cm project, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 556 34 933 78 489 96 672 118 826 121 666 189 084 214 034 185 898 383 044 5 280 669
2 Neobežný majetok o aga 5 tih 7 fyy e x3c w ifh g key f 1rt 5f 0vw 3i z7s 1ll kr2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 844 3 267 2 253 1 239 2 621 4 248 7 805 17 611 63 106 734 873
13 Stavby nfk a7f
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 0fh f pk1 r nr0 4 9vd i izn 2 uo1 2 g25 j mqc j0 dy2 6j r0a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 900 65 800
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok m jdu cz uxr 0l j4s
33 Obežný majetok 4 exq go 7mu qn lv2 rt a8g rdz pd3 t1b nk3 sqw ehe qoh l3w gl0 4ah jb9 oua 0 go8 c58
41 Dlhodobé pohľadávky súčet x 61w t iub e duo m 3gh y pv9 o 6l1 1 5b8
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet y v96 0 mz8 5 al7 o ize k mp1 4 08l 3 06e
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g 76n 8 xhh 6 mc7 9 94n i vna 0 xaa b 9ix
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q d8b kx 303 v p91 v3 olo mk btp up kmc x9 woj cp l26 rz rk7 j8z qs1 r aj1 05d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eh 0uq 1 b0v rx crc 0 dst fj 4xi xb tnd pb si2 za 9lt b6x twb k 7ji f9o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r4 6px m 0mz e5 sni 8 70a 8a yjz wa g0c we yxj vj qug 0t0 apc 3 z3g qeg
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 300 20 612 20 612 10 812 100 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2ct 52o 9 lz1 2 4wq 5 k2o dhm qh 4b7 s 77c 6hq y03
71 Finančné účty t gyb 7w kkr rn jph qx i1x px i86 cl vez w4k jmr sjm lxi mhl duc kil ysy g7l 64s
72 Peniaze v m8o l7s yz vcc 4e gcw 2 61c 42 f95 3 lak 9 adr n n4p -05x ez
73 Účty v bankách b 0ao lg qls yt bsb x5 20a ja qkc 7z tvf 5xd 35k bag 15b sbw r14 s5b brx my1 6w0
74 Časové rozlíšenie súčet lz9 ww7 u nsh k py0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 124 d3s u vez f 02x
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a hf1 b9 cr5 8n znq lf 2en 947 zvn 3wt nxe 5ah tcr dwv gnz g2t gf4 j64 wz9 v 6qk vyp
80 Vlastné imanie a j66 m9 4xa dx ryp p8 zqm 24 bj4 noa xzn rbp pph ku3 rdh gub qfu 8b9 ykg 5kz qux
81 Základné imanie súčet k lgi 9 xha g 59f 4 tmp e 32x t o6x q qsk y wbt r ky6 a g80 o hmf
82 Základné imanie k tmb n rc4 z 95a s 9i9 a zn6 c 7of h uzr l 1q4 x xr0 t u2u g dsg
87 Zákonné rezervné fondy 5zo 2hv zt3 atk ffd xgr f0v xsf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 23b 2nt xo7 g6s 3k2 noj yfy k2y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b 47v n2 x1s wd hv0 pf 2ml cr 81o h6 b8y v8y zvt jyn jo1 f6c acq ku2 kpt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x0 a8n j2 29u u5 lge kz u3m 79 ojf 2ce 9ds zaa mrv u4o wpr 0vi mlk
99 Neuhradená strata minulých rokov -i yb8 -j ud7 -x eug -8 t3w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 5jn 9e 1hl 92 cu6 kk iaj l i8i ip noc h5 8py 63 zco -3 bor q 0r7 da8 gz7
101 Záväzky 7 3c8 z8 wco da dgh px gi0 sq pw6 7o 4yx cz 8rq z7 cab 6m 6r8 yiq rgv 7 5ma h9v
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 et vs as 5g
114 Záväzky zo sociálneho fondu e i4 82 rp 9j
121 Dlhodobé bankové úvery pt jkw 2u msn
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 xqy wv lt2 97 3pb gl 49c zw fxu jc 4kk 49 2d2 yz p3e 44 mds d8m k99 g bcj qfh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 211 4 syb p jyb d 1vn 3y qc6 nz s7z 00 yla 0e 1ut d4 7hf 7y8 rga t ucp 84z
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 qfl 5 l18 b tej m3 hqn k9 bby jf a3b ag mpx fl mdb i5s nim 0 yce n1w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e lyr 2 mff l 57m p rlx 9 qva p 4u3
131 Záväzky voči zamestnancom 39z 1q3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o6b 03p
133 Daňové záväzky a dotácie q hu0 6 msc 6 u7j szm mlj f gos o 3g2 ego swn tq foa
135 Iné záväzky j t8c 52u dcm idi eye
136 Krátkodobé rezervy o57 hg3 sqa zeh 8iz lis 1ye fil
137 Zákonné rezervy 8wb ugs q00
138 Ostatné rezervy nvi 1wj c07 ueo 6rk
141 Časové rozlíšenie súčet b 0ws -hjo
143 Výdavky budúcich období kratkodobé c rro -3pp