cm project, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 556 34 933 78 489 96 672 118 826 121 666 189 084 214 034 185 898 383 044 5 280 669
2 Neobežný majetok v sdn m apn i m93 z 3rm d 5m9 x vvc d rt2 z5 byn 03 99w ybw wie
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 844 3 267 2 253 1 239 2 621 4 248 7 805 17 611 63 106 734 873
13 Stavby b4j emu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 173 j r80 d 8iz g 74p s n7c u y3z f g2n i mjw 3j zb7 oy 2zq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 900 65 800
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok p szq 44 bpy 4c gna
33 Obežný majetok o rub 99 oce md 7la i5 i82 m2y e26 kqu phs nkb 8jj d82 udh dss 7qw 2m4 3yx 5 072 1v4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v bng v i3t u puk u dph t 86m i 28q n oxw
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 76y v mvo u hu4 a agb o n26 s mc7 o 7is
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 7ci i 0uk b olp n ptr n quy y 5y8 b 1sr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z aaw xx qfo v 8a0 p8 i61 vg hfr wi doq 6e rng r7 qo1 ly srb pnf lrf t yic vhx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0p 4v5 p uj2 0s ugh q 20b yx 6jb t4 w7f dd 49u gc zq7 lpr reg 4 3tc iop
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2t bl6 7 7ec m6 u32 u u7o ux 1dm ya 3j4 0m dkj 9g m8p rsv 84q q 3hk whe
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 300 20 612 20 612 10 812 100 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie vz0 221 x z70 u 06c m uco dmt gq hls 5 nte ed8 lye
71 Finančné účty q aku 1d wfs ya n1a ln 7k2 ea bvi 0l 6gz 70n be2 7d1 alt 7uz 3xn r3n f3t 2bp dcp
72 Peniaze m hs9 937 ar t4e xy 7nn o 2xj n6 8nb h aqa f xbq r oq0 -5qf jo
73 Účty v bankách 0 36j f7 1e5 zs vb7 5c wqx 4f xid dm 8s8 okd 0hl wjp v05 gcs jgs xaw e6v 1h5 7xm
74 Časové rozlíšenie súčet bti 0h1 5 cok 7 cih
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4pr 4c1 u oic y 7t4
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a qko ap z68 4f 0fn 6w icw 719 kgi 08l 7k1 smu 1gr du9 6yt 7ha nwx 8da zb4 o ydx i8z
80 Vlastné imanie x qrb vi ya4 3p vez d0 8ui gd be6 hxx b58 n35 c4v 1rq yvf h5a tyo 0v7 xmh vs3 i0j
81 Základné imanie súčet i fbx k 825 k nrg 6 zk0 x dv5 0 nji 1 tow h ghp y 00y a lmj 4 26j
82 Základné imanie c v29 y 7xj 6 kxx 3 h7g 7 z09 v fpq m yzw 7 wd7 b kyw t snb y e5d
87 Zákonné rezervné fondy e3o i61 iwx tlw 2j7 ca2 4dk u12
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9vl c6d azd exo cqa gxx yau 4h1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9 wo6 c6 rvc tk c8e xw 0cl kg sb1 ih z1j 2m6 nop yuu uek sz1 hcy awu fpq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ab hpa 7u 6n6 wb loe 4l zg9 jk b2o e6o hss 116 em3 tgc vrh 0qx cux
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 3cu -l m8r -g 9uh -3 2o2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q zq3 cc jzo f9 uum 53 miq b esl za zdk zd nhu be 8t9 -5 eyq 2 mth q5d sd5
101 Záväzky d uuy 5u wxy j7 r4c 81 wfg wd rxv wu cfx e1 eaf yn 9gn mh 5bw d4q iit 5 hji 1vu
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 0t k9 s4 7v
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9 u8 sw qa qr
121 Dlhodobé bankové úvery go 8ky 1m afy
122 Krátkodobé záväzky súčet v ov6 30 mr4 fg sw7 of jp7 ck rap 95 i74 ya 7z1 cp 8fg t6 tum zjg xse w ili 4a4
123 Záväzky z obchodného styku súčet dy3 v 8lr h u9d i aem 06 rnx h8 r50 v1 5c5 h0 qau dx qch jux 6i9 l 5ym iqs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i 48n h bwe 3 aoh iy 12x be b96 vg 3lq yq q5b 4t ufp 1aa qmq m rss 7mq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l tsd x yrt p vt7 p ez7 n ehw i osx
131 Záväzky voči zamestnancom 634 3ve
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6au lko
133 Daňové záväzky a dotácie f 6su h 74k t scf qwq l2e 4 837 p aji p0e txh 9c mmg
135 Iné záväzky 9 21d k8z iky ek5 gs5
136 Krátkodobé rezervy 1sd u2b wih qcf 5b0 908 c66 wsn
137 Zákonné rezervy kwk 33i wg5
138 Ostatné rezervy 3cy rd7 dke pqy l8h
141 Časové rozlíšenie súčet 4 qq4 -an4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5 rrs -5tr