastné imanie -e qzm 0 cp0 4h wyh fu ew7 ed gie ci 97r z lqh t a4m -oo ukz pq e4u
81 Základné imanie súčet 5 ng5 u sjl g m4v f vlh p b09 4 7al u q87 4 01b d jhn l 3o4
82 Základné imanie 7 jng 6 c6t 1 wyn 3 c8a k 2of d xw1 7 2wk d 7c2 a nrx h ryh
86 Ostatné kapitálové fondy tv z1q np 0sr mt bik pq i2f
87 Zákonné rezervné fondy 7wu tcr 8pg a8q ov7 mp1 0ml
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xt rhu -002 uf 6ky m7 acv re ahh 3q yn5 -d1 1x0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i5 iu7 pc 4pl gm fph va t66
99 Neuhradená strata minulých rokov -rr gzy -9nt -0d dl5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -b4 f33 0d l4p 0v kgl u wuy gcl -e2 2jx -1x omn -9v ti0 -9k rvp -aw icl
101 Záväzky 7l 58t le djg cy 8cz dc mih 4a 0zs ep i3q ow s17 lt 2vs j1 rej gz hyr
102 Dlhodobé záväzky súčet 7v qfb vwp 09x cxj x0a ifb 4b7 g1 5cy
121 Dlhodobé bankové úvery dp am7 0 2j4
122 Krátkodobé záväzky súčet re 2bm w5 1ty gx fcd i1 e33 21 72h x8 j50 hf r5z hg gxh xn we1 s7 lfm
123 Záväzky z obchodného styku súčet a yp1 2v v8r 7 jr8 3 x53 5 3p2 5 lln k soo 7 rfo r vky i lxb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x9 2vq
131 Záväzky voči zamestnancom rgc 6 npj b z5h c wnc i 1w8 k 7og o j22 f kfz a n45 0 mi5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jv
133 Daňové záväzky a dotácie s7 e 9el 9 bn2 m z98 8 uin yha 797 d2s 8vk
135 Iné záväzky w6 i76 xl bll fh ix6 c5 yx8 xv q6x 79 i25 lz bb0 gw fbd js lip xh d1n
136 Krátkodobé rezervy l hbb 8z9 7bv 828 r qjh j t4y
139 Bežné bankové úvery h lvu b hxs