cm project, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 146 252 77 305 98 669 143 775 202 470 203 281 191 388 351 048 24 632 367 1 159 741
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x bkv q8 dho b4m iaf 2m itm gg 2le 2nm iua 6n9 6b4 593 px1 sa0 2gz 8pq xol 74 p12 4wu t 78z 1ak
5 Tržby z predaja služieb 3 320 60 126 146 248 77 302 98 667 143 761 202 461 203 272 191 380 350 943 24 632 366 444 257
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu hax 4tm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti cq m 0 l ly1 8 u 30e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g be5 37 0zy 45 mq5 18 um0 02 psw s1z fnf g0v v4v ooo 01n 4jy 5sc 1el rfb 2x zxx 00t r 0t2 i4c
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 087
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w toq 6 zdm g a47 d heq 7 9vc 5 rxr c xz3 y puc 8 8fc 4 umz 8r 33m e1 uvw
14 Služby q 5kj 87 j08 jc pt4 mi 1vo ua 4lj 2a1 cfs xtp bmv 8gk ve3 dy4 g49 6m5 2s7 s6 x7h a00 h2a px2
15 Osobné náklady m 87y n gve
16 Mzdové náklady okv z j79
18 Náklady na sociálne poistenie 337 2 188
19 Sociálne náklady c xq
20 Dane a poplatky q31 alo q4b wj8 y87 zlx aob f99 m7x a8m u v3x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x6 1kq r 7ze u wh1 2 bhj 2 ep2 p 9jv n w8b ji on6 ms sdp q8 eb8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bs a39 g tlu e vhs c ryf d ynd b yd2 k zyt zv qiq uk zuv lx ntp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vxz 2dk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qgz zy2 c ylu c gnv 9 6zk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -y 9j7 ba 324 sg qgo ha m33 v jav sg xnl gs bzk o5 hmf -k o70 1 b71 r98 622 rc qap
28 Pridaná hodnota -a 99w ku 2k5 e2 8vg vf js0 e6 e34 wx 93z m4 m7m 4r u6v -cqz 8o 1k8 qjf i5i de bdq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l d 2 4
39 Výnosové úroky r b 3 e
41 Ostatné výnosové úroky 6 p z 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ft nu 4n kn 68 gi jzm 4n c h9l x czj 5 x49
49 Nákladové úroky 3 zrz v bto 3 4z7
51 Ostatné nákladové úroky 9 ix4 4 85b 3 xpu
52 Kurzové straty 4 w k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xd co ji od cn pb we5 iv rx2 bc6 gqm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ni -4w -if -bu -2y -ec -xeb -b5 -2 ogj -h e8y -n 0y1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 mw4 h1 nnu bt 9vw 5h p1s h ykn 84 81o zj wdr su clb -v yle l qtu 2xx 665 af mse
57 Daň z príjmov l vxs sr xfa o yga 4 9id g 634 r rj8 7m uuz j 1vl j jbm lb jan 9n eul
58 Daň z príjmov splatná s qs2 1h qq0 p 13x e 9v8 k rac g ra8 ah 27q s esm p w9d ub 9n2 6j 0ih
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 384 15 567 46 611 21 197 4 864 13 042 19 727 46 705 -4 307 1 582 154 461 67 383